Trender inom tillverkning av träpaketering under 2016

Det finns ett par saker som driver tillverkningstrenderna inom träpaketering, men inget är så viktigt som press från allmänheten och regleringsåtgärder.

Det här året är inte annorlunda än andra år när det kommer till tillverkningstrender för träpaketeringsmaterialen - det handlar fortfarande om vad offentligheten vill ha och reglerande aktivitet. Dock har offentlighetens uppfattning och de reglerande aktiviteterna förändrats.

Det senaste årtionde har varje år sett hur det har blivit allt större press på branschen att komma med lösningar som är snällare mot miljön.

Paketeringsavfall i form av papper, kartong och skum befinner sig helt klart under mikroskåp, så branschen har allt mer rört sig bort från dessa paketeringsmaterial och börjar nu leta efter mer hållbara alternativ. Trä har blivit ett betydligt populärare material när det kommer till paketering.

Loppet har startat

Under 2016 har det huvudsakliga fokuset legat på att skapa träalternativ som är hållbara, returbara och inte minst återvinningsbara när dess levnadscykel nått sitt slut. Det har under en tid pågått en kamp mellan plastpallar och plastlådor, men det är först nu på sistone som det verkligen har hettat till.

Palltillverkare över hela världen har allt mer börjat ta steg mot att göra trä till föredraget material för företag som försöker använda returbara/återvinningsbara alternativ genom att använda hållbara träkällor och vara proaktiva i hur man behandlar trä för att nå högsta möjliga standards.

Miljövänlig produktionstaktik

En annan stor trend i år har varit hur tillverkare inom trälagringsalternativ har börjat leva som de lär. De har tagit steg mot att göra hela sina verksamheter grönare så att deras produkter blir branschens grönare alternativ.

Den största trenden i år är antagligen att vara noga med var ens trä kommer ifrån, och att tillverkningsprocessen sker på ett korrekt sätt så att man kan säkerställa att man agerar på ett miljövänligt sätt.

När man försöker minska avfallet och säljer trä som alternativ för returbar paketering är det hos tillverkarna man ska rikta sin blick. Trenderna under det här året har handlat om att inspektera ens fabriker för att se vad som kan göras för att minska avfallet som kommer när man skapar returbara paketeringsalternativ.

Det är mer fokus idag på själva processen som ligger bakom skapandet av paketeringen. Folk tittar inte bara på slutprodukten utan tittar hela vägen ner längs leveranskedjan för att se var varje del av produkten kommer från och hur företagen beter sig på marknaden.

Genom att ta nödvändiga steg mot grönare produktion ger tillverkare av träpaketering en fantastisk tjänst mot sina kunder. De hjälper till att stötta sina kunders företag genom att visa allmänheten att de bryr sig om processen.

Tillväxtpotential

Det här året finns det en stor tillväxtpotential för tillverkare av träpaketering som fokuserar på:

  • Kvalitetsproduktion
  • Hållbara resurser
  • Miljövänliga aktiviteter
  • Produktutveckling

Kvalitet, hållbarhet och miljövänlighet är alla nyckelord i år. Om du kan möta dessa behov som tillverkare så kan du förvänta dig att se exceptionell tillväxt i år. Sanningen är att denna års trend inte är en trend som kommer försvinna, snarare ser det ut att bli standardförfaranden under de kommande åren.

Hållbara resurser kommer vara en stor faktor under de kommande åren. Kvalitet har aldrig slutat vara viktigt, men definitionen förändras ständigt. Kvalitet brukade betyda ”välgjord”, men nu måste det betyda ”välgjord”, ”hållbar” och ”återvinningsbar och returbar”.

Kunder är allt mindre villiga att acceptera engångskvalitet. De MÅSTE ha produkter som har en stängd livscykel och som aldrig kommer hamna på tippen, för det är vad som kommer krävas av dem inom kort.

Den allmänna ”attityden” mot plast har blivit lite fientlig. Detta har verkligen ökat möjligheterna för företag som klarar av att svara på kundernas krav på hållbar och returbar kvalitetsträpaketering.

Om du kan sticka ut bland konkurrensen genom att producera träprodukter som kommer från hållbara källor, som är fullständigt återvinningsbara och som är byggda för att vara returbara så finns det obegränsad tillväxtpotential. Glöm inte att du också måste kunna göra det i en fabrik som är byggd för att vara miljövänlig.

Återköp/Reparationer/Återvinning

En annan stor trend som är svår att missa är de återköp/reparationer/återvinning som de flesta träpaketeringsföretag erbjuder. Trä är 100% återvinningsbart och många tillverkare har insett värdet i att återköpa eller erbjuda att reparera och återvinna pallar och andra behållare som har nått slutet av sin livscykel.

Det är ett sätt att spara pengar för tillverkaren och ett sätt att spara pengar för kunden. Självklart är det också ett bra sätt att stärka statusen som ”grön” tillverkare! Om du inte redan gör det så är det dags att tänka om!

Tidsramen

​Det tog mer än 80 år att nå den paketering som historiskt sett använts, men det verkar inte som att Jorden har 80 år till för industrin att ändra på hur den agerar. Trenderna i år är verkligen ett tecken i tiden. ”Trenden” är egentligen inte en trend utan kan snarare ses som en början på de förändringar som måste göras.

Reglerande organ på en global nivå har börjat gå samman för att hjälpa till att få avfall och föroreningar under kontroll. Det handlar inte längre om ”vad vi kan komma undan med i det här landet” utan det kommer komma globala förändrat som kommer krävas överallt.

Tidsramen för att hänga med i dessa trender blir allt snävare. Att göra små förändrar varje månad för att röra sig mot grönare tillverkning är görbart oavsett aktivitet och storlek. Självklart är det bäst om du kan göra alla förändringar på en och samma gång.

Det positiva är att branschen kommer betala allt mer för kvalitetsträpaketering som producerats av en tillverkare som är på samma ”gröna” väg som deras egna företag, i och med att det då är bra för deras företag.

Det är nu dags att hänga med i dessa trender!

21.06.2016

You might find this interesting:

Kontaktperson

Kundtjänst
Behöver du hjälp, eller vill du bli kund hos oss?
Allt är omöjligt om du inte vill, och det blir möjligt när du eftersträvar det!
Kronus kontaktperson

Read in our blog

Varför borde du investera i återanvändningsbar paketering?
Read the article
återanvändningsbar paketering