Manufacturer of wooden packaging since 1995

(для прочтения версии на русском, пролистните ниже)

Kolēģi!

Piektdien, 10.februārī KRONUS komandai Ķīnā pievienosies jauns kolēģis – biznesa attīstības speciālists (AS) Packaging pārdošanas nodaļas APAA reģionā – Abner Wei (ABWE).

 

Iepazīstamies ar kolēģi!

 


Picture3

Abner Wei (ABWE)

Hi future colleagues, I am Abner. Really pleased to join the KRONUS team. I started my career in wood business at China Forestry Group Corp., taking it from ¥200MM – ¥300MM in a little over 2 years as a business manger. I have also spent the last half of year working as an account manager at Stratasys, which is a 3D-printing leading company. I am specialized in business development & customer service to variety key accounts. I am really excited to be part of the team during this exciting time and looking forward to working with you all. I believe we can achieve customer success, customer satisfaction, and customer retention by working together. In my free time I like outdoor activities. My hobbies are traveling and tasting variety food. We can also share some investment stories together!

Abner Wei (ABWE) – Biznesa attīstības speciālists Ķīnā. Tiešais vadītājs ALVO. Abner tiešie pienākumi būs:


• Jaunu klientu piesaiste – klientu segmentēšana, aukstie zvani, pārrunas ar potenciālajiem klientiem
• Sadarbība ar vietējām telemārketinga un mārketinga aģentūrām, lai nodrošinātu jaunu klientu plūsmu
• Pasūtījumu un pārdošanas informācijas apstrāde CRM sistēmā un datu ievades nodrošināšana sistēmā
• Projekta aprēķinu un iepirkumu pasūtījumu dokumentācijas sagatavošana
• Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sadarbībā ar tehniskā atbalsta komandu
• Sadarbība ar loģistikas nodaļu, lai nodrošinātu savlaicīgas piegādes un dokumentu atbilstību


Коллеги!

В пятницу, 10 февраля, к команде KRONUS в Китае присоединится новый коллега – Аbner Wei (ABWE), специалист по развитию бизнеса (AS) отдела продаж Packaging в регионе APAA.

 

Познакомимся с коллегой!


Picture3

Abner Wei (ABWE)

Hi future colleagues, I am Abner. Really pleased to join the KRONUS team. I started my career in wood business at China Forestry Group Corp., taking it from ¥200MM – ¥300MM in a little over 2 years as a business manger. I have also spent the last half of year working as an account manager at Stratasys, which is a 3D-printing leading company. I am specialized in business development & customer service to variety key accounts. I am really excited to be part of the team during this exciting time and looking forward to working with you all. I believe we can achieve customer success, customer satisfaction, and customer retention by working together. In my free time I like outdoor activities. My hobbies are traveling and tasting variety food. We can also share some investment stories together!

Abner Wei (ABWE) – Специалист по развитию бизнеса в Китае. Прямой руководитель ALVO. Прямыми обязанностями Abner будут:


• Поиск новых клиентов – квалификация лидов, холодные звонки, ведение переговоров с потенциальными клиентами
• Сотрудничество с местными телемаркетинговыми и маркетинговыми агентствами для привлечения новых клиентов
• Обработка заказов и информации о продажах в системе CRM и обеспечение ввода данных в систему
• Подготовка проектных расчетов и документации по заказу на поставку
• Подготовка технической документации совместно с командой технической поддержки
• Сотрудничество с отделом логистики для обеспечения своевременности поставок и соответствия документов