Kronus Production Picture

VÅRT MÅL

Vi jobber for å skape verdifulle produkter og tjenester for kunder over hele verden, forbedre selskapets fleksibilitet og effektivitet samtidig som vi øker fortjenesten. Det er viktig for oss å tilby medarbeidere utvikling, men også et trygt og fortrolig miljø.

Kronus Administration Picture 2

VÅR VISJON

Vi ønsker å fortsette vår utvikling innen tre-emballasje og logistikk, samtidig som vi utvikler andre retninger for produkter og tjenester. Vi ønsker også å oppnå raskere og bedre behandling av forespørsler. Ikke mindre viktig, er det faktum at KRONUS beveger seg mot Grønt Fokus på alle operasjonsområder.


KRONUS VERDIER

Den største verdien for KRONUS har alltid vært mennesker! For å gi best mulig service til kunder og for å sørge for mer effektivt arbeid, støtter teamet vårt en kontinuerlig utvikling og forbedring.

employees

ANSATTE

Nøkkelen til suksess er fornøyde ansatte! Vi er menneskelige, vi lytter og vi bryr oss om trivsel og sikkerhet for hver enkelt ansatt. Vi verdsetter også våre ansattes familier!

customers

KUNDER

Kunder er vår høyeste prioritet! Vi anstrenger oss for å finne løsninger for å dekke kapasitet og behov til hver kunde, samt å produsere produkter av høy kvalitet som igjen gir en høyere verdiskapning.

suppliers

LEVERANDØRER

Vi skaper langsiktig samarbeid! Vi ser etter måter vi kan utvide samarbeidsmulighetene og hjelpe våre leverandører å vokse, og med dette spare tid og ressurser for både oss og våre leverandører.

team

TEAMARBEID

Vi er alle for en rettferdig og likeverdig behandling for KRONUS-ansatte! Vårt arbeidsmiljø er basert på gjensidig respekt og tillit, en åpen dialog og informasjonsutveksling er viktig for oss.

quality

ANSVAR

Vi løser situasjoner raskt, grundig og nøyaktig! Vi tar ansvar for påvirkningen våre daglige aktiviteter har på medarbeidere, andre avdelinger, selskapet, våre samarbeidspartnere, miljø og samfunn.

owl

UTVIKLING

Vi er åpen for endring! Vi tar initiativ til å forbedre prosesser, og vi strekker oss for en bærekraftig utvikling. Vi fremmer profesjonell og personlig vekst for ansatte.

customer-service

RESULTAT

Vi setter oss ambisiøse mål! Det er viktig å sette pris på det du har klart for å kunne oppnå mer. Sammen er vi ansvarlige for resultatene av arbeidet-enhver fase i selskapet er viktig for oss