Manufacturer of wooden packaging since 1995

(для прочтения версии на русском, пролистните ниже)

Kolēģi!

Otrdien, 7.februārī mūsu KRONUS komandai pievienosies jauns kolēģis – Packaging pārdošanas nodaļas CEA reģionam pievienosies klientu vadītājs (AM) Dāvis Krastiņš (DAKR).

 

Iepazīstamies ar kolēģi!


My project

Dāvis Krastiņš (DAKR)

Ir gandrīz neiespējami pastāstīt par mani un manu pieredzi, nepieminot Vāciju. Kopš 1996. gada, kad mani vecāki pieņēma drosmīgo lēmumu uz laiku pārvākties uz Vāciju, mana dzīve ir bijusi cieši saistīta ar šo valsti un tās kultūru. Esmu iemācījies mīlēt futbolu, kliņģerus un velotūrismu. Un tajā pašā laikā nekad neesmu aizmirsis Līgo ugunskurus, sēņošanu un gadatirgu Brīvdabas muzejā.

 

Man ir prieks par iespēju atgriezties Latvijā un kopā ar jums attīstīt jaunus sadarbības veidus starp Latviju un Vāciju. Esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība kolektīvā būs iedvesmojoša un bagātinoša pieredze, kuru gaidu ar nepacietību.

Dāvis Krastiņš (DAKR) – Klientu vadītājs Centrāleiropas pārdošanas nodaļā, tiešais vadītājs ANVI. Galvenie Dāvja pienākumi būs:

 • Esošo klientu kvalitatīvā apkalpošana, esošā klientu portfeļa noturēšana un attīstība
 • Komunikācija ar klientiem (zvani, e-pasti, vizītes, konferences, izstādes) aktivitāšu plānošana, fiksācija CRM sistēmā
 • Klientu un to vajadzību pētīšana, Account Development Plan sastādīšana
 • Jaunu produktu, servisu pārdošana
 • Pasūtījumu, pieprasījumu apstrāde, komerciālu piedāvājumu sagatavošana, kalkulācijas
 • Upsales, cross-trading
 • Loģistikas jautājumu koordinēšana
 • Ceturkšņa un gada pārdošanas plāna sastādīšana uz esošiem klientiem

Коллеги!


Во вторник, 7 февраля, к нашей команде KRONUS присоединится новый коллега – менеджер по работе с клиентами (AM) в отделе продаж Packaging, регион CEA – Давис Крастиньш (DAKR).

 

Познакомимся с коллегой!


My project

Dāvis Krastiņš (DAKR)

Ir gandrīz neiespējami pastāstīt par mani un manu pieredzi, nepieminot Vāciju. Kopš 1996. gada, kad mani vecāki pieņēma drosmīgo lēmumu uz laiku pārvākties uz Vāciju, mana dzīve ir bijusi cieši saistīta ar šo valsti un tās kultūru. Esmu iemācījies mīlēt futbolu, kliņģerus un velotūrismu. Un tajā pašā laikā nekad neesmu aizmirsis Līgo ugunskurus, sēņošanu un gadatirgu Brīvdabas muzejā.

 

Man ir prieks par iespēju atgriezties Latvijā un kopā ar jums attīstīt jaunus sadarbības veidus starp Latviju un Vāciju. Esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība kolektīvā būs iedvesmojoša un bagātinoša pieredze, kuru gaidu ar nepacietību.

Давис Крастиньш (DAKR) – Менеджер по работе с клиентами в отделе продаж в Центральной Европе, непосредственный руководитель ANVI. Прямыми обязанностями Дависа будут:

 • Качественное обслуживание существующих клиентов, поддержание и развитие существующего клиентского портфеля
 • Общение с клиентами (звонки, электронная почта, визиты, конференции, выставки), планирование мероприятий, запись в CRM системе
 • Изучение клиентов и их потребностей, составление Account Development Plan
 • Продажа новых продуктов, услуг
 • Обработка заказов, запросов, подготовка коммерческих предложений, расчеты
 • Upsales, cross-trading
 • Согласование вопросов логистики
 • Составление квартального и годового плана продаж для существующих клиентов