Kronus kancelária asistentky - chlap dáva dokumenty sekretárke

Kronus voľné pracovné miesta

If you are focused on development, if you are motivated to solve complex and interesting cases, we can offer an excellent opportunity for you.

Our vacancies:

Kontaktná osoba

Služby zákazníkom
Potrebujete konzultáciu alebo sa chcete stať zákazníkom?
Všetko je nemožné, ak to nechcete, a stane sa možným, len čo si to zaželáte!
Kornus kontaktná osoba

Read in our blog

Pallet Collars take the World of Logistics
Read the article
Pallet Collars take the World of Logistics