Att Öka Kraven för Förpackning i Management av en leverantörskedja

När vi har bättre kunskap, så kan vi göra bättre ifrån oss och det är precis vad som händer inom management av en leverantörskedja. Vi vet nu att avfall från leverantörskedjor runt om i världen är dåliga för miljön på så många olika nivåer och vi vet nu också att återanvändning är ett effektivare förpackningsalternativ.

Ibland så tar det folk ett tag att hoppa på nya idéer oavsett hur du presenterar dem. Man skulle kunna tro att nyckelord såsom “ kostnadseffektivitet” och“ längre livslängd” skulle göra varje chef gladare’s men det är tyvärr inte alltid fallet. I konkurrensen om att få produkterna marknadsförda så är många organisationer långsamma med att anta nya förpackningskrav.

Just nu så ändras kraven på förpackningar långsamt, men det håller på att bli en snabbare process. Sättet som världen gör affärer på håller på att förändras – för att det måste det.

collar dividers Våra förpackningar håller på att bli den viktigaste länken i dessa förändringar. 

Hårdare krav och bestämmelser vid leverans och produktdisplay har börjat träda i kraft runt om i världen.

Vid någon tidpunkt inom en mycket snar framtid kommer det inte att vara ett alternativ att utveckla nya förpackningar – det kommer att bli en nödvändighet. För många organisationer så sker dessa förändringar just nu. Alla organisationer som arbetar med farliga produkter, gods och varor känner redan av de ökande kraven som gäller för förpackningar.

Kraven kommer även att transformeras för att inkludera många andra produkter med förpackningar som ses som onödiga och överflödiga.

Varje organisation ges möjlighet att själva börja införa de förpackningsförändringar som de behöver för att möta kraven, eller så kan de släpa efter och vänta på att dessa förändringar blir obligatoriska, för att då behöva stressa i sista minut med att införa dessa förändringar.

Vad Bör Du Göra Just Nu?

För att ligga före när det gäller de ökande kraven för förpackningar inom management av leveranskedjan, så måste du ta en titt på din förpackning och avgöra:

  • Hur ser förpacknings livscykel ut?
  • Möter den kraven satta i ISPM 15?
  • Klarar din förpackning av att möta de kommande förändringarna av reglerna och därmed växa tillsammans med ditt företag?
 

Kommande förändringar kommer mycket snabbt att kräva att vissa branscher i vissa länder använder sig av endast en viss typ av förpackningar som har en målmedveten design och lång livslängd. ISPM 15-certifiering är ett krav som kommer att bli nödvändigt i många länder och som redan är nödvändigt i följande länder:

Argentina Israel Senegal
Australien
Innehållsdeklaration av förpackning nödvändig
Jamaica Seychellerna
Bolivia Japan Sydafrika
Brasilien Jordanien Sydkorea
Kanada
Med undantag för USA
Kenya Sri Lanka
Chile Libanon Schweiz
Kina Malaysia Syrien
Colombia Mexiko Taiwan
Costa Rica Nya Kaledonien Tanzania
Kuba Nya Zealand Thailand
Dominikanska Republiken Nicaragua Trinidad/Tobago
Ecuador Nigeria Tunisien
Egypten Nordkorea Turkiet
Europeiska Unionen (EU) Norge Ukraina
FIJI Oman USA
För tillfället endast vid export
Guatemala Panama Uruguay
Guyana Paraguay Venezuela
Honduras Peru Vietnam
Hong Kong Filippinerna Yemen
Indien Ryssland Zimbabwe
Indonesien Samoa
 

ISPM 15-förordningen blir mer och mer utbredd. Utan ISPM 15-stämpeln – oavsett om ditt land kräver den eller ej – så kommer du inte att kunna leverera till länder som kräver stämpeln. Det kommer inte att dröja länge innan varenda utvecklat land kommer att kräva attpallar och andra trälådorhar denna stämpel

För att ligga före när det gäller dessa förändringar så kan det bli nödvändigt med en förpackningskonsult på ditt företag.  Förändringarna kommer snabbt och de påverkar allt ifrån vilken typ av pallar du använder (oavsett om de möter ISPM-kraven eller inte) till vilken typ av förpackning du använder.

EU publicerade nya regler i februari 2015“ CLP-förordningen publicerades i Official Journal i december 2008 och den trädde i kraft den 20:e januari 2009. Enligt förordningen så blir deadline för materialdeklaration den 1:e december 2010. För blandmaterial så blir deadline den 1:e juni 2015. CLP-förordningen kommer till slut att ersätta de nu gällande reglerna för klassificering, märkning och förpackning av substanser”

För internationella transportändamål, så speglar klassificerings- och märkningssystemet de internationella bestämmelserna för transport av alla transportslag. Commision Services, som är ansvariga för genomförandet inom transportsektorn, har infört GHS inom ramen för direktiven om transport av farligt gods, baserat på“ Rekommendationer för transportering av farligt gods” Underhållet av lagar och rekommendationer faller under Sub-Committee of Experts of the Transport of Dangerous Goods SCE TDG:s ansvar.”

