Manufacturer of wooden packaging since 1995

(to read the English version, scroll down)

Kolēģi!

 

Pirmdien, 18. septembrī KRONUS komandai pievienosies jauni kolēģi – Attīstības nodaļā Koka iepakojuma inženieris Andris Rubenis (ANRU) un Kronus filiālei Ķīnā pievienosies Administratīvā direktore Melody Shen (MESH)!


Iepazīstamies ar kolēģiem!


Andris_Rubenis_foto

Andris Rubenis (ANRU)

Iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar mēbeļu detaļu apstrādi uz CNC iekārtām, mēbeļu tāmēšanu, mēbeļu materiālu un furnitūras iepirkšanu, bet vislielākā pieredze ir ar mēbeļu projektēšanu. Esmu piedalījies arī būvniecības rasējumu izstrādē. Esmu vērsts uz rezultātu, kā arī atceros, ka ar kolēģiem esmu “vienā laivā”!


Andra tiešais vadītājs – ALBA un tiešie pienākumi būs šādi:

 • Jaunu un esošo produktu pašizmaksas aprēķināšana
 • Pieprasīto kvalitātes kritēriju saskaņošana
 • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana (produktu rasējumi, iekraušanas plāni u.tml.)
 • Tehnoloģiskā maršruta izveide un optimizācija
 • Projekta saskaņošana ar saistītajām nodaļām un dalība produktu kvalitātes kontrolē.

Pickleball (2)

Melody Shen (MESH)

Hi everyone, my name is Melody, I’m based out of Shanghai, China, and I’m currently working as the Administration Director at KRONUS. My past experiences focused primarily on office daily operations, establishment of office administration work, vendor selection, and management. I’ve mainly worked in startup companies that specialized in providing professional service industry. Also, a little bit about me outside of work: I really enjoy traveling, painting, cooking, and all kinds of SPORTS…I’m particularly interested in ball games lately, so if anybody is interested in pickleball, padel, squash, etc., please let me know, and I’ll likely reach out to you for recommendations. That’s a little bit about me. I look forward to meeting everyone and working with this fantastic team! 🙂


Melody tiešais vadītājs – ALVO un tiešie pienākumi būs šādi:

 • Ārpakalpojumu grāmatvedības projekta vadība un nepieciešamo atskaišu nodrošināšana uzņēmumam
 • HR funkcijas nodrošināšana, tostarp pieņemšana un ievadīšana darbā, administrēšana, attīstība un darba attiecību izbeigšanas procesi
 • ERP sistēmas ieviešanas atbalsts un IT funkcijas nodrošināšana, drošības jautājumi, komunikācija un biroja darba organizēšana
 • Biznesa procesu izveidošana un uzturēšana Ķīnas filiālē
 • Noliktavas darbības pārvaldība un loģistikas pakalpojuma nodrošināšana
 • Sadarbība ar valsts iestādēm un piegādātāju vadība
 • Atbalsts uzņēmuma izaugsmei un komerciālajām funkcijām.

Colleagues!

 

On Monday, September 18th, new colleagues will join the KRONUS team – in Development Department Wooden Packaging Engineer Andris Rubenis (ANRU) and in Kronus branch in China – Administrative director Melody Shen (MESH)!

 

Let’s get to know our new colleagues!


Andris_Rubenis_foto

Andris Rubenis (ANRU)

Iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar mēbeļu detaļu apstrādi uz CNC iekārtām, mēbeļu tāmēšanu, mēbeļu materiālu un furnitūras iepirkšanu, bet vislielākā pieredze ir ar mēbeļu projektēšanu. Esmu piedalījies arī būvniecības rasējumu izstrādē. Esmu vērsts uz rezultātu, kā arī atceros, ka ar kolēģiem esmu “vienā laivā”!


Andris direct manager – ALBA and direct responsibilities will be as follows:

 • Calculating the cost of new and existing products
 • Coordination of required quality criteria
 • Preparation of technical documentation (product drawings, loading plans, etc.)
 • Creation and optimization of the technological route
 • Project coordination with related departments and participation in product quality control.

Pickleball (2)

Melody Shen (MESH)

Hi everyone, my name is Melody, I’m based out of Shanghai, China, and I’m currently working as the Administration Director at KRONUS. My past experiences focused primarily on office daily operations, establishment of office administration work, vendor selection, and management. I’ve mainly worked in startup companies that specialized in providing professional service industry. Also, a little bit about me outside of work: I really enjoy traveling, painting, cooking, and all kinds of SPORTS…I’m particularly interested in ball games lately, so if anybody is interested in pickleball, padel, squash, etc., please let me know, and I’ll likely reach out to you for recommendations. That’s a little bit about me. I look forward to meeting everyone and working with this fantastic team! 🙂


Melody direct manager – ALVO and direct responsibilities will be as follows:

 • Provide external accounting services and ensure reporting to the parent company
 • Handle HR functions, including hiring, onboarding, administration, development, and exit processes
 • Support implementation of ERP systems and provide IT support, security, communications, and office work
 • Establish and maintain business processes in the Chinese branch
 • Manage warehouse operations and support the launch of transportation services
 • Interact with authorities and establish cooperation with company vendors
 • Support company growth and commercial functions.