Manufacturer of wooden packaging since 1995

(to read the English version, scroll below)

Kolēģi!

KRONUS komandai ir pievienojies jauns kolēģis – Operacionālais vadītājs (COO) Artemijs Timošenko (ARTI). Artemija pirmā darba diena bija 6.februārī, kad viņš uzsāka apmācību programmu ražošanas mācību centrā, apgūstot ražošanas specifiku. Šodien ir Artemija Onboarding diena administrācijā, ar ko viņš uzsāks pakāpenisku amata pienākumu pārņemšanu no IGZE.

 

Iepazīstamies ar kolēģi!


A.Timoshenko_6_2

Artemijs Timošenko (ARTI)

Iepriekšējā darba vietā esmu nostrādājis 17 gadus. Sāku kā metālapstrādes operators, bet attīstoties savai karjerai sasniedzu top amatus. Viena no interesantākajiem pozīcijām bija – ģenerāldirektors starptautiskā Krievijas-Japānas uzņēmumā, kurš bija pirmā līmeņa piegādātājs autoproma ražotnēm.

Artemija tiešais vadītājs – IGZE un tiešie pienākumi būs šādi:

 • Plānot ražošanas jaudu un tehnisko resursu nodrošinājumu un piedalīties materiālu iepirkšanas, noliktavas operāciju plānošanā
 • Koordinēt sadarbību starp Operacionālā departamenta struktūrvienībām un pārdošanas vai citām struktūrvienībām uzņēmumā
 • Veikt ražošanas struktūrvienību efektivitātes analīzi, veikt pasākumus efektivitātes paaugstināšanai
 • Identificēt ražošanas brāķu un traumu cēloņus darba vietā, veikt pasākumus to novēršanai
 • Sagatavot ražošanas plānus, budžetus ceturksnim un gadam
 • Strādāt pie ražošanas darbinieku noturēšanas uzņēmumā

Colleagues!

A new colleague has joined the KRONUS team – Chief Operations Officer (COO) Artemijs Timosenko (ARTI). Artemijs first working day was on February 6, when he started a training program at the production training center, learning the specifics of production. Today is Artemija’s Onboarding day in the administration, with which he will gradually take over duties from IGZE.

 

Let’s get to know our new colleague!


A.Timoshenko_6_2

Artemijs Timošenko (ARTI)

Iepriekšējā darba vietā esmu nostrādājis 17 gadus. Sāku kā metālapstrādes operators, bet attīstoties savai karjerai sasniedzu top amatus. Viena no interesantākajiem pozīcijām bija – ģenerāldirektors starptautiskā Krievijas-Japānas uzņēmumā, kurš bija pirmā līmeņa piegādātājs autoproma ražotnēm.

Artemijs direct manager – IGZE and direct responsibilities will be as follows:

 • Plan the production capacity and provision of technical resources and participate in planning material of material purchasing and warehouse operations
 • Coordinate the cooperation between the structural units of the Operational Department, Sales and other structural units in the company
 • Carry out efficiency analysis of Production units and take measures to increase efficiency
 • Identify the causes of production defects and injuries at the workplace, and take measures to prevent them
 • Prepare production plans and budgets for the quarter and the year
 • Work on retaining production workers in the company