09.01.2024

2023.gada KRONUS notikumu kopsavilkums


Pērnais gads tika aizvadīts krīzes pārvarēšanas procesos, kas industriju skar jau teju trīs gadus ar lielākiem un mazākiem izaicinājumiem. Tomēr par spīti situācijai esam spējuši pilnveidot savu ražošanu, uzlabot iekšējos procesus un atzīmēt uzņēmumam un kolektīvam svarīgus notikumus.

KRONUS darbinieki

Liels izaicinājums 2023.gadā bija jaunu darbinieku piesaiste fiziska darba veikšanai, kas skar visu ražošanas nozari. Neskatoties uz šo esam veiksmīgi palielinājuši ražošanas darbinieku skaitu, pateicoties vakanču kampaņām arī tuvējos reģionos, kā Ogre, Ikšķile, Salaspils. Lai sasniegtu pēc iespējas vairāk potenciālo darbinieku, sadarbojāmies arī ar minēto pilsētu Nodarbinātības Valsts aģentūrām. Darbinieku ērtībām esam nodrošinājuši arī jaunu bezmaksas autobusa maršrutu vieglākai nokļūšanai darbā.

 

Aktīvi tika strādāts arī pie biznesa attīstības ārpus Latvijas. Esam pieņēmuši darbā kolēģus Ķīnā un arī iepirkumu pārstāvi Polijā. KRONUS nepārprotami virzās internacionālas darbības virzienā, kas ir svarīgs punkts biznesa attīstībā.

 

Gadu noslēdzot, esam sasnieguši lielāko darbinieku skaitu uzņēmuma vēsturē – 456 ražošanas un 149 administrācijas kolēģi. Esam veikuši lielu darbu pie funkcionālās struktūras pārskatīšanas, kas rezultējās ar vairākiem veiksmīgiem karjeras izaugsmes stāstiem. Priecājamies, ka mūsu darbiniekiem ir iespēja augt, attīstīties un realizēt savus profesionālos sapņus.

 

KRONUS rūpējas par savu darbinieku labsajūtu un augsti vērtē viņu viedokli, tāpēc arī šogad veicām darbinieku apmierinātības aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 80% kolēģu. Saliedēšanās veicināšanas ietvaros un rūpējoties par komandas garu, ražošanas darbiniekiem bija iespēja piedalīties pirmajās uzņēmuma organizētajās Makšķerēšanas sacensībās.

 

Stiprinot KRONUS vērtību iedzīvināšanu un attīstot uzņēmuma kultūru tika realizēti vairāk kā 15 dažādi pasākumi, kā Jaunā gada balle, Līgo, KRONUS ģimenes ūdens festivāls, bērnu zīmējumu konkurss un citi aktīvi notikumi.

lielaka zivs kauss

KRONUS mācās

 

Nenoliedzami esam komanda, kas mācās un nemitīgi attīsta savas prasmes. Aizvadītajā gadā KRONUS darbinieki piedalījušies vairāk nekā 15 dažādās apmācībās un mācību programmās. Sadarbojoties ar uzņēmuma finanšu komandu kolēģiem bija iespēja paplašināts savas MS Exel zināšanas. Tika uzsākts iepirkumu akadēmijas projekts sadarbībā ar Skill Dynamics – Starptautiskās iepirkumu un piegādes vadības federācijas (IFPSM) piešķirtā globālā standarta turētāju. Visi administrācijas darbinieki vairāku mēnešu garumā piedalījās tiešsaistes apmācībās par efektīvu kompānijas darba organizēšanu un mijiedarbību starp departamentiem – Business Booster.

LFS_5809

KRONUS kvalitāte

 

KRONUS noteikti izceļas starp konkurentiem ar savu produktu kvalitāti. 2023.gadā uzņēmums ir ieguvis jaunu licenci EPAL 3 palešu ražošanai, kas ir būtisks punkts produktu portfeļa paplašināšanai. Esam arī veiksmīgi izgājuši ārējos kvalitātes auditus, veikuši ISO resertifikāciju, kā arī izgājuši uzraudzības auditus PEFC, FSC, CE marķējumiem koka mājiņām.


