21.02.2019

KĀ PADARĪT SAVU NOLIKTAVU ”ZAĻĀKU”


Padarot uzņēmuma noliktavu videi draudzīgu, ir iespējams ievērojami uzlabot noliktavas darbību un ilgtspēju. Dažādi risinājumi ļauj efektīvāk risināt piegātes, nosūtīšanas un uzglabāšanas problēmas.

Šāda noliktavas optimizācija kopumā pozitīvi ietekmē uzņēmuma kopējo attīstību.

Mūsu pieredze rāda, ka uzņēmumi, kas apņemas veikt nepieciešamās darbības, lai kļūtu videi draudzīgāki, iltermiņā gūst lielāku peļņu un uzlabo uzņēmuma attīstību kopumā. Turklāt mūsdienās, arī sabiedrība pozītīvi vērtē tos uzņēmumus, kas ir spējīgi veikt darbību un to darīt videi draudzīgā veidā.

Lai noliktava tiktu padarīta par videi draudzīgu, nav nepieciešams veikt pilnīgas pārmaiņas un jauna darba uzsākšanu no pašiem pamatiem. Viss, kas ir nepieciešams, ir noliktavas optimizācija un jaunu risinājumu ieviešana darba procesā. Tas, protams, prasa zināmas investīcījas, tomēr nav nekādu šaubu par to, ka ilgtermiņā tās ievērojami atmaksājas.

Svarīgi ņemt vērā, ka šādu pāreju mūsdienās veic arvien vairāk uzņēmumu visā pasaulē, kas arvien palielina konkurenci dažādu uzņēmumu starpā. Tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk, ikvienam uzņēmumam nāksies pielāgoties notiekošajām pārmaiņām uzglabāšanas un transporta industrijā. Un tieši tāpēc mēs iesakām šādas pārmaiņas veikt laicīgi, lai iegūtu zināmas prieksrocības attiecībā pret konkurentiem.

Zīmīgi, ka videi draudzīgas darbības veikšanai nav nepieciešama pilnīgi jaunas darba platformas izveidošana. Tā vietā uzmanību gluži vienkārši ir nepieciešams pievērst atsevišķām darbībām, kuru veikšana noteiktā veidā ir kļuvusi par sliktu ieradumu.

Kā liecina dažādi pētījumu un citu uzņēmumu prakse, uzņēmuma kopējās darbības izmaksas vidēji samazinās par 3% līdz 5%, pēc tam, kad uzņēmums sāk izmantot videi draudzīgus risinājumus un pieeju darbam.

“Šajā jautājumā, viena no lielākajam Eiropas universitātēm veica liela apjoma pētījumu, tajā iesaistot 133 starptautiskus uzņēmumus. 93% aptaujāto uzņēmumu uzsvēra, ka videi draudzīgu risinājumu izmantošana ir izteikti nozīmīgs uzņēmuma darbības faktors. Vēl jo vairāk, 91% no aptaujātajām kompanījām atzina, ka savu sadarbības partnerus izvēlas balstoties uz to, vai attiecīgie uzņēmumi izmanto videi draudzīgus risinājumus.”

Tas nozīmē, ka uzņēmumiem, kas vēlas veiksmīgi darboties ilgtermiņā un piesaistīt arvien jaunus sadarbības partnerus ir jāspēj sevi pierādīt kā videi draudzīgus darba veicējus. Pretējā gadījumā pastāv risks zaudēt līdzšinējos un nespēt iegūt jaunus sadarbības partnerus, kas negatīvi ietekmē uzņēmuma izaugsmes iespējas.

Tas liek domāt par to, ka arī jūsu uzņēmuma vajadzētu apsvērt iespējas pārveidot darbību noliktavās, lai pielāgotos šiem jaunajiem nozares standartiem. Un tieši tāpēc ir svarīgi izprast tos jautājumus, kam ir nepieciešams pievērst rūpīgu uzmanību, lai jūsu uzņēmums varētu veiksmīgi pielāgoties šādām pārmaiņām un izvēlētos labākos risinājumus, kas ļautu šādu darbu veiksmīgi paveikt.

