Fördelarna med återanvändningsbar paketering

Fördelarna med återanvändningsbar paketering är många. De påverkar direkt dina kostnader, och självklart också den påverkan som din organisation har på miljön.

Många människor tänker inte riktigt på den större påverkan som deras organisation har på miljön när de utför sitt dagliga arbete, men siffran över hur många människor som bryr sig ökar ständigt.

Återanvändningsbar paketering är faktiskt en win-win-situation både för din organisation och för allmänhetens bästa.

Vi tänker ta en titt på hur paketering påverkar miljön och hur det påverkar ditt företags resultat. Det kan hända att du blir överraskad av sanningen angående styrkorna med återanvändningsbar paketering.

Först ska vi titta på fördelarnamed återanvändningsbar paketering utan att tänka på miljön.

Allmänhetens uppfattning

Hur tänker allmänheten kring ditt företag? Medan många företag fortfarande inte har lagt 100% av sitt fokus på miljöfrågor så har många konsumenter gjort det. Det sätt som allmänheten tänker kring ditt företag är en avgörande faktor bakom hur bra det kommer gå för ditt företag.

Allt fler konsumenter har börjat titta allt längre ner på leveranskedjan för att se inte bara vad slutprodukt-distributören gör, men också vad varje företag längs leveranskedjan gör. Pressen är enorm på företag att röra sig framåt, och förbättra sin praxis.

Att förbättra hur allmänheten ser på ditt företag kan vara så enkelt som att använda återanvändningsbar paketering för dina produkter. Konsumentlojaliteten kommer öka när du visar för dina konsumenter att du bryr dig lika mycket om miljön som de gör.

Ifall du är en del av leveranskedjan kommer det företag som skapar slutprodukten att ha nytta av denna simpla åtgärd, och i längden öka sin lojalitet gentemot dig. Det är ett enkelt steg mot att förbättra dina relationer.

Effektiv marknadsföringsstrategi

Att förändra allmänhetens uppfattning om dig genom att ändra din paketering till återanvändningsbar paketering är en fantastisk, GRATIS marknadsföringsstrategi. Både konsumenter och andra företag gillar idén med att förknippas med ett företag som jobbar hårt för att skydda miljön.

Alla stora företag drar nytta av denna gratis marknadsföringsstrategi. Det är ett väldigt enkelt sätt för ditt företag att få positiv uppmärksamhet.

Kostnadseffektivitet

Återanvändningsbar paketering är kostnadseffektiv. Finns det någon större fördel än att spara pengar? När du återanvänder reducerar du behovet att spendera pengar på engångspaketering. Resultatet blir en större avkastning på dina investeringar, men kostnadseffektiviteten slutar inte här.

När du tar i åtanke den arbetskraft som krävs vid traditionell paketering som måste kastas efter användning, så kan du se att kostnadseffektivitet inte bara handlar om att köpa mindre.

Det handlar också om att inte behöva slösa arbetskraft på att förstöra eller göra sig av med saker längs leveranskedjan. Det finns också kostnader sammanknippade med att dra med sig paketering och kasta det på tippen.

Den totala mängd besparingar man kan nå upp i är faktiskt ganska imponerande. Varje gång du sparar in på någon aktivitet i leveranskedjan så bör du ta chansen, för dessa besparingar kan verkligen adderas ihop till stora summor.

Sämre fungerande paketering är också mindre hållbar än återanvändningsbar paketering. Återanvändningsbar paketering är skapad för att klara av ett flertal användningar medan traditionell paketering är gjort för engångsanvändande vilket gör det mindre hållbart. Kostnadseffektiviteten sträcker sig till att även inkludera en förminskad risk för skador på dina varor.

Besparingar genom att använda återanvändningsbar paketering är relevant för alla dessa aktiviteter:

 • Köp av färre tillgångar
 • Reducera kostnad av FRAMTIDA avfallsförpliktelser
 • Reducera dagens kostnader för hantering av avfall

Beräkningar har gjorts att ett medelstort företag kan spara mycket pengar när de väljer återanvändningsbar paketering. Ett bra exempel på ett företag som drog nytta av fördelarna är Finelite. Finelite är ett internationellt belysningsföretag i Kalifornien, USA, med samarbetspartners i Kina (som följer deras praxis med återanvändningsbar paketering).

Nyligen, på paketeringsmässan i Las Vegas, USA, mottog företaget ett pris från Reusable Packaging Association (RPA) för sin överlägsna paketering. Under prisutdelningen avslöjades följande om de besparingar som företaget kunde realisera genom att använda återanvändningsbar paketering:

 • 53% (ca 77,000 kr) i besparingar genom att byta ut inplastning mot återanvändningsbara presenningar
 • 40% (ca 71,000 kr) besparingar för material och 130 timmars arbetstid genom att byta ut veckade lådor mot återanvändningsbara/hopfällbara kontainrar och väggbackar
 • 91,000 kr i besparingar inom LED-paketeringsmaterial (bubbelplast anti-statisk plast) och 350 timmars arbetstid genom att eliminera uppackning av paketeringsmaterial

Årliga miljöbesparingar:

 • Eliminerat 700 km/2700kg krympplast
 • Eliminerat 6600kg veckade kartonger
 • Eliminerat 1900kg bubbelplast

Det är otroliga besparingar som uppenbarligen gör så att företaget kan spara stora mängder pengar. Ha i åtanke att detta är en ganska liten affärsverksamhet, ett större företag hade sett besparingar på en ännu större skala.

