ARBETSMETODIK

Alla organisationer har en livscykel. I varje nytt utvecklingsskede står organisationer inför särskilda utmaningar. Hur väl eller dåligt dessa problem hanteras och vilka förändringar som görs är avgörande för företagets framgång eller misslyckande.

Adizes Picture

SAMARBETE MED ADIZES-INSTITUTET

Sedan 2019 tar KRONUS, i nära samarbete med Adizes-institutet i Lettland, hand om företagets omvandling genom att analysera företagets processer, införa förändringar och arbeta med potentiella förbättringspunkter i olika arbetsgrupper, i en atmosfär av ömsesidigt förtroende och respekt. Omvandlingsprocessen inleddes med diagnosen av företaget och KRONUS struktur har omvandlats. KRONUS fick utmärkelsen ”Årets företag” för betydande affärsresultat i samband med implementeringen av Adizes metodik.


LFS_5809

MEDARBETARENGAGEMANG

Vi mäter regelbundet indexet för medarbetarengagemang och ser att utbildning och utveckling som yrkesverksam är det som motiverar människor att stanna på KRONUS, arbeta hårt och vara en del av företagets tillväxt. Ju mer kvalificerade de anställda är – desto bättre kan företaget övervinna olika situationer, både på marknaden och inom företaget. Specialister på hög nivå är de som kan reagera även i osäkra situationer som vi möter varje dag.

Kronus Office Picture 2

PERSONLIG UTVECKLING

På KRONUS har varje anställd möjlighet att utvecklas. Vi befordrar regelbundet anställda internt som har uppvisat utmärkta yrkesmässiga prestationer, uppnått och till och med överträffat de uppsatta målen samt utvecklat sin kommunikations- och ledarskapsförmåga. Vi stöder både vertikal och horisontell karriärutveckling inom både produktion och administration.

LFS_5244

KRONUS-BIBLIOTEKET

KRONUS är ett företag som ständigt lär sig! Detta bevisas av våra chefer, som alltid uppmuntrar sina kollegor att läsa nya böcker om människor, processer, förändringshantering, olika teorier och utveckling som chefer. Vi fyller regelbundet på KRONUS-biblioteket med den senaste affärslitteraturen, som alla anställda har möjlighet att läsa. Vi lär oss inte bara av böckerna, där det redan finns omkring 160 stycken i KRONUS-biblioteket, utan också av situationer, händelser och våra egna erfarenheter.