Självklart så har“farligt eller skadligt”gods alltid krävt speciella förpackningar, men den största förändringen nu rör själva definitionen av vad som är farligt gods, vilken har utökats avsevärt. Därför så kan det verka som om de nya reglerna inte är så annorlunda när det gäller förpackningen, men de kan ändå ha en inverkan på vilka typer av produkter som faller inom ramarna för dessa regler.

FN har ålagts ansvaret att skapa ett globaliserat system för förpackningar, transport och märkning av varor som har klassats som “farliga”.

Enligt den senaste informationen på CLP-sidan - så är FNs Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (CETDG/GHS) ansvariga för strategiska problem, medan the Sub-Committee of Experts on the GHS (SCE GHS) ansvarar för tekniska problem, såsom:

  • att agera övervakare av the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), och därmed övervaka och ge direktiv för att harmonisera processen;
  • att hålla systemet uppdaterat;
  • att främja förståelse och användning av systemet.
 

Både the Committee och the Sub-Committee rapporterar till FNs’s Ekonomiska och Sociala råd (ECOSOC)

SCE GHS kan begära att OECD (Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling), som en teknisk fokuspunkt, utreder möjligheter för att ta fram kriterier för hälsa och miljörisker.

I grund och botten så innebär harmoniseringsprocessen att du kommer att behöva ändra på dina förpackningar mycket snart. Det kan också innebära att en del av de vätskor som du använder i produktionen av dina produkter nu kan betraktas som farliga eller skadliga.

pallkragar

När den nya listan revideras – och den revideras ofta för att inkludera nya vätskor och andra ämnen som för närvarande inte ses som farliga – så kan det avsevärt påverka din leveranskedja och dina förpackningsprocesser.

Några månader innan ändringarna träder i full effekt så finns det vanligtvis goda indikationer som cirkulerar runt om hur förändringarna kommer att bli och hur du kan uppfylla kraven. Det är alltid bäst att möta de nya kraven innan de blir regler så att din organisation inte måste stressa med att försöka få förpackningarna att uppfylla de nya reglerna under en väldigt kort tidsram.

Är förpackningen som du använder just nu tillräckligt flexibelt för att växa med de kraven som snart kommer att införas? Kan din nuvarande förpackning passa ihop med framtiden? Om du svarat nej eller om du är osäker, så är det hög tid att ändra på det svaret och säga ja och vara säker redan nu.

Om du väntar tills kraven träder i kraft och förändringarna är överhängande riskerar du arbetstopp och förlorad försäljning, samt att din leveranskedja blir långsam och ineffektiv.

Effektiva förpackningslösningar är lösningar som är flexibla och som möter och till och med överstiger gällande krav – förpackningar som till och med är så flexibla att de förutser framtida krav och förändringar!

Att Hålla Sig Uppdaterad

Att antingen utse någon i din organisation eller få en konsult med i företaget som kan hålla dig à jour med de nyaste förpackningskraven/reglerna är det lättaste sättet att hålla dig uppdaterad. Det är mycket lättare att ha en konsult som håller jämna steg med kommande förändringar än att försöka att hålla jämna steg med dem själv.

En konsult som specialiserat sig på förpackningskrav kan lätt ge dig de rätta råden som du behöver för att hålla verksamheten kompatibel med kommande krav.  En konsult kan naturligtvis också identifiera de bästa förpackningslösningarna för att passa ditt företags behov.

Att hålla sig à jour med de senaste förändringarna – inklusive vad som anses vara“farligt” är absolut nödvändigt för att få till en jämn produktionskedja.  Om du väljer att hålla det inom företaget så kan du skapa en position som specifikt har som uppgift att följa de kommande förändringarna och forska för att hitta de bästa alternativen för förpackningar.

Förändringar är på väg och de kommer i vågor. Förpackningskraven förändras och det gäller allt ifrån pallvaror till vilken typ av flexibla förpackningar och fyllmedel som du kan använda. Fler och fler förändringar kommer att bidra till minskat avfall, återanvändning och återvinning – allt för att gynna klimatet.&Nbsp; Allt eftersom fler länder blir seriösare i sin roll i att minska effekterna på klimatet, så kommer skärpta regler visavi förpackningar att införas.

Kom ihåg att de ökande kraven i leveranskedjan och visavi förpackningar inte innebär att fler förpackningar kommer att behövas,  utan troligtvis så betyder det att du kommer att behöva minska mängden förpackningar som används, samt att du måste använda ett förpackningsmaterial som har en längre livslängd.

21.12.2015

You might find this interesting:

Kontaktperson

Kundtjänst
Behöver du hjälp, eller vill du bli kund hos oss?
Allt är omöjligt om du inte vill, och det blir möjligt när du eftersträvar det!
Kronus kontaktperson

Read in our blog

Att Öka Kraven för Förpackning i Management av en leverantörskedja
Read the article
Att Öka Kraven för Förpackning i Management av en leverantörskedja