Manufacturer of wooden packaging since 1995

(to read the English version, scroll down)

Kolēģi!

 

Pirmdien, 9. oktobrī KRONUS komandai Kvalitātes nodaļā pievienosies jauna kolēģe – Kvalitātes speciāliste Anna Marija Mālere (ANML)!

 

 

 

Iepazīstamies ar kolēģi!


IMG_4501

Anna Marija Mālere (ANML)

Mana līdzšenējā darba un mācību pieredze saistīta ar pārtiku, taču iepriekš 4 gadus strādāju tieši kvalitātes komandā gan ražošanā, gan loģistikā, uzskatu ka zināšanas par pārtiku un pārtikas ražošanu, sniedz labu pieredzi sarežģītu, brīžiem izaicinošu situāciju risināšanā, priekšzināšanas darbā ar standartiem, sūdzību un neatbilstību risināšanā. Man patīk apgūt jaunas lietas un sevi mazliet izaicināt. Ļoti priecājos, ka drīz būšu daļa no Kronus komandas kvalitātes speciālista amatā, lai kopā šķetinātu neatbilstību cēloņus un meklētu risinājumus to novēršanai.

Uz tikšanos jau pavisam drīz!

Annas Marijas tiešais vadītājs – GUDA un tiešie pienākumi būs šādi:

  • Neatbilstību, tai skaitā klientu sūdzību, vadība un analīze
  • Korektīvo / preventīvo darbību nozīmēšanas un izpildes koordinēšana, novērtējot to efektivitāti
  • Dalība kvalitātes vadības sistēmas dokumentu sagatavošanā
  • Dalība kvalitātes vadības sistēmas iekšējos auditos
  • Iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrāde un aktualizēšana

Colleagues!

 

On Monday, October 9th, a new colleague will join KRONUS Quality department – Quality Specialist Anna Marija Mālere (ANML)!

 

 

Let’s get to know our new colleague!


IMG_4501

Anna Marija Mālere (ANML)

Mana līdzšenējā darba un mācību pieredze saistīta ar pārtiku, taču iepriekš 4 gadus strādāju tieši kvalitātes komandā gan ražošanā, gan loģistikā, uzskatu ka zināšanas par pārtiku un pārtikas ražošanu, sniedz labu pieredzi sarežģītu, brīžiem izaicinošu situāciju risināšanā, priekšzināšanas darbā ar standartiem, sūdzību un neatbilstību risināšanā. Man patīk apgūt jaunas lietas un sevi mazliet izaicināt. Ļoti priecājos, ka drīz būšu daļa no Kronus komandas kvalitātes speciālista amatā, lai kopā šķetinātu neatbilstību cēloņus un meklētu risinājumus to novēršanai.

Uz tikšanos jau pavisam drīz!


Anna Marija direct manager – GUDA and direct responsibilities will be as follows:

  • Inconsistencies and client complaints analysis and management
  • Coordinate and execute corrective / preventive steps and evaluating their effectiveness
  • Participation in the preparation of quality management system documents
  • Participation in internal audits of the quality management system
  • Development and updating of internal regulatory documents