Dopravný prístav - pohľad z vrchu

Colný úrad a dokumentácia

Import a export obalov v ťažkých oblastiach a optimalizácia nákladov na odbavenie balení. Teraz je to jednoduché! KRONUS ponúka celú škálu služieb pre spracovanie dokumentov potrebných pre export a colné úrady

Neustále zlepšujeme naše služby na základe predchádzajúcich pracovných skúseností, aby boli zabezpečené všetky oblasti colných úradov a dokumentácie.

Pre poskytnutie všetkého, čo je pre našich klientov nevyhnutné v globalizovanom svete a rastúcom odvetví, je dôležité, aby sa všetky aspekty ciel a dokumentácie vzali do úvahy. Uistite sa, že všetky Vaše zásielky sa dostanú do miesta určenia.

Kontaktná osoba

Služby zákazníkom
Potrebujete konzultáciu alebo sa chcete stať zákazníkom?
Všetko je nemožné, ak to nechcete, a stane sa možným, len čo si to zaželáte!
Kornus kontaktná osoba

Read in our blog

Infographic - basics of pallet collars
Read the article
Basics of pallet collars