Personalization-picture

KRONUS COC-POLICY

Organisationen åtar sig att införa och upprätthålla förvaltningssystemet för CoC i enlighet med kraven i standarderna PEFC ST 2002:2020 och FSC-STD-40-004 V3-1.

Företagets policy är att använda PEFC- (PEFC/12-31-010) och FSC®-certifierade (FSC-153405) råvaror i så stor utsträckning som möjligt. För utveckling och försäljning av certifierade och kontrollerade produkter kommer företaget endast att använda sådana råvaror vars ursprung är klart känt och bevisat.

Pallet Collar Customisation Picture

FÖRETAGSPOLICY

Vårt primära fokus är våra kunder, miljöskydd, leveranskedjans säkerhet, energieffektivitet, anställdas hälsa och arbetssäkerhet. Vi håller ständig kontakt med kunder och intressenter, hanterar miljöaspekter relaterade till företagets verksamhet och förbättrar ständigt energieffektiviseringssystemets prestanda genom att kontinuerligt övervaka och hantera energiprestandaindikatorer. Företagets främsta värde är våra anställda. Varje anställd på KRONUS ansvarar för att företagets policy följs!

Kronus Production People Picture

EN INKLUDERANDE OCH ANSVARSFULL ARBETSGIVARE

Vi känner oss ansvariga för att skapa en sund, stabil och säker arbetsmiljö. Vi genomför regelbundet säkerhetsutbildningar, förser de anställda med skyddsutrustning och alla har rätt till sjukförsäkring. Dessutom är vi emot alla former av diskriminering och skapar en inkluderande arbetsmiljö som ger alla möjlighet att arbeta.

spd Picture

VÄLGÖRENHET OCH STÖD

KRONUS deltar aktivt i välgörenhetsinsatser och olika projekt som är viktiga för samhället. Vi är aktiva donatorer till den lettiska barnfonden, djurhem och KRONUS stöder skapandet av offentliga trädgårdar i Riga och donerar till behövande.


HÅLLBAR TILLVERKARE

Det är viktigt för oss att delta och bygga upp vår verksamhet på ett sådant sätt att den påverkar naturen och människorna så lite som möjligt – varje år lägger vi till något i vårt företags gröna tänkande.

save-the-planet

MILJÖVÄNLIGT

KRONUS tillverkar miljövänliga förpackningar.

ecology

NOLL AVFALL

Vi utnyttjar våra produktionsråvaror maximalt.

energy

RESURSBESPARING

Vi följer huvudprinciperna för grön produktion.

recycling

ÅTERVINNINGSPOLICY

Restprodukterna sorteras och bortskaffas i enlighet med denna.

coins

INVESTERINGAR I FRAMTIDEN

Vi investerar regelbundet i utvecklingen av gröna initiativ.


POLICY FÖR RÄTTVIS HANDEL

Vi är hederliga partners, kunder och arbetsgivare. Det är viktigt för oss att säkerställa en korrekt och lämplig cykel för vår verksamhet, så att vi alltid kan visa upp bilden av en hederlig tillverkare.

Kronus Administration people Picture

OFFICIELLAKONTRAKT

Alla våra inblandade parter har officiella kontrakt. Alla skatter som rör medarbetare betalas, säkerhetsnormer följs och en positiv arbetsmiljö upprätthålls.

LFS_5413

SPÅRBARA TRANSAKTIONER

Vi döljer inte kostnader eller belopp. Vi genomför endast officiella transaktioner och förväntar oss samma sak av våra partners. Vi står för öppna affärer.

Kronus Production People Picture

KVALITETSKONTROLL

Vår kvalitetsavdelning tar hand om regelbundna företagsrevisioner, efterlevnad av internationella standarder och policyer samt upprätthållande av produktkvaliteten.

Kronus Production People People

PÅLITLIGALEVERANTÖRER

Vi köper endast våra råvaror från officiella partners och du har möjlighet att spåra vår leveransväg och den mottagna produktens ursprung.