Personalization-picture

KRONUS SIA puunhankintaketjupolitiikka

Organisaatio sitoutuu toteuttamaan ja ylläpitämään puun toimitusketjun hallintajärjestelmää standardien PEFC ST 2002:2020 ja FSC-STD-40-004 V3-1 vaatimuksien mukaisesti.

Yrityksen käytäntönä on käyttää mahdollisimman paljon PEFC- (PEFC/12-31-010) ja FSC®-sertifioituja raaka-aineita (FSC-153405). Yritys käyttää sertifioitujen ja valvottujen tuotteiden kehittämiseen ja myyntiin ainoastaan sellaisia ominaisuuksia, joiden alkuperä on selvästi tiedossa ja todistettu.

Pallet Collar Customisation Picture

YHTIÖN KÄYTÄNTÖ

Pääpainopisteemme ovat asiakkaat, ympäristönsuojelu, toimitusketjun turvallisuus, energiatehokkuus, työntekijöiden terveys ja työturvallisuus. Pidämme jatkuvaa yhteyttä asiakkaisiin ja sidosryhmiin, hallitsemme yrityksen toimintaan liittyviä ympäristönäkökohtia ja parannamme jatkuvasti energiatehokkuusjärjestelmän suorituskykyä jatkuvasti seuraamalla ja hallitsemalla energiatehokkuusindikaattoreita. Yrityksen tärkein arvo on työntekijämme. Jokainen KRONUSin työntekijä on vastuussa yrityksen politiikan noudattamisesta!

kronus razosana ar cilvekiem daugulu iela print-361

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

KRONUS on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa korkeimpien eettisten, rehellisten ja vastuullisten standardien mukaisesti. Käytännesääntömme toimivat ohjaavana kompassina, jossa esitetään periaatteet ja arvot, jotka määrittävät yrityskulttuuriamme ja tapaa, jolla toimimme sidosryhmiemme kanssa. Se kuvastaa horjumatonta sitoutumistamme eettiseen käyttäytymiseen, lakien ja määräysten noudattamiseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, ympäristövastuuseen sekä työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteisöidemme hyvinvointiin. Yhdessä rakennamme kestävää ja eettistä tulevaisuutta!

Kronus Production People Picture

OSALLISTAVA JA VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

Koemme olevamme vastuussa terveen, vakaan ja turvallisen työympäristön luomisesta. Järjestämme säännöllisesti turvallisuuskoulutusta, tarjoamme työntekijöille suojavarusteet ja kaikilla on oikeus sairausvakuutukseen. Lisäksi vastustamme kaikenlaista syrjintää, luomme osallistavan työympäristön ja annamme kaikille mahdollisuuden työskennellä.

spd Picture

HYVÄNTEKEVÄISYYS JA TUKI

KRONUS on aktiivisesti mukana hyväntekeväisyystoiminnassa ja erilaisissa yhteiskunnallisesti tärkeissä hankkeissa. Olemme aktiivisia lahjoittajia Latvian lasten tukirahastolle ja eläinsuojille. Lisäksi KRONUS tukee julkisten puutarhojen perustamista Riikaan ja lahjoittaa tukea tarvitseville.


SUSTAINABLE MANUFACTURER

It is important for us to participate and build our business in such a way that it leaves as little impact on nature and people as possible – every year we add something to our company’s green thinking.

save-the-planet

NATURE
FRIENDLY

KRONUS produces environmentally friendly packaging.

ecology

ZERO
WASTE

Using our production raw materials to the maximum.

energy

RESOURCE
SAVING

We observe the main principles of green production.

recycling

RECYCLING
POLICY

Remains are sorted and disposed of accordingly.

coins

INVESTMENTS
IN FUTURE

We regularly invest in the development of green initiatives.


REILUN KAUPAN POLITIIKKA

Olemme rehellisiä kumppaneita, asiakkaita ja työnantajia. Meille on tärkeää varmistaa toimintamme tarkka ja asianmukainen seuranta, jotta voimme milloin tahansa osoittaa olevamme rehellinen valmistaja.

Kronus Administration people Picture

VIRALLISET
SOPIMUKSET

Kaikilla osapuolillamme on viralliset sopimukset. Kaikki työntekijöihin liittyvät verot maksetaan, turvallisuusstandardeja noudatetaan ja positiivinen työilmapiiri tarjotaan.

LFS_5413

SEURATTAVAT
TAPAHTUMAT

Emme piilota kustannuksia ja kulutettuja summia. Teemme vain virallisia kauppoja ja odotamme samaa myös kumppaneiltamme. Kannatamme liiketoiminnan läpinäkyvyyttä.

Kronus Production People Picture

LAADUN
HALLINTA

Laatuosastomme huolehtii säännöllisistä yritysauditoinneista, kansainvälisten standardien ja käytäntöjen noudattamisesta sekä tuotteiden laadun ylläpidosta.

Kronus Production People People

LUOTETTAVAT
TOIMITTAJAT

Ostamme raaka-aineemme vain virallisilta yhteistyökumppaneilta, ja voit seurata toimitusreittiämme ja vastaanotetun tuotteen alkuperää.