TYÖMENETELMÄT

Kaikilla organisaatioilla on elinkaarensa. Organisaatiot kohtaavat jokaisessa uudessa kehitysvaiheessa erityisiä haasteita. Yrityksen menestys tai epäonnistuminen riippuu siitä, miten hyvin tai huonosti näihin ongelmiin puututaan ja miten tarvittavat muutokset tehdään.

Adizes Picture

YHTEISTYÖ ADIZES-INSTITUUTIN KANSSA

Vuodesta 2019 lähtien KRONUS on huolehtinut tiiviissä yhteistyössä latvialaisen Adizes-instituutin kanssa yrityksen muutoksesta analysoimalla yrityksen prosesseja, ottamalla käyttöön muutoksia ja työstämällä mahdollisia parannuskohtia eri työryhmissä keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiirissä. Muutosprosessi aloitettiin yrityksen diagnoosilla, ja KRONUKSEN rakennetta on muutettu. KRONUS sai ”Vuoden yritys” -palkinnon merkittävistä liiketoiminnallisista saavutuksista Adizes-menetelmien käyttöönotossa.


LFS_5809

TYÖNTEKIJÖIDEN SITOUTUMINEN

Mittaamme säännöllisesti työntekijöiden sitoutumisindeksiä ja huomaamme, että oppiminen ja ammatillinen kehittyminen motivoivat ihmisiä pysymään KRONUKSESSA, työskentelemään ahkerasti ja osallistumaan yrityksen kasvuun. Mitä korkeampi työntekijöiden pätevyys on, sitä paremmin yritys pystyy selviytymään erilaisista tilanteista sekä markkinoilla että yrityksen sisällä. Korkean tason asiantuntijat ovat niitä, jotka pystyvät reagoimaan myös epävarmoissa tilanteissa, joita kohtaamme päivittäin.

Kronus Office Picture 2

HENKILÖKOHTAINEN KASVU

KRONUKSESSA jokaisella työntekijällä on mahdollisuus kasvaa. Ylennämme säännöllisesti työntekijöitä, jotka ovat osoittaneet erinomaista ammatillista suorituskykyä, saavuttaneet ja jopa ylittäneet asetetut tavoitteet sekä kehittäneet viestintä- ja johtamistaitojaan. Tuemme sekä vertikaalista että horisontaalista urakehitystä sekä tuotannossa että hallinnossa.

LFS_5244

KRONUS-KIRJASTO

KRONUS on yritys, joka oppii jatkuvasti! Tästä ovat todisteena esimiehemme, jotka aina kannustavat kollegoitaan lukemaan uusia kirjoja ihmisistä, prosesseista, muutoksen hallinnasta, erilaisista teorioista ja johtajien kehittymisestä. Täydennämme KRONUS-kirjastoa säännöllisesti uusimmalla yrityskirjallisuudella, jota jokaisella työntekijällä on mahdollisuus lukea. Emme opi vain kirjoista, joita KRONUS-kirjastossa on jo noin 160, vaan myös tilanteista, tapahtumista ja omista kokemuksistamme.