27.11.2023

Kokmateriālu tirgus prognoze 2023. gada 4. ceturksnim ar perspektīvu uz 2024. gada 1. ceturksni


Mēs vēlamies sniegt Jums īsu tirgus pārskatu par 2023. gada 4. ceturksni un īsu pārskatu par 2024. gada 1. ceturksni kokmateriālu, iepakojuma un dārzkopības nozarē. Šajā tirgus apskatā mēs vēlamies uzsvērt galvenās tirgus tendences un dinamiku, kas palīdzēs Jums pieņemt lēmumus attiecībā uz iepirkumiem.

Vispārējā tirgus situācija

 

Pasaules ekonomikā joprojām valda nestabilitāte, un pozitīvu faktoru pie apvāršņa nav daudz. Augstās globālās procentu likmes turpina radīt spriedzi daudzās nozarēs visā pasaulē. Būvniecības nozare jūt šo ietekmi visātrāk. Tā kā šī nozare ir galvenais kokmateriālu patērētājs visā pasaulē, šie notikumi ietekmē kokmateriālu tirgu visā pasaulē. Taču cieš arī citas nozares. Īpaši energoietilpīgās rūpniecības nozares ir pārcēlušas daļu savas ražošanas uz ārzemēm, un tas ir negatīvi ietekmējis palešu un palešu apmaļu patēriņu ES, īpaši Vācijā.


Patērētāji neskaidrību laikā joprojām rīkojas piesardzīgi. Patēriņa preču iegāde ir piesardzīgāka nekā agrāk. Zemākas enerģijas izmaksas nekā 2022.–2023. gada ziemas sezonā varētu pozitīvi ietekmēt patērētāju iepirkšanās paradumus 2023. gada 4. ceturksnī. Tās varētu saglabāties arī 2024. gada 1. ceturksnī, jo īpaši, ja enerģijas izmaksas saglabāsies mērenas. Turklāt dārzkopības nozari varētu pozitīvi ietekmēt tendence “izaudzē savu pārtiku pats”. Šāda tendence ir saprotama un pamatota nenoteiktības apstākļos.

Ir arī daži pozitīvi aspekti no B2B puses. Vācijā un ASV pirmo reizi vairāku mēnešu laikā ir palielinājušies PMI indeksi. PMI pieaugumu var izskaidrot ar to, ka 2022. gadā šajā brīdī bija vērojams milzīgs enerģijas cenu kāpums, un, salīdzinot ar pašreizējo situāciju 2023. gadā, perspektīvas pirmajā brīdī šķiet pozitīvākas. Iespējams, ka pozitīvais PMI noskaņojums ir īslaicīgs, jo citi tirgus rādītāji pašlaik ir stagnējoši vai negatīvi. Tomēr to var vērtēt arī kā pozitīvu, vai vismaz optimistiskāku zīmi, nekā iepriekš.


Turklāt Skandināvijas kokzāģētavas ir ziņojušas par pozitīvām prognozēm turpmākajiem mēnešiem. Zviedrijā pēdējos mēnešos pieauga veikto pasūtījumu rādītājs. Somijas kokzāģētavas vairs nav gatavas samazināt zāģmateriālu cenas, apgalvojot, ka Ķīnā ir lielāks tirgus potenciāls, ko veicina ārkārtīgi zemās pārvadājumu izmaksas no Eiropas uz Ķīnu. Turklāt kokzāģētavas Eiropā un Ziemeļamerikā, piemēram, Stora Enso vai West Fraser, ziņo par negatīvu koksnes produktu EBIT pieprasījuma un cenu samazināšanās dēļ. Tas arī liecina, ka kokzāģētavām vairs nav iespēju risināt sarunas par cenām.

timber_in_forest

Kā loģisks solis oktobrī tika paziņots par cenu palielinājumu apaļkoku nozarē. Piemēram, Södra ar tūlītēju lēmumu paaugstināja egļu un priežu apaļkoku bāzes cenas. Södra izpilddirektors Pēters Karlsons (Peter Karlsson) pamato neseno cenu pieaugumu ar lielo pieprasījumu nozarē un krājumu veidošanu ziemai. Turklāt Karlsons ziņoja par pārdošanas apstākļu uzlabošanos egļu un priežu zāģmateriālu tirgos. Guļbaļķu cenas Norvēģijā pašlaik ir sasniegušas visu laiku augstāko līmeni.