Iepriekš minētajā pētījumā tika pievērsta uzmanība tiem jautājumiem, kas dažādiem uzņēmumiem ir ļāvuši veiksmīgi kļūt par videi draudzīga darba veicējiem. Galvenie faktori, kam pievērst uzmanību ir:

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta – cik veikmsīgi jūs varat iekļauties lielākajos satiksmes tīklos, lai vienkāršotu preču piegādi un nosūtīšanu.

Videi draudzīga apkārtne – pat tādi faktori, kā pārlieku liela stāvvieta var radīt nopietnu apdraudējumu apkārtējai videi.

Ūdens taupības efektitivāte – Cik pilnvērtīgi tiek izmantoti ūdens resursi telpās un apkārtnes sakopšanā.

Izmantotā enerģija –  No kurienes tiek iegūta elektrība un citi enerģijas resursi. Vai tiek izmantota atjaunojamā enerģija.

Materiāli un resursi – Kādus materiālus dažādu darba veikšanā jūs izvēlaties izmantot. Vai tie ir pārstādājami un videi draudzīgi.

Iekštelpu darba kvalitāte – Vai telpas ir veidotas tā, lai darbinieku tajās justos ērti un varētu strādāt ar augstu efektivitāti.


Varētu šķist, ka šie jautājumi attiecas tikai uz kopējo uzņēmuma attīstību un spēju būt videi draudzīgiem. Tomēr svarīgi saprast, ka šādas lietas ir nepieciešams ņemt vērā arī zemākā līmenī, veicot konkrētas operācijas.

Finansiālo līdzekļu ietaupīšana uz enerģijas patēriņa rēķina, ūdens uzkrāšana konkrētu darbu veikšanai un citas aktivitātes ļauj būtiski ietekmēt to, cik efektīvi darbojas uzņēmums un atsevišķas tā daļas.

Arī jūsu uzņēmums var veikt nepieciešamās darbības, lai iesāktu procesu, kas kļūtu par pamatu pozitīvām pārmaiņām un efektivitātes uzlabošanai ilgtermiņā. Un šeit liela nozīme ir tam, ka jūs pievēršat uzmanību un risināt konkrētus jautājumus.

No tiem svarīgākie ir!

Pallet Collars Picture

IEPAKOJUMU MATERIĀLI

Viens no galvenajiem veidiem, kā uzlabot videi draudzīga uzņēmuma darbību ir izmantot iepakojuma materiālus, kas ir pārstrādājami, atkārtoti lietojami un kurus var pārdot.

Pārskatiet piegādes ķēdi un tās sastāvdaļas. Kādi ir jūsu piegādātāji? Vai jūsu galalietotāji var darīt kaut ko, lai neizšķiestu iepakojumu?

Mums visiem ir pieejami iepakojuma risinājumi, kurus var izmantot visā piegādes ķēdes dzīves cikla laikā. Daži iepakojumi var viegli nokļūt no piegādātāja līdz ražošanai, gala lietotājam un atkal atgriezties cikla sākumā.

Vai jūsu iepakojums ir elastīgs? Vai varat pielāgot iepakojumu dažādām situācijām, lai samazinātu atkritumu daudzumu? Cik daudz no jūsu iepakojuma tiek izšķiests katru gadu?

Šīs visas ir pamatotas bažas, kuras jums vajadzētu novērtēt. Un attiecīgi ir nepieciešams pieņemt pareizo lēmumu par iespējamu nepieciešamību izmantot labākus uzglabāšanas risinājumus.


ILGTERMIŅA SADARBĪBAS PLĀNU VEIDOŠANA

Sadarboties ar konkrētiem piegādātājiem un veidot ilgtermiņa attīstības plānus ir ļoti nozīmīgi.

