Pracownicy Kronus w biurze

Doradztwo

Oferujemy usługi doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania opakowań przemysłowych, optymalizacji wydatków, organizacji dostaw, magazynowania towarów oraz jakości palet i nadstawek paletowych.

Zdobycie wiedzy o rozwiązaniach w branży opakowań jest pierwszym krokiem firm na drodze ich rozwoju.

Aby upewnić się, że nasi klienci wybierają takie rozwiązanie, których potrzebują, zapewniamy pouczające doradztwo. Mądre decyzje prowadzą do lepszego jutra.

Osoba do kontaktu

Obsługa klienta
Potrzebujesz pomocy lub chcesz zostać klientem?
Nic nie jest możliwe, jeżeli tego nie chcesz ale staje się możliwe jak tylko tego zapragniesz!
Osoba w Kronus odpowiedzialna za kontakt

Read in our blog

Benefits of pallet collars to wooden boxes
Read the article
Two pallet collars - one on top of other