Tomēr, koksnes cenas joprojām ir pakļautas spiedienam, lai gan tirgū ir vērojamas dažas stabilizācijas pazīmes vai pat pirmie cenu paaugstināšanas mēģinājumi. Tāpēc koka iepakojuma un dārzkopības produktu ražotāji joprojām konkurē par mazāku pieprasījumu un cenšas samazināt cenas. Tomēr cenu kritums materiālu pusē ir vai nu neliels, vai arī stagnējošs. Tāpēc turpmāks cenu samazinājums gatavajiem ražojumiem, piemēram, palešu apmalēm, paletēm, augstajām dobēm un koka mājiņām, tiek veikts uz ražotāju maržu rēķina, kas pēdējos mēnešos ir nepārtraukti samazinājušās. Daži tirgus eksperti uzskata, ka ne visi ražotāji varētu izdzīvot šādos sarežģītos tirgus apstākļos. Šī tendence liek daudziem Austrumeiropas ražotājiem izmantot nelegālu koksnes un koka izstrādājumu importu no Krievijas un Baltkrievijas caur Kazahstānu un Kirgizstānu, kas ir absolūti pretrunā Eiropas tiesību aktiem un, no mūsu viedokļa, ir pilnīgi nepieņemami. Plašāka informācija un mūsu ieteikumi par šo jautājumu atrodami mūsu iepriekšējā tirgus pārskatā.


Ar zināmu pārliecību var apgalvot, ka zāģmateriālu cenas Eiropas līmenī joprojām ir zemas. Tomēr, ņemot vērā negatīvo peļņu, par kuru ziņoja dažas kokzāģētavas, to gatavība apsvērt turpmāku cenu samazinājumu ir vairāk nekā ierobežota. Turklāt dažas kokzāģētavas jau ir zinātniski samazinājušas ražošanas apjomu, maiņu skaitu un krājumu līmeni. Tas ir būtisks risks, lai iegūtu materiālu pašreizējā cenu līmenī, ja tirgū palielināsies pieprasījums pēc koka izstrādājumiem.


Raugoties nākotnē uz 2024. gada 1. ceturksni, mēs uzskatām, ka, pamatojoties uz iepriekš minētajām tirgus tendencēm, visiespējamākais scenārijs ir zāģmateriālu cenu pieaugums. Tāpēc mūsu ieteikums klientiem, kas veic īstermiņa vai vidēja termiņa iepirkumus, būtu turpināt veikt regulārus iepirkumus, pamatojoties uz pašreizējām vajadzībām. Klientiem, kas plāno piegādes jau 2024. gadā, mēs stingri iesakām negaidīt līdz 2024. gada 1. ceturkšņa sākumam, bet veikt iepirkumus ar piegādēm jau 2023. gada 4. ceturksnī.


Ieskats nozaru tirgos

 

a. Koka iepakojuma un dārza piederumu ražotāji

 

Kā minēts iepriekš, kokzāģētavas nav gatavas turpmākam ievērojamam cenu samazinājumam. Lai gan gatavās produkcijas, piemēram, palešu apmales, palešu un dažādu koka dārzkopības izstrādājumu cenas joprojām ir pakļautas spiedienam, ražotāji turpmākas cenu nesamazināšanas slogu kompensē no savas peļņas. Mūsu nozare darbojas ar zemu peļņu, tāpēc šāda pieeja var būt tikai īstermiņā. Tāpēc lielākā daļa ražotāju saviem produktiem nepiedāvā plašākas cenu garantijas. Cenas parasti tiek noteiktas uz vienu līdz divām nedēļām vai ne ilgāk kā uz mēnesi. Tas liecina, ka lielākā daļa ražotāju apsver arī iespējamās cenu tendences izmaiņas.

 

b. Kravu pārvadājumu uz Vāciju un caur Vāciju izmaksu pieaugums

 

Vācijā no 2023. gada 1. decembra ceļu lietošanas maksai tiek pievienots CO2 izmešu nodoklis, kas izmaksas par kilometru palielina par 70–80%, bet dažos gadījumos pat dubulto, īpaši vecākiem un mazāk ekoloģiskiem transportlīdzekļiem.

Euro VI kategorijas transportlīdzekļiem maksa palielināsies par aptuveni 83% (+ 0,158 eiro par kilometru). Sākotnējās aplēses liecina, ka šīs izmaiņas radīs 7,9% pieaugumu kopējās pārvadāšanas izmaksās par vienu kilometru Vācijā.

