Förutsägelser inför den internationella träpaketeringsmarknaden 2017-2020

Det finns många förutsägelser vad gäller träpaketeringsmarknaden 2017-2020, och alla är ganska positiva för branschen. Sen den stora internationella lågkonjunkturen 2008 har marknaden återhämtat sig, men lågkonjunkturen påverkade tillgängligheten för träpallar och returbara träpallar. Färre pallar tillverkades under den ekonomiska smällen, vilket innebär att det just nu finns färre pallar i cirkulation.

Det finns mycket som pekar mot att användandet av träpaketering kommer konkurrera ut plast vid år 2020 och ta över som det huvudsakliga valet av paketering tack vare den hållbarhet som träpallsproduktion har gentemot de som görs av plast.

Världen har allt mer blivit hypermedveten om problem som petroleumbaserade produkter medför och den miljöpåverkan som genereras via produktion av dessa produkter.

När både konsumenter och regeringar begär förändringar så kommer även branschen till slut att förändras. Eftersom träpaketering är återanvändbar, återvinningsbar och har en fullständigt stängd livscykel så är det självfallet det enklaste valet för branschen.

Lågkonjunkturen innebar en stor smäll för paketeringsbranschen men den är nu över och framtiden ser väldigt ljus ut för alla i branschen. Efterfrågan kommer fortsätta öka starkt de närmsta åren på ett sätt som gör att det till och med kommer vara svårt att hänga med.

Vi kan förvänta oss en stor efterfrågan för denna slags paketering över hela världen, och vissa områden kommer kräva allt mer av dessa paketeringsalternativ.

Var kommer det finnas mest behov?

Enligt experterna kommer den huvudsakliga behovsökningen finnas i Asien. Kina och Indien ser ut att bli ledande när det kommer till behov. Enligt uträkningar kommer 80% av all paketering i dessa områden vara träpallar år 2019.

Medan intresset för plastpallar kommer fortsätta vara högt i dessa områden förväntas det inte påverka behovet för träpallar. Det mest populära paketeringsalternativet i Indien och Kina förväntas vara de som producerats från trä.

Det kommer krävas mycket produktion av dessa pallar för att fylla det behov som finns på marknaden just nu. Enligt uträkningar kommer Kina köpa 1/5 av världens pallar år 2017.

Om man ska välja en nisch-marknad för paketering så är det dags nu. Alla experter är överens om att det är ett perfekt tillfälle för alla som verkar i branschen att exportera till Indien och Kina.

Tillväxten

År 2014 fanns det mer än 73 miljoner pallar bara i Europa, och fram till år 2020 förväntas det att detta kommer tredubblas. 91% av alla pallar är gjorda av trä. Under de senaste 3 åren har tillväxttakten varit på ungefär 11% varje år och det finns ingen anledning att tro att denna trend inte kommer fortsätta de närmsta 3 åren.

En källa förutspår att behovet av detta paketeringsalternativ kommer fortsätta att växa fram till slutet på år 2020. Vid slutet av 2016 förväntas det finnas 5,1 MILJARDER enheter i hela världen. Modern Materials Handler säger att:

"En ökning av tillverkningsaktivitet kommer orsaka ökningar i hela industrin, framförallt i stora, mogna marknader som Nordamerika och Västeuropa."

Medan ekonomierna blir allt starkare ökar även behovet för optimal träpaketering. Tillväxtpotentialen är otrolig.

Regleringar

Å andra sidan kan tillverkare förvänta sig att regleringar kommer bli allt strängare vad gäller hur trä hanteras och hur pallar produceras. Striktare riktlinjer kommer till en början vara våra att följa eftersom det kommer leda till att vissa förändringar kommer behöva göras, men till syvende och sist kommer övergången vara smidig för de flesta i branschen.

Regleringarna kommer bli strängare framförallt vad gäller var trä kommer från, hur den hanteras under tillverkningen och det kommer efterfrågas mer återanvändbar, returbar och återvinningsprogram som ses över av tillverkare och återförsäljare av träpaketering.

Det är inte bara träpaketeringsalternativen som kommer hamna under luppen de närmsta åren utan detsamma gäller även för de fabriker som tillverkar pallarna. Det förväntas att samtliga fabriker kommer bli ”smartare” i hur de hantera allt från produktionslinje till avfall.

Plast kommer i framtiden inte kunna konkurrera när branschen hamnar under mikroskåp och när miljövänliga alternativ kommer krävas.

Sammanfattning

Framtiden kan inte vara ljusare när det kommer till träpaketering. Tillväxten och årlig försäljning på marknaden håller på att explodera på ett sätt som gör att tillverkare kan ha problem med att hänga med när det kommer till efterfrågan. 2008-2014-eran dominerades av mindre produktion och ett lager som tömdes, vilket innebär att tillverkare har fått arbeta hårt med att komma ikapp.

Tillväxtpotentialen för dessa paketeringsalternativ i både utvecklingsländer och i väletablerade industriländer är otrolig, och kommer fortsätta växa de närmsta 4 åren. Det är svårt att slå hur pålitliga dessa paketeringsalternativ är. De minskar risken, är enkla att hantera och kan lösa många problem med avfall som förknippas med andra paketeringsalternativ.

Den återanvändbarhet och återvinningsbarhet som träpaketering kommer med är ideal, framförallt i utvecklingsländer där ekonomiska medel kan vara aningen begränsade. De är en utmärkt lösning för både stora och små enheter och är en integral del av internationell handel.

Medan Jorden blir allt mindre och allt fler länder deltar på den globala marknaden kommer dessa verktyg bli allt mer erkända för hur de gör universell handel enklare. Det förutspås att dessa slags paketeringsalternativ till slut kommer bli standard för frakt, lagring och lageroptimering.

20.09.2016

You might find this interesting:

Kontaktperson

Kundtjänst
Behöver du hjälp, eller vill du bli kund hos oss?
Allt är omöjligt om du inte vill, och det blir möjligt när du eftersträvar det!
Kronus kontaktperson

Read in our blog

Plast- eller träpallar – Vad ska man välja?
Read the article
Plast- eller träpallar