Om

Erfaring, moderne teknologi og ekspertløsninger er noen av egenskapene til KRONUS. I vekst siden 1995, har KRONUS blitt en av de største bedriftene i industrien med en årlig omsetning på med enn 28 millioner euro. Et profesjonelt team, kvaliteten til våre produkter og tjenester, praktisk geografisk lokalisering og tilgjengeligheten av treressurser sikrer en suksessfull fremtidig utvikling av KRONUS både i Europa og i verden. Vårt firma har fire hovedretninger: pall- og pallekarmproduksjon, resirkulering og vedlikehold av brukte paller, pallekarmtilbehørsalg og leveranser av tilleggslogistikkløsninger.

Kronus møterom
Logistikkonsept

Misjon & Visjon

KRONUS' misjon er å skape de beste løsningene og tjenestene for lagring og transport av varer. Med "beste" mener vi pålitelighet, tilgjengelighet, sikkerhet for varer og mennesker og å spare ressurser.

Visjon: Vi etablerer standarder for industrien og tilbyr ekspertløsninger, og dermed leverer suksessfull produksjon og logistikk til våre kunder.

Kontaktperson

Kundeservice
Trenger du hjelp eller ønsker du å bli kunde?
Alt er umulig om du ikke vil og blir mulig så snart du ønsker det!
Kontaktpersonen hos Kronus

Read in our blog

Reduce, Reuse, Recycle - Packaging Solutions for a Greening up Your Business
Read the article
Packaging Solutions for a Greening up Your Business