Kravas automašīnām, kas dodas uz Vāciju, vai brauc tranzītā, tas nozīmē, ka, sākot ar decembri, piegādes izmaksas palielināsies par 50 līdz 150 EUR par piegādi. Sīkāka informācija atrodama vietnē.

 

c. EPAL palešu jautājumi

 

Ārkārtīgi zemās EPAL palešu cenas no Ukrainas ir likušas Eiropas palešu asociācijai (EPAL) reaģēt, paziņojot, ka pēc pirmā EPAL noteikumu pārkāpuma tiks anulētas licences. Saskaņā ar EPAL izpilddirektora Bernda Dores (Bernd Dörre) teikto šī rīcība galvenokārt ir saistīta ar nespēju garantēt, ka zāģmateriāli, ko izmanto EPAL ražošanā Ukrainā, nāk no likumīgiem avotiem. Tas rada negodīgas konkurences situāciju starp Eiropas un Ukrainas ražotājiem. Tāpēc klientiem būtu jāņem vērā šī situācija un jāpieprasa no piegādātājiem oficiāls apstiprinājums, ka viņu ražojumi atbilst visiem Eiropas noteikumiem.


Turklāt EPAL ziņo, ka ir palielinājies krāpnieku skaits, kas piedāvā EPAL paletes un cita veida koka iepakojumu par neticami zemām cenām. Pieprasījums var nākt no labi zināmu uzņēmumu viltotiem kontiem vai vienkārši no viltotiem uzņēmumiem. Tāpēc aicinām būt piesardzīgiem un nevienoties par avansa maksājumiem ar jauniem un nezināmiem piegādātājiem vai klientiem.

 

d. SEK un EUR valūtas maiņas kursa izaicinājums

 

Vēl viena problēma, kas jārisina, veicot piegādes klientiem Zviedrijā, ir Zviedrijas kronas un eiro maiņas kursa lielās svārstības. Kopš gada sākuma Zviedrijas kronas vērtība pret eiro ir samazinājusies par aptuveni 5,7%. Tas ir būtisks pavērsiens, kas piegādātājiem ir jāņem vērā.

 

Tradicionāli esam izveidojuši ilgtermiņa partnerattiecības ar saviem klientiem. Līdz ar to mūsu Zviedrijas klienti, importējot preces no ES, saskaras ar lielākām grūtībām. Lai palīdzētu Zviedrijas klientiem šajā sarežģītajā periodā, esam izstrādājuši vairākus priekšlikumus, kā risināt pašreizējo situāciju. Lai iegūtu plašāku informāciju par šiem priekšlikumiem, sazinieties ar savu konta menedžeri.

SEK_VS_EUR

Izejmateriālu un koka iepakojuma indeksi

 

Savukārt cenu tendences Eiropā un ASV ir saskaņotas. Abi indeksi uzrāda sānisku kustību ar dažiem nelieliem samazinājumiem pēdējā laikā.

 

a. Vācijas cenu indekss HPE

 

Jaunākais HPE indekss no 23.10.2023. liecina par 1,5% samazinājumu, kas atbilst pēdējo septiņu mēnešu kopējai tendencei.

index
evolution

Saplākšņa un OSB cenas turpina samazināties, galvenokārt būvniecības nozares zemā pieprasījuma dēļ.

price index
wood evolution
b. ASV kokmateriāli

 

Pēdējā laikā zāģmateriālu cenas ir samazinājušās līdz aptuveni 480 dolāriem par tūkstoš pēdām, tuvojoties pirmspandēmijas līmenim. Šo kritumu noteica vairāki faktori, tostarp augstākas procentu likmes un parastais sezonālais nekustamā īpašuma tirgus kritums.


2023. gada septembrī ASV jauno mājokļu būvniecības apjoms pieauga par 7%, sasniedzot 1,36 miljonus uzsākto mājokļu. Tas iezīmē atveseļošanos salīdzinājumā ar augustā reģistrēto trīs gadu zemāko līmeni – 1,27 miljoni, taču tas nesasniedza prognozētos 1,38 miljonus. Šis pieticīgākais pieaugums skaidrojams ar mazāku pieprasījumu pēc mājokļiem, ko izraisīja augstākas hipotekāro kredītu likmes.