Kamēr jūs veicat uzlabojumus savās darba aktivitātēs, jums vajadzētu slēgt īpašus sadarbības līgumus ar visiem piegādātājiem. Pārdevēju sadarbības programmas ir ļoti efektīvs veids, kā uzlabot šādu jaunu stratēģiju pielāgošanu.

Jūs varat sagaidīt ļoti pozitīvus rezultātus, ieviešot darbības atbilstības un sadarbības programmas ar saviem piegādātājiem. Pētījumi liecina, ka nodrošinot stabilu sadarbības un kopīgu mērķu programmu, noliktavu darbības efektivitāte palielinās, padarot tās daudz vienkāršākas.

Piegādātāju sadarbības programmas arī samazinās nepieciešamo produktu apstrādes apjomu. Tāpēc varat sagaidīt transportēšanas procesa uzlabojumus gan laika ziņā, gan finansiāli izdevīgākā darbībā.

Nepieciešams parūpēties par to, ka šīs programmas izpildei seko līdzi konkrēts eksperts, kas pārliecinās par to, ka viss atbilst noteiktajām prasībām. Šeit svarīgi, ka tiek ieviesti kopīgi marķēšanas, piegādes, saņemšanas un iepakošanas principi. Tas viss būtiski atvieglo sadarbības procesu un padara to daudz efektīvaku.

Darba optimizācijas procesā ir svarīgi ņemt vērā to, ka dažādas sīkas detaļas laika gaitā var lielā mērā ietekmēt darba efektivitāti. Tāpat svarīgi domāt par to, kā iespējams iedrošināt ikvienu no saviem sadarbības partneriem pieņemt līdzīgus lēmumus, kas abiem uzņēmumiem dotu iespēju attīstīties un veikt darbu augstākā efektivitātē.


SASKAŅOTI UN VIENLAIKUS VEIKTI SŪTĪJUMI

Optimizējiet izkraušanu, organizējot sūtījumu izbraukšanu, lai nodrošinātu labākus pārvadājumu laikus. Tas neizraisa nepieciešamību tērēt lieku darbaspēku un nodrošina papildus ietaupījumu veidošanos ilgterminā.

Iekraušanas un izkraušanas vietās būs mazāk problēmu, ko nepieciešams risināt tādā veidā uzlabojot sūtījumu izpildes laikus. Tāpat vairāku sūtījumu saskaņošana apvieno darba laiku un darbaspēku, kas ir nepieciešams, lai izkrautu un ielādētu sūtījumus.

Sakārtojiet piegādātājus tā, lai precīzi plānotu piegādes laikus.

Šeit svarīgi, ka tiek izmantoti jaunākie loģistikas risinājumi, kas ļauj pilnīgi precīzi noteikt labākos pārvadājumu laikus un apjomus. Tādā veidā panākot to, ka ikviens sūtījums tiek izdarīts ar maksimālu efektivitāti un netiek zaudēti līdzekļi un finansiāli neizdevīgu sūtījumu izpildes rēķina.

Te liela nozīme ir tam, ka vairāki uzņēmumi, kas ir sadarbības partneri, ir spējīgi vienoties par konkrētiem piegādes un saņemšanas laikiem. Jo nepieciešamo efektivitāti, kas dod jūtamu labumu, ir iespējams sasniegt tikai tad, ja šādus darbības principus apņemas izpildīt visas uzņēmuma darbībā iesaistītas puses.

TIeši tāpēc arī iepriekš minētajam punktam par ilgtermiņa sadarbību veidošanu ir tik liela nozīme uzņēmuma attīstībā. Tas dod garantiju, ka atsevišķi uzņēmumi ir spējīgi efektīvi sadarboties, no kā iegūstot maksimālu labumu un nodarot minimālu kaitējumu apkārtējai videi.


