13.05.2019

PRIEKŠROCĪBAS, IZMANTOJOT ATJAUNOTAS TERMISKI APSTRĀDĀTAS PALETES


Ja jūs domājat par palešu izvēles iespējām, jums noteikti ir nepieciešams pievērst uzmanību iespējai izmantot atjaunotas un termiski apstrādātas paletes, dažādu iemeslu dēļ.

Ja jūs domājat par palešu izvēles iespējām, jums noteikti ir nepieciešams pievērst uzmanību iespējai izmantot atjaunotas un termiski apstrādātas paletes, dažādu iemeslu dēļ. Paletes kā zināms ir universāla transporta metode kopš 1940. gadiem. Un šo gadu gaitā palešu apstrāde ir attīstījusies, nodrošinot jaunu risinājumu izmantošanas iespēju.

Mūsdienās termiski apstrādātas paletes tiek uzskatītas par transporta un pārvadājumu nozares standartu. Nav šaubu, ka daudzos gadījumos paletes tiek apstrādātas ar ķīmiskām vielām, kuras var būt bīstamas gan ražotājam, gan gala lietotājam, kā arī citiem cilvēkiem, kas produktu un preču pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā saskaras ar šo palešu lietošanu.

​Termiski apstrādātas paletes tiek uzskatītas par labāku risinājumu nekā ķīmiski apstrādātas paletes, vienkārši tāpēc, ka nav bažas par ķīmisko vielu uzkrāšanos. Tas ir drošāks risinājums dažādu iemeslu dēļ, no kuriem galvenais varētu būt produktu drošības uzlabošana.

Pēdējo gadu laikā pārtikas un farmaceitiskajā nozarē ir notikusi liela palešu atsaukšana, pamatojoties uz to, ka uz attiecīgajām paletēm tika konstatētas dažādu ķimikālu pēdas. Un nav nekādu šaubu par to, ka to izcelsme ir tieši iepriekš veiktā palešu ķīmiskā apstrāde.

Lai turpmāk izvairītos no šādu problēmu rašanās, tiek izmantots Starptautiskais fitosanitārais standarts koksnes iepakojumam – ISPM15. To nesen pieņēmušas 14 valstis un visa Eiropas Savienība, un pieprasa, lai viss kokmateriāls, kas tiek izmantots iepakojumā un palešu konstrukcijās, būtu termiski apstrādāts un apzīmogots ar zīmi, kas norāda uz atbilstību šim standartam.


KĀPĒC PALETĒM IR NEPIECIEŠAMA TERMISKA APSTRĀDE

 

Termiskā apstrāde ir vēlama palešu apstrādes metode, kas tiek plaši izmantota, tomēr lielai daļai cilvēku arvien ir neizpratne par to, kāpēc ir nepieciešams veikt palešu termisko apstrādi. Mūsu pieredze rāda, ka ir trīs galvenie iemesli, kāpēc jāapstrādā koka paletes:

 

 • Lai apturētu invazīvo kukaiņu izplatīšanos
 • Lai apturētu sēnīšu un slimību izplatīšanos
 • Lai nodrošinātu paletes kvalitātes un izturības saglabāšanos


Dažāda veida invazīvie kukaiņi, kas var vairoties uz lielotām koka paletēm, būtiski ietekmē to kvalitāti. Turklāt var pilnībā sabojāt produktus un preces, kas tiek pārvadātas izmantojot šīs paletes.

Lai cīnītos ar šīm problēmām, var tikt izmantota dažāda veida apstrāde, tomēr pētījumi rāda, ka augstāku kvalitāti un drošību garantē tieši termiskā apstrāde

Svarīgi ņemt vērā, ka apstrādāta koksne ir spēcīgāka un ilgnoturīgāka. Speciāla apstrāde nodrošina koksnes noturību pret bojāšanos un kvalitātes samazināšanos.

Wooden Pallets Picture

PROBLĒMAS, KAS RODAS IZMANTOJOT ĶĪMISKO APSTRĀDI

Kā minēts iepriekš, pēdējo gadu laikā notikuši vairāki gadījumi, ka tika atsaukti produkti, jo produktos tika atrastas palešu apstrādes ķimikāliju pēdas. Vissliktākais šajā jautājumā nav tas, ka šie produkti tika atrasti, bet gan fakts, ka liels skaits produktu nekad nav pārbaudīti un tie ir nonākuši lietošanā.

Līdz pat 1980. gadu beigām ķīmiskās apstrādes ietekmei uz preču kvalitāti netika pievērsta liela uzmanību un līdz ar to, tirgū nonāca liels skaits produktu, uz kuriem varētu atrasties ķīmisko vielu paliekas.

Mēs ļoti labi apzināmies, ka šāda veida ķimikālijas uz precēm var saglabāties pat vairākus gadus. Un nav pilnīgi nekādu šaubu, ka pastāv reāli draudi cilvēku veselībai gadījumos, kad pārvadāšanā un uzglabāšanā tiek izmantotas ķīmiski apstrādātas paletes.