Neraugoties uz to, pastāvīgais pieejamo mājokļu trūkums sniedz zināmu atvieglojumu būvniekiem. Turklāt ierobežotie kokmateriālu piegādes apjomi no Ziemeļamerikas avotiem un samazinātais skujkoku zāģmateriālu imports no Eiropas trešajā ceturksnī palīdzēja novērst ievērojamāku cenu kritumu.

lumber
c. Koka paletes

 

Palešu cenas joprojām ir pakļautas spiedienam zemā tirgus pieprasījuma dēļ. Tomēr mēs aicinām visus tirgus dalībniekus rīkoties piesardzīgāk, jo īpaši tad, ja tiek saņemti pārsteidzoši lēti palešu piedāvājumi. Ļoti zemas cenas varētu būt saistītas ar nelegāli importētu materiālu izmantošanu. Kopējais pieprasījums palešu tirgū ir neapmierinošs. Tāpēc daudzi palešu ražotāji uz to reaģē, samazinot maiņu un saražoto vienību skaitu.


Vēl viena problēma, ar šodien ir jāsakaras ražotājiem, ir nepieciešamās kvalitātes izejvielu nodrošināšana. Diezgan lielu daļu tirgū pieejamā materiāla ir skāruši mizgrauži. Zāģmateriālus ar kukaiņu atstātiem bojājumiem var iegādāties par zemākām cenām. Tomēr, importējot produktus uz ārzemēm, piemēram, Ķīnu, ASV, Austrāliju, Indiju un daudzām citām trešām valstīm, var rasties problēmas. Mēs iesakām kritiski pārbaudīt zemo cenu piedāvājumu kvalitāti, pārliecinoties, ka piedāvātā kvalitāte atbilst jūsu vajadzībām, jo īpaši eksportam uz trešām valstīm.

price development

Secinājumi

 

Tuvākajās nedēļās un mēnešos redzēsim, vai zāģētavas spēs panākt vēlamās cenu izmaiņas, taču tas nebūs viegli, ņemot vērā sarežģītos tirgus apstākļus. Tomēr ir skaidrs arī tas, ka tās nevar mūžīgi strādāt ar zaudējumiem. Tādēļ zāģētavas ir apņēmības pilnas paaugstināt cenas.


Koka izstrādājumu ražotāji pašlaik saskaras ar vēl sarežģītāku situāciju. No vienas puses, dažas kokzāģētavas cenšas paaugstināt cenas, lai nodrošinātu savu pastāvēšanu, bet, no otras puses, palielinātais piedāvājums vilina dažus klientus vēl vairāk pazemināt koksnes izstrādājumu cenas. Kā minējām iepriekš, šie papildu cenu samazinājumi notiek tikai uz ražotāju rēķina.


Pieaugošais PMI indekss un gaidāmās zemākās enerģijas cenas varētu būt pirmās pazīmes, kas liecina par tirgus situācijas uzlabošanos. Protams, vēl nav zināms, vai šis patiešām ir pagrieziena punkts.
Pašreizējais vidējais cenu līmenis ir zemākais gandrīz 24 mēnešu laikā. Tāpēc ir maz ticams, ka mēs pieredzēsim turpmāku būtisku izejvielu cenu kritumu. Visticamāk, 4. ceturksnī cenas stabilizēsies pašreizējā līmenī ar nelielām svārstībām nelielā diapazonā.


Tāpēc mūsu ieteikums īstermiņa vai vidēja termiņa iepirkumiem ir veikt regulārus iepirkumus, ņemot vērā Jūsu vajadzības. Klientiem, kas plāno piegādes jau 2024. gadā, iesakām veikt iepirkumus ar piegādi līdz 2023. gada 4. ceturkšņa beigām, lai izvairītos no iespējamā cenu pieauguma.


Tirgus pašlaik ir diezgan dinamisks, un pieprasījuma, klientu vēlmju, procentu likmju vai citu tirgus faktoru izmaiņas var ietekmēt cenu tendences dažādos virzienos. Līdz ar to mums ir rūpīgi jāseko līdzi tirgus rādītājiem, jāsaglabā elastība un jābūt gataviem pielāgot savu stratēģiju, reaģējot uz pārmaiņām tirgū.


Uzņēmumā KRONUS mēs esam labi sagatavoti, lai risinātu gaidāmos izaicinājumus un uzmanīgi sekotu līdzi tirgus attīstībai. Mēs Jūs informēsim par nozīmīgām tirgus norisēm.