ĒRTĀKA PREČU PĀRKRAUŠANA

Lai atsevišķi procesi varētu tikt izpildīti ar maksimālu efektivitāti, dažkārt ir svarīgi atbrīvoties no kādas liekas procesa sastāvdaļas.

Svarīgi saprast, ka noliktavas darbojas kā starpnieks, starp preču piegādātāju un galējo saņēmēju. Un tieši starpnieku pakalpojumi nereti ir tie, kas darbu var padarīt mazāk efektīvu un palielināt kopējās uzņēmuma darbības izmaksas. Tieši tāpēc, ja tas ir iespējams, arvien biežāk tiek izmantota iespēja veikt tiešo pārkraušanu.

Ar šo procesu produktus transportē no viena transporta konteinera uz otru, nekad faktiski to nenododot noliktavas krātuvē. Produkti tiek sakārtoti noteiktā veidā jau pirms tie tiek iekrauti nākamajā transportā. Tas darbojas ļoti labi tieši lieliem izplatīšanas centriem, kas atrodas tādā ģeografiskā vietā, kas dod iespēju pārvietotu produktus no viena transporta ceļa uz otru.

Citiem vārdiem sakot, produkti netiek ievietoti noliktavās uz neilgu laiku. Tā vietā pārkraušana notiek pa taisno no viena piegādātāja, uz nākamo transporta līdzekli.

Šis process samazina uzglabāšanai nepieciešamo vietu, kas savukārt samazina noliktavas uzturēšanas izmaksas. Īpašu uzmanību pievēršot videi draudzīgiem risinājumiem, jāņem vēra, ka šāda prakse samazina kaitējumu, ko lielu noliktavu darbība nodara dabai.

Tas ir process, kas ievērojami samazina kopējās izmaksas, taču tā ir ļoti sarežģīta sistēma, lai to veiksmīgi organizētu, uzraudzītu un īstenotu. Tas nozīmē, ka šī procesa iekļaušana jūsu darbā prasa salīdzinoši lielas investīcijas. Tomēr nav pilnīgi nekādu šaubu, ka ilgtermiņā tās būtiski atmaksājas.

Transporta un uzglabāšanas izmaksas ir vienas no vislielākajām uzņēmējdarbības izmaksām, tādēļ, ja jūs varat samazināt vienu, otru vai pat abus, jūsu uzņēmums varēs ietaupīt un gūt ievērojami lielāku peļņu.


VISPĀRĒJS SKATĪJUMS

Pastāv arī citas pārbaudītas un patiesi labas metodes, kā uzlabot noliktavas funkciju, efektivitāti un produktivitāti, kas ievērojami uzlabos visu piegādes ķēdi no pārdevēja līdz gala lietotājam. Tāpat kā jebkuras citas organizācijas darbības uzlabošana arī šīs pārmaiņas nenotiek vienas nakts laikā. Tas ir process, kas var aizņemt salīdzinoši ilgu laiku, bet ar pareizu plānošanu un īstenošanu process nemaz nešķiet tik sarežģīts.

Tāpat kā ikvienam piegādes ķēdes aspektam, pārredzamība un sadarbība ir ļoti nozīmīgas kopējā procesa sastāvdaļas. Iepazīstinot visus piegādes ķēdes dalībniekus ar nepieciešamajām izmaiņām, process kļūs vienmērīgāks un ievērojami uzlabos rezultātus.

Periodiskas revīzijas noteikti būs nepieciešamas pirmajā gadā (reizi 2 mēnešos vai pat ik pēc 30 dienām), lai nodrošinātu, ka ikviens iesaistītais darbinieks strādā atbilstoši jaunajam uzņēmējdarbības veidam. Pēc pirmā gada jāveic gada revīzijas.

Pievēršot uzmanību tam, kā notiek jūsu izmaiņas, tiks nodrošināts, ka viss turpinās veiksmīgi attīstīties.