HUR FUNGERAR TJÄNSTEN MED SLUTET KRETSLOPP?

Ett europeiskt företag skickar en order till KRONUS för att producera förpackningar. KRONUS skickar den färdiga förpackningen till en asiatisk leverantör från sina lager i Asien. Den asiatiska leverantören skickar varor packade med pallkragar till det europeiska företaget. KRONUS tar emot den använda förpackningen från det europeiska företaget och reparerar den vid behov och/eller kasserar förpackningen. KRONUS skickar den använda förpackningen till andra omgången samt till efterföljande serviceomgångar, vilket sparar upp till 50 % av kundens kostnader.

ANLEDNINGAR TILL ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN MED SLUTET KRETSLOPP

Genom att använda den här tjänsten kan du göra avsevärda besparingar – inte bara på kostnaden för själva förpackningen, utan även på ytterligare resurser – vilket också kan leda till lägre kostnader.

gear

Enkelt underhåll

Pallkragar och pallar är enkla att underhålla och byta ut.

quality

Konsekvent kvalitet

Begagnade träförpackningar skiljer sig inte från en ny förpackning och kan användas i upp till 10 år.

reliability

Pålitligt partnerskap

Oavsett yttre förhållanden garanterar vi leveranser i rätt tid och hög produktkvalitet.

stock

Lagerhantering

Du behöver inte längre förvara tomma förpackningar, använd upp till 87 % mindre plats.

trust

Ingen avfallshantering krävs

Vi tar hand om hämtning och kassering av träförpackningarna.

coins

Spara pengar och resurser

Sänk kostnaderna på lång sikt och gör det dagliga arbetet enklare för dina anställda.

LÖSNINGAR FÖR VARJE BRANSCH

Bland våra kunder finns företag av olika storlekar och inom olika verksamhetsområden. Vi har något att erbjuda varje kund oavsett vilken bransch de representerar.

Pallet Collars for Metalworking Industry Picture

Metallbearbetning

Pallet Collars for Machinery Industry Picture

Maskiner

Pallet Collars for Automotive Industry Picture

Fordon

Tractor Picture

Jordbruk

Light metalpackaging Picture

Förpackningar av lättmetall