Manufacturer of wooden packaging since 1995

(to read the English version, scroll down)

Kolēģi!

 

Pirmdien, 7. augustā KRONUS komandai Iepirkumu un tālākpārdošanas nodaļā pievienosies jauns kolēģis no Polijas – Iepirkumu speciālists Marek Borkowski (MARB)!

 

 

 

Iepazīstamies ar kolēģi!


9cd6d32e-7801-46b0-9c67-48e01597c3f4

Marek Borkowski (MARB)

I’m thrilled to meet new people (I had already had a chance to meet some) in Kronus and hope to make some new friends there alongside increasing my personal development. I am also confident that cooperation between Us will be fruitful, and I hope to bring some fresh Polish flavor to Kronus!


Mareka tiešais vadītājs – JALA/ALKO un tiešie pienākumi būs šādi:

 • Jaunu piegādātāju meklēšana, sadarbību veidošana un produktu attīstība tirgū (lietotas paletes, jaunas paletes, palešu apmales un citi produkti)
 • Jaunu loģistikas pakalpojumu piesaiste, lai nodrošinātu atbilstošas piegādes klientiem
 • Atbalsts loģistikas komandai un pasūtījumu nodrošināšana
 • Produktu piegāžu pārrunu vadība, piegāžu uzraudzība un līgumu slēgšana
 • Iepirkumu un tālākpārdošanas projektu vadīšana
 • Preču kvalitātes pārbaude pirms piegādes, atbilstoši KRONUS kvalitātes standartiem
 • Plānot precīzas, ātras piegādes un līgumpārvadājumus

Colleagues!

 

On Monday, August 7th, a new colleague from Poland will join KRONUS Purchasing and Resales department – Purchasing Specialist Marek Borkowski (MARB)!

 

 

Let’s get to know our new colleague!


9cd6d32e-7801-46b0-9c67-48e01597c3f4

Marek Borkowski (MARB)

I’m thrilled to meet new people (I had already had a chance to meet some) in Kronus and hope to make some new friends there alongside increasing my personal development. I am also confident that cooperation between Us will be fruitful, and I hope to bring some fresh Polish flavor to Kronus!


Marek direct manager – JALA/ALKO and direct responsibilities will be as follows:

 • Searching and developing new suppliers for used pallets, new pallets, pallet collars, and other products upon request and contacting for cooperation
 • Searching for logistics companies to ensure successful deliveries to customers
 • Supporting logistics team and order management
 • Managing negotiations on certain product deliveries, the conclusion of contracts, monitoring the delivery
 • Purchase and resales project management
 • Checking the quality of products before delivery according to KRONUS quality standards
 • Planning accurate and fast deliveries and contract transport