Plast- eller träpallar – Vad ska man välja?

Det kan vara ett tufft beslut att bestämma vad för sorts pall som passar bäst för ditt företag. Varje alternativ har ett par fördelar, och varje alternativ har även ett par nackdelar.

träpallar

Man kan komma långt genom att gå igenom varje alternativ när man vill hitta det alternativ som passar bäst för just ditt företag.

Plast- och träpallar erbjuder båda liknande resultat, men det finns en stor skillnad när det kommer till att minska ditt företags klimatpåverkan.

Med denna artikel tar vi en närmare titt på varje alternativ så att du kan fatta ett mer välinformerat beslut. Det finns ett par obestridliga fakta när det kommer till pallar, oavsett om de är tillverkade av plast eller om de skapas från trä:

 • Pallar är en viktig del av den globala ekonomin
 • De är det mest använda alternativet för frakt/lager
 • De är ett av de mest långvariga paketeringsalternativen
 • Att använda pallar stimulerar ekonomin

Pallar är en stor del av det som gör att den globala ekonomin fungerar. Pallar gör att lokal och internationell frakt sker enkelt. Trä- och plastpallar utgör huvuddelen av frakt/lager-alternativ över hela världen.

Pallar har används genomgående sedan andra världskriget när de började användas som ett sätt att förflytta militära leveranser. Att använda pallar stimulerar ekonomin genom att uppmuntra mer tillverkning.

Fakta om plastpallar

Plastpallar har sina fördelar. Dessa slags pallar håller länge, är tåliga och kan bära en hel del vikt, men de är också dyrare och väldigt svåra att reparera om de skulle förfalla.

När du jämför detta alternativ med träpallar kommer du upptäcka följande:

Kvaliteter Träpallar Plastpallar
Låg initial kostnad X  
Reparerbar X  
Hållbarhet X X
Långvarig X X
Återanvändbar X X -med begränsningar

Som du ser i tabellen ovan kan du ha nytta av båda alternativen. Båda är ett bra alternativ, men som du kan se är plastpallar lite sämre på ett par av punkterna, som initiala kostnader och hur reparerbara de är. Att reparera en träpall är något som kan göras direkt på lagergolvet medan plastpallar kan vara lite svårare att hantera när det kommer till skador.

Det finns också en annan faktor som vi nämnde tidigare. Plastpallar är inte lika miljövänliga som träpallar, vilket vi kommer prata mer om nedan under rubriken för träpallar.

Fakta om träpallar

Träpallar har länge varit en favorit bland tillverkare tack vare de kvaliteter som du inte kan få från plastpallar, som att det kan repareras och att de har en låg initial kostnad. Varför är det så viktigt att kunna reparera en pall? Det:

 • Är kostnadseffektivt
 • Är energibesparande
 • Förbättrar pallens livslängd

Att kunna reparera pallar och returnera dem till leveranskedjan är en kostnadseffektiv funktion. När du kan reparera en pall kan du spara pengar genom att inte behöva köpa en ny. Självklart är det också en tidsbesparande faktor.

När en träpall skadas behöver du inte vänta tills en ny pall levereras för att ta dess plats. Den kan enkelt repareras på lagergolvet och sedan återinträda in i cykeln utan att arbetet behöver upphöra.

lastpall​Träpallar tillverkas såklart från naturliga material, vilket innebär att det krävs mindre bearbetning, mindre föroreningar och mindre avfall i tillverkningen av dessa pallar.

Plastpallar kräver ganska mycket tillverkning, skapar betydligt mer avfall och även om de kan återvinnas så kräver även det en hel del energi.

Att minska företagets klimatpåverkan genom att använda träpallar är ett utmärkt sätt att förbättra ditt företags sammantagna koldioxidavtryck. Träpallar är snällare mot miljön än vad plast är.

Naturligtvis finns det också en kostnadsfaktor. Träpallar är inte lika dyra som plastpallar, och eftersom de kan repareras finns det ännu mer pengar som går att spara där. Istället för att ersätta kan du reparera till en bråkdel av kostnaden, en mycket liten del av kostnaden.

Här är ett par fakta som du bör tänka på angående träpallar:

 • Träpallar är det enda 100% återvinningsbara alternativet. Det är biologiskt nedbrytbart, vilket innebär att om en träpall eller delar av en träpall skulle hamna på tippen så kommer de brytas ned och inte orsaka skador på miljön;
 • 93% av alla pallar är av trä eftersom industrin föredrar det;
 • Endast 42% av tillgängligt hårt träslag har skördats för att skapa träpallar, och det finns bokstavligt talat flera miljarder världen över i cirkulering. De flesta tillverkarna av träpallar är medvetna om vikten av våra skogar och förespråkar korrekt avverkning och återplantering;
 • Träpallar är ett naturligt alternativ som enkelt kan hjälpa dig förbättra ditt företags anseende vad gäller miljöengagemang;
 • Trä är en förnyelsebar resurs medan övriga pallar är gjorda från oljeprodukter som kommer från fossilt bränsle, vilket endast finns i begränsad tillgång.

Så, vad ska du välja?

Till syvende och sist är trä det bättre valet i de allra flesta situationerna, helt enkelt för att det är det mest kostnadseffektiva alternativet och även det mest miljövänliga alternativet.

Det är ett hållbart material som har fungerat genom alla tider. Det enda riktiga övertaget som plast har att erbjuda är att det är enklare att rengöra än träpallar, MEN du behöver verkligen fråga dig själv om alla nackdelar är värda denna lilla fördel.

Ha i åtanke att den totala kostnaden måste inkludera miljöpåverkan. Trä är det främsta förnyelsebara materialet som används inom tillverkning där det inte är troligt att det i framtiden kommer vara uttömt. Samtidigt är fossila bränslen och petroleumbaserade produkter resurser som inte är förnyelsebara.

Om du vill spara pengar och hjälpa till att minska miljöbelastningen finns egentligen bara ett vettigt alternativ och det är träpallar. Det är det bästa alternativet i de allra flesta situationerna. Pallar som är gjorda av trä är ett långvarigt alternativ som troligtvis kommer fortsätta vara det tack vare alla de fördelar som de erbjuder.

25.10.2016

You might find this interesting:

Kontaktperson

Kundtjänst
Behöver du hjälp, eller vill du bli kund hos oss?
Allt är omöjligt om du inte vill, och det blir möjligt när du eftersträvar det!
Kronus kontaktperson

Read in our blog

Tips att följa när du väljer rätt paketeringslösning för ditt företag
Read the article
Tips att följa när du väljer rätt paketeringslösning för ditt företag