Kronus Production Picture

MŪSU MISIJA

Strādājam, lai radītu noderīgu produkciju un pakalpojumus klientiem visā pasaulē, uzlabojot uzņēmuma elastību un efektivitāti, vienlaikus palielinot tīro peļņu. Mums ir svarīgi nodrošināt darbinieku attīstību, kā arī drošu un uzticamu vidi.

Kronus Administration Picture 2

MŪSU VĪZIJA

Vēlamies turpināt attīstību koka iepakojuma un loģistikas jomā, reizē attīstot arī citus produkciju un pakalpojumu virzienus. Arī vēlamies panākt ātrāku un labāku pieprasījumu apstrādi. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka KRONUS virzās uz zaļās iniciatīvas ieviešanu visās darbības jomās.


KRONUS VĒRTĪBAS

KRONUS kā uzņēmuma galvenā vērtība vienmēr ir bijuši cilvēki! Lai klientiem nodrošinātu pēc iespējas labākus pakalpojumu rezultātus un efektīvāku darbu, mūsu komanda atbalsta nepārtrauktu attīstību un pilnveidi.

employees

DARBINIEKI

Mūsu panākumu atslēga ir laimīgi darbinieki! Esam cilvēcīgi viens pret otru, uzklausām un rūpējamies par katra darbinieka labsajūtu un drošību. Augstu vērtējam arī mūsu darbinieku ģimenes!

customers

KLIENTI

Klienti ir mūsu galvenā prioritāte! Cenšamies rast risinājumus katra partnera iespējām un vajadzībām, kā arī ražot augstas kvalitātes produkciju un radīt partneriem pievienoto vērtību.

suppliers

PIEGĀDĀTĀJI

Mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību! Meklējam veidus, kā paplašināt sadarbības iespējas un palīdzēt augt arī piegādātājiem, ietaupot laiku un resursus gan mums, gan piegādātājiem.

team

KOMANDA

Esam par godīgu un vienlīdzīgu pieeju KRONUS darbiniekiem! Darba vide ir balstīta uz savstarpēju cieņu un uzticēšanos, mums ir svarīgs atklāts dialogs un informācijas apmaiņa.

quality

ATBILDĪBA

Risinām situācijas ātri, rūpīgi un precīzi! Uzņemamies atbildību par ikdienas darbības ietekmi uz kolēģiem, citām struktūrvienībām, uzņēmumu, partneriem, vidi un sabiedrību.

owl

ATTĪSTĪBA

Esam atvērti pārmaiņām! Uzņemamies iniciatīvas, lai uzlabotu procesus, un tiecamies procesos izmantot ilgtspējīgas attīstības modeli. Veicinām darbinieku profesionālo un personīgo izaugsmi.

customer-service

REZULTĀTI

Mēs izvirzām ambiciozus mērķus! Ir svarīgi novērtēt paveikto, lai sasniegtu vēl vairāk. Kopā esam atbildīgi par darba rezultātiem – mums ir svarīgs katrs uzņēmuma posms.