Náš tím

Hlavným kapitálom každej spoločnosti sú jej zamestnanci, a KRONUS oceňuje ich prínos k rozvoju našej spoločnosti. Spokojnosť s ich prácou je povinnou požiadavkou nielen pre úspešný rozvoj firmy, ale aj pre rozvoj jej zamestnancov. Spoločnosť zaisťuje, že pracovné prostredie je otvorené, spravodlivé a bezpečné, aby naši zamestnanci boli schopní maximalizovať ich potenciál a ich práca je náležite ocenená.

Kronus zamestnanci
Podanie ruky - koncept obchodnej dohody

Naši zákazníci

Záujmy našich klientov sú to, na čom záleží najviac. Udržujeme pravidelné vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi s cieľom pochopiť a určiť ich potreby, požiadavky a očakávané výsledky. Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby sme poskytli našim klientom kvalitné produkty a služby, a necháme ich pocítiť akí sú pre nás dôležití.

Excelentná reputácia

Naša povesť je naša pýcha. Sme hrdí na podnikanie, do ktorého sme dali svoje srdce a dušu. Dobrá povesť sa nedá kúpiť. Môžete ju získať len v priebehu mnohých rokov tvrdej práce, a uchováva si tú najvyššiu hodnotu. Pracujeme, aby sme boli najlepší, nie najväčší.

Kronus kancelária asistentky
Zamestnanec ukazuje niečo na počítači

Dôvera a rešpekt

Budujeme naše vzťahy na základe dôvery a rešpektu, spočiatku veríme, že ľudia sú svedomití, čestní a úprimní. Tým, že našim partnerom dôverujeme a očakávame podobný postoj z ich strany, robíme našu prácu príjemnou a jednoduchou. Náš rešpekt za to, v čo ľudia veria, je základom pre vzťah medzi našimi partnermi a členmi tímu.

Vývoj a inovácie

Rozvoj znamená nikdy sa nezastaviť pri tom, čo bolo dosiahnuté. Snažíme sa byť medzi lídrami nášho odvetvia. Nebojíme sa snívať. Neustále pracujeme na zlepšovaní kvality našich produktov a služieb a rozvoji obchodných procesov.

Kronus kancelária so zamestnancami - na zasadnutí

Kontaktná osoba

Služby zákazníkom
Potrebujete konzultáciu alebo sa chcete stať zákazníkom?
Všetko je nemožné, ak to nechcete, a stane sa možným, len čo si to zaželáte!
Kornus kontaktná osoba

Read in our blog

Benefits of wooden pallets to plastic pallets
Read the article
Benefits of wooden pallets to plastic pallets