Náš tím

Hlavným kapitálom každej spoločnosti sú jej zamestnanci, a KRONUS oceňuje ich prínos k rozvoju našej spoločnosti. Spokojnosť s ich prácou je povinnou požiadavkou nielen pre úspešný rozvoj firmy, ale aj pre rozvoj jej zamestnancov. Spoločnosť zaisťuje, že pracovné prostredie je otvorené, spravodlivé a bezpečné, aby naši zamestnanci boli schopní maximalizovať ich potenciál a ich práca je náležite ocenená.

Kronus zamestnanci
Podanie ruky - koncept obchodnej dohody

Naši zákazníci

Záujmy našich klientov sú to, na čom záleží najviac. Udržujeme pravidelné vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi s cieľom pochopiť a určiť ich potreby, požiadavky a očakávané výsledky. Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby sme poskytli našim klientom kvalitné produkty a služby, a necháme ich pocítiť akí sú pre nás dôležití.

Excelentná reputácia

Naša povesť je naša pýcha. Sme hrdí na podnikanie, do ktorého sme dali svoje srdce a dušu. Dobrá povesť sa nedá kúpiť. Môžete ju získať len v priebehu mnohých rokov tvrdej práce, a uchováva si tú najvyššiu hodnotu. Pracujeme, aby sme boli najlepší, nie najväčší.

Kronus kancelária asistentky
Zamestnanec ukazuje niečo na počítači

Dôvera a rešpekt

Budujeme naše vzťahy na základe dôvery a rešpektu, spočiatku veríme, že ľudia sú svedomití, čestní a úprimní. Tým, že našim partnerom dôverujeme a očakávame podobný postoj z ich strany, robíme našu prácu príjemnou a jednoduchou. Náš rešpekt za to, v čo ľudia veria, je základom pre vzťah medzi našimi partnermi a členmi tímu.

Vývoj a inovácie

Rozvoj znamená nikdy sa nezastaviť pri tom, čo bolo dosiahnuté. Snažíme sa byť medzi lídrami nášho odvetvia. Nebojíme sa snívať. Neustále pracujeme na zlepšovaní kvality našich produktov a služieb a rozvoji obchodných procesov.

Kronus kancelária so zamestnancami - na zasadnutí

Kontaktná osoba

Služby zákazníkom
Potrebujete konzultáciu alebo sa chcete stať zákazníkom?
Všetko je nemožné, ak to nechcete, a stane sa možným, len čo si to zaželáte!
Kornus kontaktná osoba

Read in our blog

Predictions for the Global Wooden Packaging Market 2017-2020
Read the article