PRODUKSJON OG VOLUM

KRONUS har vært lidenskapelig opptatt av vedvarende vekst og forbedring av sin forretningsmodell, helt siden starten. Vi tar sikte på å utvide vår produksjon og tilby våre kunder stabile leveranser av tre-emballasje av høy kvalitet, samt ressurseffektive tjenester.

13

millioner av enheter i årlig produksjon

22

Helautomatisk produksjonslinjer

80000

m2 produksjonsanlegg


KRONUS sin utvikling

Siden 1995 har KRONUS gjentatte ganger utvidet produksjonen og investert i utvikling, noe som har gjort det mulig å oppnå våre største inntektsmål. Vår utvikling ville ikke vært mulig uten vårt team! Et team på nesten 600 personer, ledet av profesjonelle og ledere, alle fra treindustrien. Rundt 130 personer jobber i KRONUS administrasjonen, mens øvrige ansatte sikrer en uavbrutt produksjon.


Historien til KRONUS

KRONUS la ut på veien mot suksess i 1995, den gang ble det grunnlagt som et transportselskap. På sin vei mot suksess overvant selskapet en rekke utfordringer knyttet til endringer i markedet og økonomiske nedgangstider. De klarte å utvikle seg til et moderne høyteknologisk produksjonsselskap, verdensledende innen pallekarm produksjon.