Varför borde du investera i återanvändningsbar paketering?

Den globala ekonomin håller på att återhämta sig, och den återhämtar sig snabbare än de flesta experter förväntade sig. Det finns ett par saker som alla tillverkare kan göra för att öka chansen att de kommer kunna dra nytta av denna plötsliga tillväxt.

Tiderna förändras

Innovativa företag kommer dra nytta av de nya trenderna inom paketering för att locka till sig sina klienters uppmärksamhet. Oavsett om du är tillverkare av en slutprodukt eller om du är en del av en leveranskedja där den största delen av affärer kommer från en företag- till företag-modell så behöver du hålla dig uppdaterad med det senaste inom paketering för att fortsätta vara en relevant aktör i dagens marknad.

återanvändningsbar paketeringDet kan vara svårt att lämna traditionella metoder, speciellt när de har fungerat tidigare, men nu har det blivit dags att titta på några nya alternativ som är moderna och mer i linje med vad folk förväntar sig idag. Det kommer inte längre vara acceptabelt att använda gårdagens paketeringsmetoder.

Både konsumenter och regeringar kräver nya metoder för paketering – det är inte längre ”bra nog” att göra så som man alltid gjort.

Konsumenter blir allt mer krävande vad gäller frågor om globala klimatfrågor, vilket har gjort det till en fråga som påverkar varje del av tillverkningen.

Företag har börjat hållas till betydligt högre standards vad gäller inte bara hur de tillverkar varor, men också hur de paketerar nämnda varor.

Att hålla sig konkurrenskraftig och att fortsätta se tillväxt kan mycket väl börja och sluta med vad för slags paketering du använder i din organisation.

För att tala klarspråk så har miljöpåverkan från paketering spårat ur. EU har tagit några väldigt progressiva steg i att försöka reducera den kris som existerar kring paketeringsavfall, och kommer fortsätta att jobba mot att bekämpa avfallsgenererare. Enligt The Plastic Data Alliance:

Sju länder deponerade mer än 50% av sina paketeringsavfall i plast.

Återvinningsbar paketering kan kraftigt reducera avfallet.

Återvinn, återanvänd

En av nyckelfaktorerna som konsumeter och tillsynsmyndigheter kommer titta på i framtiden är vad ditt företag gör för att visa att ni bryr er om den miljöpåverkan ni har. De företag som kommer se störst tillväxt är de som har ett ”grönt” anseende. Ju grönare ditt företag är, ju bättre kommer du klara dig i denna ekonomi.

Återvinningsbar paketering och gröna praktiker kommer driva fram ditt företag till ett mycket mer fördelaktigt läge. Verkligen är sådan att du inte har råd att förlora de affärer som du kommer förlora ifall du inte tar hänsyn till ditt rykte bland allmänheten.

Smarta kunder tittar inte bara på slutprodukten utan de tittar upp och ner i leveranskedjan för att se vad tillverkarna gör. Miljöfrågor är frågor som berör alla, och konsumenter tillsammans med tillsynsmyndigheter ändrar hur de ser på affärer, och alla smarta företag som vill fortsätta vara relevanta på marknaden behöver också ändra hur de ser på affärer.

Faktum är att tillverkning tillsammans med andra industrier har enorm press på sig att ändra hur de gör affärer, och det innefattar förändring i paketeringsalternativ. Tillsynsmyndigheter och allmänheten ser det som företagens ansvar att minimera sina kolavtryck och de tittar på hela leveranskedjan för att vara säkra på att företagen är engagerade i att göra de nödvändiga förändringarna.

Det räcker inte längre att prata om förändring. Miljön är i direkt fara vilket vi kan se hur klimatet förändras och genom rapporter från forskare. Mindre börjar snabbt bli vägen mot att tjäna mer.

Återvinningsbar paketering hjälper miljön och också företagen.

Det är billigare

När allt kommer till kritan och när alla kostnader har räknats samman är återvinningsbar paketering billigare. Det kostar mindre än andra traditionella paketeringsalternativ eftersom du behöver köpa mindre, men det är inte bara där du tjänar pengar.

Det producerar också mindre avfall som du normalt sett måste oroa dig för och betala för att bli av med. Det blir också mindre paketering att lagra, mindre paketering som slösas bort och som hamnar på tippen.

Listan av fördelarna är lång, och alla pekar mot reducerade kostnader för företaget. Det finns vissa studier som visar på att användandet av återvinningsbar paketering kan reducera dina kostnader med mer än 50%.

Självklart innebär ett reducerande av kostnaderna en möjlighet att reducera priserna. Om du vill göra dig omtyckt bland dina kunder och andra företag kommer det definitivt hjälpa om du kan reducera dina priser, eller helt enkelt inte öka dem! Besparingarna som andra företag har erfarit efter att ha bytt till återanvändningsbar paketering är väldokumenterade i alla finanstidningar.

Det vore dumt att inte byta baserat på enbart kostnaderna.

Inled processen idag

Den bästa tiden för handling är idag om du vill förbättra ditt företags position på marknaden. Förändring kommer inte på en natt, du kan implementera den långsamt och genom att ta ett steg i taget, men det är viktigt att förstå att du behöver göra förändringar om du vill fortsätta vara relevant i affärslivet.

Börja idag genom att granska vad du använder och vad du kan ersätta det med. Du kommer bli överraskad när du börjar räkna samman siffrorna och du inser att förändringar är mycket mer prisvärda än vad du kanske trodde från början.

Du kommer också bli överraskad när du börjar titta på hur mycket avfall din organisation handskas med. Avfall är kostsamt på så många nivåer. Att reducera avfallet som din organisation generar och att ha stabil paketering som kan bli återanvänd kommer förändra sättet som du gör affärer på.

Det kommer också förändrar nivån av kostnader som du handskas med. Det kommer vara med och skapa ett bättre rykte för ditt företag och öka mängden affärer du kan göra.

Om du vill fortsätta vara relevant och se tillväxt behöver du tänka om gällande hur du använder paketering.

31.03.2016

You might find this interesting:

Kontaktperson

Kundtjänst
Behöver du hjälp, eller vill du bli kund hos oss?
Allt är omöjligt om du inte vill, och det blir möjligt när du eftersträvar det!
Kronus kontaktperson

Read in our blog

Plast- eller träpallar – Vad ska man välja?
Read the article
Plast- eller träpallar