Personalization-picture

KRONUKSEN ALKUPERÄKETJUKÄYTÄNTÖ

Organisaatio sitoutuu toteuttamaan ja ylläpitämään alkuperäketjun hallintajärjestelmää standardien PEFC ST 2002:2020 ja FSC-STD-40-004 V3-1 vaatimuksien mukaisesti.

Yrityksen käytäntönä on käyttää mahdollisimman paljon PEFC- (PEFC/12-31-010) ja FSC®-sertifioituja raaka-aineita (FSC-153405). Yritys käyttää sertifioitujen ja valvottujen tuotteiden kehittämiseen ja myyntiin ainoastaan sellaisia ominaisuuksia, joiden alkuperä on selvästi tiedossa ja todistettu.

Pallet Collar Customisation Picture

YHTIÖN KÄYTÄNTÖ

Pääpainopisteemme ovat asiakkaat, ympäristönsuojelu, toimitusketjun turvallisuus, energiatehokkuus, työntekijöiden terveys ja työturvallisuus. Pidämme jatkuvaa yhteyttä asiakkaisiin ja sidosryhmiin, hallitsemme yrityksen toimintaan liittyviä ympäristönäkökohtia ja parannamme jatkuvasti energiatehokkuusjärjestelmän suorituskykyä jatkuvasti seuraamalla ja hallitsemalla energiatehokkuusindikaattoreita. Yrityksen tärkein arvo on työntekijämme. Jokainen KRONUSin työntekijä on vastuussa yrityksen politiikan noudattamisesta!

Kronus Production People Picture

OSALLISTAVA JA VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

Koemme olevamme vastuussa terveen, vakaan ja turvallisen työympäristön luomisesta. Järjestämme säännöllisesti turvallisuuskoulutusta, tarjoamme työntekijöille suojavarusteet ja kaikilla on oikeus sairausvakuutukseen. Lisäksi vastustamme kaikenlaista syrjintää, luomme osallistavan työympäristön ja annamme kaikille mahdollisuuden työskennellä.

spd Picture

HYVÄNTEKEVÄISYYS JA TUKI

KRONUS on aktiivisesti mukana hyväntekeväisyystoiminnassa ja erilaisissa yhteiskunnallisesti tärkeissä hankkeissa. Olemme aktiivisia lahjoittajia Latvian lasten tukirahastolle ja eläinsuojille. Lisäksi KRONUS tukee julkisten puutarhojen perustamista Riikaan ja lahjoittaa tukea tarvitseville.


KESTÄVÄ VALMISTAJA

Meille on tärkeää osallistua ja rakentaa liiketoimintaamme niin, että se jättää mahdollisimman vähän vaikutuksia luontoon ja ihmisiin – joka vuosi lisäämme jotakin yrityksemme vihreään ajatteluun.

save-the-planet

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

KRONUS tuottaa ympäristöystävällisiä pakkauksia.

ecology

EI JÄTTEITÄ

Tuotannon raaka-aineiden maksimaalinen hyödyntäminen.

energy

RESURSSIEN SÄÄSTÖ

Noudatamme vihreän tuotannon pääperiaatteita.

recycling

KIERRÄTYS

Jäännökset lajitellaan ja hävitetään asianmukaisesti.

coins

INVESTOINNIT TULEVAISUUTEEN

Investoimme säännöllisesti vihreiden aloitteiden kehittämiseen.


REILUN KAUPAN POLITIIKKA

Olemme rehellisiä kumppaneita, asiakkaita ja työnantajia. Meille on tärkeää varmistaa toimintamme tarkka ja asianmukainen seuranta, jotta voimme milloin tahansa osoittaa olevamme rehellinen valmistaja.

Kronus Administration people Picture

VIRALLISET SOPIMUKSET

Kaikilla osapuolillamme on viralliset sopimukset. Kaikki työntekijöihin liittyvät verot maksetaan, turvallisuusstandardeja noudatetaan ja positiivinen työilmapiiri tarjotaan.

LFS_5413

SEURATTAVAT TAPAHTUMAT

Emme piilota kustannuksia ja kulutettuja summia. Teemme vain virallisia kauppoja ja odotamme samaa myös kumppaneiltamme. Kannatamme liiketoiminnan läpinäkyvyyttä.

Kronus Production People Picture

LAADUNHALLINTA

Laatuosastomme huolehtii säännöllisistä yritysauditoinneista, kansainvälisten standardien ja käytäntöjen noudattamisesta sekä tuotteiden laadun ylläpidosta.

Kronus Production People People

LUOTETTAVAT TOIMITTAJAT

Ostamme raaka-aineemme vain virallisilta yhteistyökumppaneilta, ja voit seurata toimitusreittiämme ja vastaanotetun tuotteen alkuperää.