ARBEIDSMETODIKK

Alle organisasjoner har en livssyklus. På hvert nytt stadium i utvikling står organisasjoner overfor spesifikke utfordringer. Hvor bra eller dårlig disse problemene er adressert, og hvilke nødvendige endringer som gjøres, avgjør om det blir suksess eller fiasko for selskapet.

Adizes Picture

SAMARBEID MED ADIZES INSTITUTE

Siden 2019, har KRONUS i nært samarbeid med Adizes Institute i Latvia, tatt seg av selskapets endring, analysert selskapets prosesser, introdusert endringer og jobbet med potensielle forbedringsområder i ulike arbeidsgrupper, hele tiden med gjensidig tillit og respekt. Endringsprosessen startet med en analyse av selskapet og strukturen til KRONUS er endret. KRONUS mottok prisen som «Årets bedrift» for betydningsfulle prestasjoner i forretningssammenheng ved implementering av Adizes metoder.


LFS_5809

ANSATTES ENGASJEMENT

Vi måler regelmessig medarbeidernes engasjement og ser at læring og profesjonell utvikling er det som motiverer folk til å bli i KRONUS, i tillegg til å jobbe effektivt og delta i selskapets vekst. Jo høyere kvalifikasjoner hos de ansatte-desto bedre vil selskapet komme seirende ut av ulike situasjoner, både i markedet og internt i selskapet. Spesialister på høyt nivå kan reagere selv i usikre situasjoner, noe vi møter hver dag.

Kronus Office Picture 2

PERSONLIG VEKST

I KRONUS har enhver medarbeider mulighet til å vokse Vi forfremmer regelmessig ansatte internt-de som har vist en spesielt bra profesjonell prestasjon, som har oppnådd, og til og med overskredet de fastsatte mål, og/eller de som har utviklet sin kommunikasjons- og ledelses kompetanse. Vi støtter både vertikal og horisontal karriereutvikling både i produksjonen og administrativt.

LFS_5244

KRONUS BIBLIOTEK

KRONUS er et selskap som alltid vil lære mer! Dette bevises av våre ledere, som alltid oppfordrer medarbeiderne til å lese nye bøker om folk, prosesser, endringsledelse, ulike teorier og utvikling som ledere. Vi fornyer regelmessig KRONUS-biblioteket med den nyeste forretningslitteraturen, noe som enhver medarbeider har mulighet til å lese. Vi lærer ikke bare av bøkene, som allerede består av rundt 160 i KRONUS-biblioteket, men også fra situasjoner, hendelser og våre egne erfaringer.