Kronus euro štandardná paleta

Euro palety (EPAL)

Jedna z najmodernejších produktových rád europaliet zaručuje ich súlad so všetkými normami. KRONUS ponúka aj zozbieranie a údržbu použitých paliet.

Veľkosť: 800x1200x145 mm
Hmotnosť: 25.6 kg
Kapacita: 2000 kg

Repasované EPAL palety

Kronus zaručuje plný obrat použitých paliet, aby tak poskytol klientom vysoko kvalitné repasované palety. Vydzvihnutie, certifikovaný proces údržby a rýchle dodávky ku klientovi. Táto služba je poskytovaná pre rôzne typy paliet, čo znamená, že naši klienti môžu ťažiť z výberu použitia nákladovo efektívneho riešenia. Naše predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že obnovené palety sú veľmi prínosné pre malé a stredné podniky. Ale aj veľké spoločnosti môžu ušetriť finančné prostriedky v dlhodobom horizonte. Proces skladovania a dopravy nie je ovplyvnený obnovenými paletami, kedže klient má k dispozícii len odolné palety, ktoré prešili certifikovanou údržbou.

Kontaktná osoba

Služby zákazníkom
Potrebujete konzultáciu alebo sa chcete stať zákazníkom?
Všetko je nemožné, ak to nechcete, a stane sa možným, len čo si to zaželáte!
Kornus kontaktná osoba

Read in our blog

10 logistics articles to read and think about
Read the article
10 logistics articles to read and think about