Ar ķīmiski apstrādātiem paletēm saistītie riska jautājumi:

 • Bojājums videi apstrādes procesā
 • Risks apstrādes procesā iesaistītajiem cilvēkiem
 • Risks gala lietotājam
 • Ķīmiski apstrādātu palešu iznīcināšana
 • Šādā veidā apstrādātu palešu ierobežotais izmantošanas reižu skaits

Ķīmiskās apstrādes process pats par sevi bieži netiek pilnībā kontrolēts. Tas nozīmē, ka jau pašā apstrādes procesā iesaistītie cilvēki tiek pakļauti riskam saskarties ar veselībai nelabvēlīgām ķimikālijām.

Savukārt ķīmisko vielu saglabāšanās uz paletēm nozīmē to, ka zināmā veidā tiek ietekmēta arī produktu kvalitāte tad, kad šie produkti nonāk līdz to gala lietotājam.

Galu galā, liela problēma rodas arī saistībā ar ķīmiski apstrādātu palešu galējo iznīcināšanu. Kad paletes sasniedz sava izmantošanas cikla beigas, un to daļas jālikvidē, tās nevar sadedzināt, neizlaižot toksiskus dūmus. Tāpat tās nevar izmesti poligonos, jo tiek riskēts ar ķīmisko vielu izskalošanos dabā.

Ķīmisko vielu ietekme uz precēm, kas tiek pārvadātas un uzglabātas uz šādām paletēm, nozīmē, ka to izmantošanas cikls ir salīdzinoši īsāks un finansiāli neizdevīgāks.


VIDEI DRAUDZĪGS RISINĀJUMS

Ja palešu atjaunošanā tiek izmantota termiskā apstrāde, tiek izslēgta iespēja, ka uz paletēm uzkrājas jebkāda veida ķīmiskās vielas. Tas ir videi draudzīgs risinājums, kuru iespējams izmantot atkārtoti vairākas reizes, neuztraucoties par negatīvu ietekmei uz preču kvalitāti.

Veicot palešu termisko apstrādi, visā darbības procesā netiek veiktas darbības, kas varētu atstāt negatīvu ietekmi uz vidi vai preču gala lietotājiem.


KĀPĒC IZVĒLIETIES ATJAUNOTAS, TERMISKI APSTRĀDĀTĀS PALETES?

Ir trīs galvenie iemesli, kāpēc uzņēmumi izvēlas izmantot atjaunotas, termiski apstrādātas paletes, tā vietā lai iegādātos jaunas koka paletes.

 • Šis risinājums ir draudzīgs videi
 • Tiek nodrošināts būtisks finansiālo līdzekļu ietaupījums
 • Palešu kalpošanas laiks ir līdzvērtīgs jaunām paletēm

Dažādi pētījumi ir pierādījuši, ka risinājumi, kas ir draudzīgi videi, ilgtermiņā ir labvēlīgi arī biznesa attīstībai.

Sākotnēji, paletes tiek veidotas tā, lai nodrošinātu nepieciešamo kvalitāti to ilgstošai un drošai lietošanai. Tomēr liela daļa uzņēmumu arvien pilnībā neizmanto to pilno izmantošanas ciklu. Kas nozīmē, ka tiek radīti papildus izdevumi uzņēmuma darbībā.

Svarīgi ņemt vērā arī to, ka atjaunotu palešu izmantošana ir draudzīga videi:

 • Mazāki ražošanas apjomi nozīmē videi nelabvēlīgu gāzu veidošanās ierobežošanu
 • Vienlaikus tiek izmantots mazāks apjoms kokmateriālu
 • Atjaunotu palešu atkārtota izmantošana samazina atkritumu veidošanos

VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI IR LABVĒLĪGI BIZNESA ATTĪSTĪBAI

Viens no labākajiem pierādījumiem tam, ka tas, kas ir labs videi, ir labs biznesam, ir izmaksu ietaupījums. Vairākkārt ir pierādīts, ka atjaunotu termiski apstrādātu palešu iepirkšana ir labākā izvēle vides aizsardzībai.

Savukārt biznesa attīstību ietekmē šādi faktori:

 • Vides apziņas veicināšana kļūst par daļu no jūsu korporatīvās kultūras
 • Būtisks izmaksu ietaupījums

Mūsdienās patērētāji labprāt izvēlas izmantot produktus, kuru izveidē un piegādē ir izmantoti risinājumi, kas ir draudzīgi videi. Tāpēc šādu risinājumu izmantošana uzreiz dod signālu patērētājiem, ka uzņēmums pievērš uzmanību augstas kvalitātes nodrošināšanai.

Tas nozīmē, ka jūsu uzņēmumam tiek dota iespēja iegūt arvien jaunus klientus. Kas savukārt ilgtermiņā nozīmē ieņēmumu palielināšanos. Vienlaikus, pareiza atjaunotu palešu izmantošana nodrošina arī izmaksu samazināšanos. Veicot gluži vienkāršus aprēķinus kļūst skaidrs, ka jebkurš uzņēmums var gūt ievērojami lielāku peļņu, izvēloties šī risinājuma izmantošanu.