Manufacturer of wooden packaging since 1995

(to read the English version, scroll down)

Kolēģi!

 

Pirmdien, 3. jūlijā KRONUS komandai Dārzkopības pārdošanas nodaļā pievienosies jauna kolēģe – Klientu vadītāja Liene Erlecka – Dambrova (LIDA)!

 

 

 

Iepazīstamies ar kolēģi!


Liene

Liene Erlecka – Dambrova (LIDA)

Over the last 15 years of my professional life, the process of a successfully managed business intrigues and excites me the most, especially if I can be a part of that process. Working in sales and procurement, I have gained irrefutable confirmation of the enormous impact curiosity and willingness to learn has on the development of a person professionally, personally, and in business in general. I’m pleased to be a part of an organization that values people being inspired and being able to encourage each other. I will always appreciate openness and the productive exchange of new ideas. I am most excited to join the KRONUS Upyard sales team!


Lienes tiešais vadītājs – SEDO un tiešie pienākumi būs šādi:

 • Sadarbība ar esošajiem klientiem Eiropā, izprotot viņu vajadzības un vēlmes
 • Attīstīt un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem, būt pirmā kontaktpersona jautājumu vai problēmu gadījumā
 • Sasniegt pārdošanas mērķus, meklēt jaunas attīstības iespējas un palielināt produktu un pakalpojumu pārdošanu
 • Sagatavot un prezentēt klientiem priekšlikumus un vadīt prezentācijas, izprotot viņu vajadzības un piedāvājot risinājumus, kas atbilst viņu prasībām
 • Veikt tirgus un konkurentu izpēti un analīzi
 • Sadarbība ar citām nodaļām, lai nodrošinātu veiksmīgu darījumu izpildi un produktu savlaicīgu piegādi
 • Piedalīties attiecīgās industrijas pasākumos un izstādēs, lai vairotu atpazīstamību mūsu produktiem un pakalpojumiem

Colleagues!

 

On Monday, July 3rd, a new colleague will join KRONUS Gardening Sales Department – Account Manager Liene Erlecka – Dambrova (LIDA)!

 

 

Let’s get to know our new colleague!


Liene

Liene Erlecka – Dambrova (LIDA)

Over the last 15 years of my professional life, the process of a successfully managed business intrigues and excites me the most, especially if I can be a part of that process. Working in sales and procurement, I have gained irrefutable confirmation of the enormous impact curiosity and willingness to learn has on the development of a person professionally, personally, and in business in general. I’m pleased to be a part of an organization that values people being inspired and being able to encourage each other. I will always appreciate openness and the productive exchange of new ideas. I am most excited to join the KRONUS Upyard sales team!


Liene’s direct manager – SEDO and direct responsibilities will be as follows:

 • Work closely with existing accounts in Europe to understand their needs and requirements
 • Develop and maintain strong relationships with clients, acting as their primary point of contact for any inquiries or issues
 • Achieve sales targets by identifying new business opportunities and upselling products and services
 • Prepare and deliver proposals and presentations to clients, demonstrating a thorough understanding of their needs and offering solutions that meet their requirements
 • Monitor and analyze market trends and competitors to stay ahead
 • Collaborate with other departments to ensure timely delivery of projects and products
 • Participate in relevant industry events and conferences to promote our products and services