Paketering spelar roll i framgångsrik lagerhantering

Det finns många anledningar till varför paketering är en av de viktigaste ingredienserna i framgångsrik lagerhantering. Ett lager har endast två kritiska funktioner, oavsett företag.

Att ge avkastning på investeringar och att leverera i tid. Ditt lager måste inte bara kunna försörja sig själv utan också skapa profit för företaget. Detta är det enklaste sättet att se på hur ett lager fungerar.

Leveranskedjans hjärta

Lagret är leveranskedjans hjärta. Det är ditt företags logistiska center, så det är av högsta vikt att det är framgångsrikt. När du överväger alla olika delar, i dess mest grundläggande form när det kommer till ditt lager, är det följande som du behöver titta på:

 • Ett utrymme
 • Arbetskraft
 • Paketering

Utrymmet är byggnaden, arbetskraften är dina anställda och paketeringen är det som används för att transportera din produkt. För att nå målet att få så mycket avkastning på investering som möjligt behöver du få ut så mycket som möjligt av utrymmet, få dina anställda att vara så produktiva som möjligt, och det är paketeringen som avgör båda två!

Skapa utrymme

träpallar med pallkragar​Hur viktigt är paketering när det kommer till ett lagers framgång? Det första att titta på är hur rätt slags paketering skapar mer utrymme, vilket resulterar i att du får ut mer av ditt lager. Ett bra exempel är att överväga att använda kartonger eller träpallar med pallkragar.

Kartonger har två nackdelar:

 1. De är inte återanvändningsbara och.
 2. De kan vara svåra att stapla när de når en viss höjd.

Självklart är detta inte alla nackdelar, de är även svåra för dina anställda att förflytta. Om du använder dig av kartonger har du lager antagligen problem med flaskhalsar.

Pallar och pallkragar är å andra sidan:

 1. Återanvändningsbara och.
 2. Erbjuder flexibla lagringsalternativ och är samtidigt enkla för dina anställda att förflytta, stapla och konstruera.

Rätt slags paketering gör det möjligt för dig att använda ALLT utrymme på lagret. Att dra nytta av vertikalt utrymme på ditt lager kan innebär att totalt sett ha mycket mer utrymme. Rätt slags paketering gör att du kan anpassa ditt lager och ditt utrymme.

Utrymme är dock inte den enda fördelen med att använda rätt paketering.

Fördelaktigt för de anställda

Två av de dyraste kostnaderna som du möts med har att göra med arbetskraft och inventarie. Rätt val av paketering kan reducera risken av båda. Att välja rätt paketeringsalternativ innebär att dina anställda kan arbeta mer effektivt, och effektivitet innebär produktivitet.

Om dina anställda måste hantera ineffektiva paketeringsverktyg så slösar de tid och dina kostnader kommer stiga i taket. När du har paketering som är:

 • Enkel att förflytta
 • Enkel att konstruera/lasta/avlasta
 • Som ger effektiv flexibilitet

Så ger du dina anställda förutsättningarna som de behöver för att öka sin produktivitet och samtidigt undvika risker. Ett bra exempel på lättanvända alternativ är pallar och pallkragar.

Det tar en person, utan verktyg, att sätta samman en pallkrage och en person kan förflytta pallarna med en pallyftare eller gaffeltruck.

Produktskydd

Att få ut så mycket som möjligt av ditt lager (hur vi mäter framgång) handlar framförallt om att kunna skydda dina produkter medan de befinner sig på ditt lager. Paketering är nyckeln till att skydda dina produkter. Du behöver paketering som samtidigt både är flexibel och hållbar.

Att den är flexibel innebär att du kan ändra paketeringens storlek för att bäst möta det omedelbara behovet. Hållbarhet innebär att dina produkter är skyddade och säkra från obehörigt tillträde. Det kan vara en utmaning att hitta ett paketeringsalternativ som tillfredsställer båda. En träpall med pallkragar är svaret.

Att skydda produkterna från risk är högt upp på prioriteringslistan oberoende av aktivitet. För de allra flesta organisationer är inventariet den största tillgången. Paketering gör en enorm skillnad i varje del av leveranskedjan.

Effektivare transport

Ett framgångsrikt lager rör hela tiden på sig. Att ha rätt paketeringsmaterial kan säkerställa att ditt lager konstant rör på sig och hjälper samtidigt till med transportkostnaderna.

Rätt paketering hjälper dig att sömlöst förflytta dina produkter från lagret till transporten för att till slut nåt slutanvändaren utan att något går snett. För att kunna möta deadlines är det av högsta vikt att enkelt kunna flytta godset från lager till transport.

Paketeringen är ansvarig för att allt flyter på i den riktning som det behövs både in och ut ur lagret. När du använder alternativ som dina anställda enkelt kan anpassa så kan du vara säker på att saker och ting flyter på och att produktiviteten hela tiden ökar.

Paketering är svaret

När du tittar på ditt lagers resultat är det enklaste sättet att garantera att du får ut så mycket som möjligt av ditt lager, och att ditt lager möter alla dess uppgifter, att titta på paketeringen.

Paketering är en av de viktigaste komponenterna i varje aktivitet inom leveranskedjan. Faktum är att det är så viktigt att använda rätt paketering att det kan påverka dina resultat med 50% - 70%.

Det kan vara en enorm faktor i hur hög avkastning på investering du har och din förmåga att möta deadlines. Varje framgångsrikt lager har en sak gemensamt, och det är att de använder paketering som är perfekt för deras specifika aktivitet.

Varje företags framgång handlar till syvende och sist om den paketering som används. Se över dina paketeringsalternativ och se var du står. Fråga dig själv:

 • Är det effektivt?
 • Är det enkelt att hantera för dina lagerarbetare?
 • Erbjuder det flexibilitet?
 • Erbjuder det skydd?

Om du har svarat nej på några av dessa frågor så är ditt lager inte så framgångsrikt som det skulle kunna vara, och det kan hända att det är dags att överväga andra alternativ. Att göra en förändring kan ha stor påverkan på den avkastning du får på de investeringar som du gör i din lageroperation!

13.07.2016

You might find this interesting:

Kontaktperson

Kundtjänst
Behöver du hjälp, eller vill du bli kund hos oss?
Allt är omöjligt om du inte vill, och det blir möjligt när du eftersträvar det!
Kronus kontaktperson

Read in our blog

Vad är egentligen en pallkrage?
Read the article