Mūsu kvalitātes komanda ir uzsākusi arī darbu pie Ilgtspējības ziņojuma. Tika veikti CO2 izmešu aprēķini, izstrādāta Produktu Vides deklarācija, kā arī aktualizēts KRONUS rīcības kodekss. Rīcības kodekss ir dokuments, kas atspoguļo uzņēmuma misiju, vērtības un principus pozitīvu attiecību veicināšanā ar mūsu biznesa partneriem, klientiem un darbiniekiem.


Pagājušajā gadā sākām sadarbību ar jaunu un rekordlielu klientu no Āzijas, kas darbojas transportlīdzekļu ražošanas nozarē. Lai klientam saražotu un piegādātu vairāk nekā 1.2milj. produktu vienību, tika izveidots papildu kvalitātes kontroles process, ko veica norīkoti iekšējie auditori – ne tikai mūsu kvalitātes kontrolieri, bet arī ražošanas komandu vadītāji un operatori. Kopumā Kvalitātes departaments 2023.gadā veica vairāk kā 700 pasūtījumu pārbaudes.

 

KRONUS ražošana

2023.gadā mēs esam modernizējuši EPAL ražošanas līniju, kas palīdzēs uzlabot produktu kvalitāti, palielināt ražošanas jaudas un atvieglos apkopi. Esam arī uzstādījuši jaunu eņģu presēšanas iekārtu, kas ļaus saražot vairāk produkta un nodrošinās nepārtrauktu ražošanas darbību. Papildinājām ražošanu arī ar jaunu kniežu ražošanas līniju, kas rada iespēju paaugstināt efektivitāti un palīdz samazināt produkcijas pašizmaksu. Vien divu mēnešu laikā mūsu komandai izdevās īstenot projektu par populārākā aksesuāra plastmasas stūrīšu ražošanu pašiem savā ražotnē.


Nu jau vairāk par gadu darbojas arī KRONUS Steel tērauda griešanas ražotne, kur ik mēnesi aizvadītajā gadā sasniedza saražotā materiāla rekordus. Kopā 2023.gadā KRONUS Steel komanda saražojusi 17060mt materiāla. Šajā cehā uzstādīta arī jauna pakošanas iekārta.


Tika arī nosvinēts mūsu Mācību centra pirmais darbības gads, kas apmācījis 250 jauno ražošanas darbinieku.

kronus razosana 19apr23 daugulu iela print-354

Šī programma sniedz iespēju jaunajiem darbiniekiem saņemt paplašinātu informāciju par KRONUS ražošanas procesiem, darba specifiku un materiāliem. Jaunajiem darbiniekiem Mācību centra labiekārtotajās telpās tiek pasniegtas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās. Mācības ietver plašu un detalizētu informāciju par kvalitātes kritērijiem, darbu ar iekārtām, drošību un citām darbiniekam nepieciešamajām zināšanām.

 

KRONUS klienti

Mūsu iepakojuma un dārza preču nodaļas 2023.gadā kopā paspēja apmeklēt 6 nozares izstādes, kas norisinājās Vācijā, Francijā un Zviedrijā. Tā ir lieliska iespēja veidot kontaktus, iegūt jaunus klientus, kā arī satikties ar esošajiem partneriem. Aktuālās izstādes parāda nozares attīstības virzienus un arī KRONUS ir daļa no tā.


KRONUS veica arī divas klientu apmierinātības aptaujas, kas tika realizētas 2023.gada pavasarī un rudenī. Aptauja tika izsūtīta gan iepakojuma nodaļas, gan dārza preču nodaļas klientiem. Pavasara izsūtnes sasniedza teju 300 klientus, bet rudens aptauja sasniedza vairāk nekā 430 klientu. Iegūtie rezultāti mums sniedz iespēju vēl vairāk uzlabot uzņēmuma procesus un produktus.


Lai klientiem KRONUS būtu vēl pieejamāks un vieglāk sasniedzams, tika atklāts arī meitas uzņēmumu Ķīnā. Šobrīd ofisā Šanhajā strādā 3 profesionāļu komanda, kas palīdz virzīt uzņēmuma attīstību Āzijas reģionā.

exhibition

Mēs esam neizsakāmi priecīgi un pateicīgi par aizvadīto gadu un sakām lielu paldies kolēģiem, klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem! Ticam, ka nākamais gads nesīs vēl vairāk uzvaras! Paldies, ka esat kopā ar mums.