Det är rätt sak att göra

Nu ska vi gå igenom några fakta om paketering och föroreningar.  Det är inte längre någon annans problem. Det är allas problem, och regeringar över hela världen har börjat kliva in och drivit igenom förordningar som efterhand kommer tvinga varje företag inom tillverkning, oavsett typen av tillverkning, att börja använda återanvändningsbar paketering, eftersom det är rätt sak att göra.

Dags för miljön

Vi tänker nu tråka ut dig med lite nedslående statistik för att driva hem poängen om varför detta är så viktigt.

UNESCO håller ett öga på globala miljöfrågor, och de har nyligen släppt följande information:

På haven “finns nu nära 500 döda zoner täckta med mer än 245,000 km² avfall, vilket motsvarar ytan av hela Storbritannien. Över 220 miljoner ton plast produceras varje år. Den norra Stilla havs-virveln, känd som Den stora Stilla havs-tippen, upptar ett relativt stillastående område, dubbelt så stort som Texas. Avfallsmaterial från de norra delarna av Stilla havet, innehållandes kustvatten från Nordamerika och Japan dras här ihop.”

Mer relevant fakta:

 • 80% av havsföroreningar kommer från paketering
 • 2/3 av avfallsdeponering kommer från paketering

Det finns en lång lista över alla föroreningar som traditionell paketering orsakar, exempelvis en stor koloxidpåverkan, på grund av att mer och mer måste produceras när stora mängder kastas efter användning. Med andra ord blir påverkan på miljön större ju större ditt företag blir medan det samtidigt använder engångspaketering.

recycleNågra expertprognoser är verkligen ödesmättade. Det finns varningar för klimatförändringar, problem med att säkerställa mat, astma och andra andningsproblem och ett flertal andra förskräckliga konsekvenser om vi tillsammans inte gör nödvändiga förändringar.

Den påverkan man har på miljön om man använder engångspaketering handlar inte bara om avfall. Det handlar lika mycket om produktion och den påverkan det har på miljön.

Det finns en lång kedja med problem som är förknippade med att använda engångspaketering, och alla kan undvikas genom att byta till återanvändningsbar paketering.

Folk är uppmärksamma. Konsumenter, slutanvändare och till och med regeringar tittar allt närmare på industrierna och den roll de spelar i att orsaka föroreningar som skadar miljön.

Det är allas problem. Vissa länder i EU och andra delar av världen har redan tagit tjuren vid hornen och insett hur allvarligt problem detta är och har utfärdat stränga regleringar gällande paketering och hantering.

Det är bara en tidsfråga innan alla länder följer med och gör återanvändningsbar paketering obligatorisk.

Det är dags för förändring

All denna information är ganska imponerande, och allt pekar mot fördelarna med återanvändningsbar paketering. Så frågan som måste ställas, “varför använder du det inte?” Att röra sig bort från engångspaketeringsmodellen och mot en hållbar paketeringslösning är bra för ditt företag. Det är bra för miljön, och det är bra för ditt företags resultat.

Problemen är tydliga och vad som är ännu tydligare är fördelarna med att använda återanvändningsbar paketering är svaret på många av dessa problem. Vi har svaret, allt du behöver göra är att tillämpa det.

Du kan göra valet nu och gå före regleringarna så att din organisation är kompatibel med förändringarna innan det är obligatoriskt att vara det, eller så kan du vänta och se vad som händer men då kommer du också sitta i baksätet när världen förändras.

Allt fler företag gör valet att spara pengar och göra sitt för miljön.

Ifall varje industri gjorde sitt för att minska, återanvända och återvinna, så skulle föroreningsproblemet kunna försvinna på nolltid och planeten hade kunnat börja starta sin läkeprocess.

Även om du tog bort miljöpåverkan och bara tittade noga på dina resultat så skulle det vara tillräckligt för att sätta igång förändringar, för du kommer se hur mycket pengar det finns att spara. Varje företag har ett moraliskt ansvar att göra sitt. Gör du ditt?

08.02.2016

You might find this interesting:

Kontaktperson

Kundtjänst
Behöver du hjälp, eller vill du bli kund hos oss?
Allt är omöjligt om du inte vill, och det blir möjligt när du eftersträvar det!
Kronus kontaktperson

Read in our blog

Hur du gör din lagerlokal miljövänlig
Read the article
Hur du gör din lagerlokal miljövänlig