SERTIFISERT PRODUKTER

Sertifikatene bekrefter at materialene, ferdigproduktet og selve produksjonen er i samsvar med internasjonale standarder. Dette er et viktig kjernepunkt for å kunne eksportere produktet over hele verden og skape emballasjeløsninger som passer for alle. Det er viktig for oss at vi kan tilby emballasje av høyeste kvalitet, og dette bekreftes av sertifikatene vi har oppnådd.

Zaļā-josta-apliecība Picture 3

Zaļā Josta-sertifikat

Zaļā Josta-sertifikatet bekrefter at KRONUS SIA er et miljøvennlig virksomhet som implementerer innsamling, sortering og gjenvinning av brukt emballasje i samarbeid med Zaļā Josta SIA.

Last ned fil
KM_C250i23033011060

EPAL-lisens

Lisens for produksjon av EPAL-paller (størrelse: 800×1200 mm; 1000×1200 mm).

Last ned fil
LICENCE EPAL 2022_REPAIR Picture 5

EPAL-lisens

Lisens for reparasjon av EPAL-paller (størrelse: 800×1200 mm).

Last ned fil
Plastics-Europe Picture 4

Plast Europa-sertifikat

KTC-sertifikatet (Kokasptrādes tehnoloģijas centrs SIA) bekrefter at teknologien for varmebehandling av trematerialer og kvalitetskontroll prosessen hos KRONUS SIA samsvarer med kravene i LKF HT 01:2004, som gir varmebehandling av materialet innen 30 minutter ved 56 °C i henhold til International Standard for Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM 15).

Last ned fil
MSC Certificate

ISO 9001:2015-sertifikat

Sertifikat for styringssystem bekrefter at prosessene hos KRONUS er i samsvar med ISO 9001:2015 Standard for systemer for kvalitetsstyring.

Last ned fil
MSC Certificate

ISO 50001:2018-sertifikat

Sertifikat for styringssystem bekrefter at prosessene hos KRONUS er i samsvar med ISO 50001:2018 Standard for systemer for energiledelse.

Last ned fil
MSC Certificate

ISO 14001:2015-sertifikat

Sertifikat for styringssystem bekrefter at prosessene hos KRONUS er i samsvar med ISO 14001:2015 Standard for systemer for miljøstyring.

Last ned fil
MSC Certificate

ISO 28000:2022 certificate

Sertifikat for styringssystem bekrefter at prosessene hos KRONUS er i samsvar med ISO 28000:2022 Standard for systemer for sikkerhetsstyring for leverandørkjeden.

Last ned fil
FSC_COC_CRT_SIAKronus_012324

Chain Of Custody-sertifikat

Dette enkelt steds sertifikatet dekker produksjon og salg av industriemballasje, paller, pallekarmer og lokk av tre, hagebokser, saget materiale, veggkledning, hagemøbler, hagehus, sagflis ved bruk av kredittsystemet.

Last ned fil
PEFC_00013_Kronus_11022028_2024-01

PEFC (PEFC/12-31-010) sertifikat

«Dette er for å bekrefte at multi-site-virksomhet KRONUS SIA har blitt revidert og funnet å oppfylle kravene i standardene forvaringskjede for skog- og trebaserte produkter – Krav PEFC ST 2002:2020 & PEFCs Varemarke Regelverk – Krav PEFC ST 2001:2020. KRONUS er det første PEFC-sertifiserte virksomhet i Latvia som har bestått en revisjon for resertifisering i samsvar med den nye versjonen av standarden.»

Last ned fil
HT

Sertifikat for varmebehandlet materiale

Teknologien og kontrollen for prosesskvalitet for varmebehandling av emballasje materiale i tre oppfyller kravene i forskrift nr. 145 fra Republikken Latvias Ministerkabinettet (28.02.2012.) «Regulering av fytosanitære tiltak for emballasje materiale i tre og deres prosedyrer for implementering» og Tillegg nr. 773 (17.12.2020), og den sikrer varmebehandling av materiale i tre i 30 minutter ved 56 °C i samsvar med ISPM15 «Forskrift om emballasje materiale i tre i internasjonal handel».

Last ned fil
TUV-Rheinland Picture 1

LRDEA TÜV Rheinland samsvarserklæring

Et sertifikat fra LRTDEA TÜV Rheinland, som bekrefter at pallekarm (spesielle spesifikasjoner) produsert av KRONUS er testet og samsvarer med kravene i standard NE 13545:2002 «Palloverbygninger – Pallekarm – Testmetoder og ytelseskrav». Samsvarserklæring er gyldig forutsatt at bestemmelsene i ovennevnte tekniske forskrifter og relaterte lover og forskrifter ikke endres eller betingelsene for produksjon eller kontroll av produksjonsprosessen ikke endres vesentlig.

Last ned fil

Reasons for Choosing KRONUS

quality

GUARANTEED
QUALITY

The team and modern equipment ensure the finest quality.

customization

CUSTOMISED
SOLUTIONS

Specially designed products also maintain the highest quality.

certificate

GLOBAL
STANDARDS

The required certifications have been received for our production.


3D KVALITETSKONTROLL

KRONUS har et høyteknologisk 3D-system for kvalitetskontroll som bruker skanning og laser diagnostikk for å oppdage feil og bedømme kvaliteten på materialene. Vi sørger for jevn kvalitet på emballasjen i tre ved å inspisere produktene i alle stadier av produksjonen. Et rekvisisjonsnummer blir tildelt hvert kjøp for å identifisere alle innkommende ordre. Ved levering undersøkes alt materiale for at kvaliteten overholdes ved å sjekke en rekke forhold, inkludert dimensjoner, fuktighetsnivå, toleranser, etc. Materialet skal deretter gå gjennom ytterligere kvalitetskontroll.


Kronus Production Image

FØRSTE FASE

Skannesystemet Paul sorterer de innkommende råvarene i henhold til interne sorteringskriterier, og måler de eksterne dimensjonene før råvarene når en automatisert stablemaskin.

Rolling picture

ANDRE FASE

Materialet ruller automatisk gjennom et samlebånd. Her blir de kontrollert for å sikre at materialet oppfyller kravene i forhold til elementer som lengde, bredde, skjærevinkel, høvlekvalitet, tykkelse og kontaktvinkel på hengslet. På dette tidspunktet utføres også en kvalitetskontroll på spikrene og IPPC-logoen. Operatøren utfører en visuell inspeksjon for hengselfeil i slutten av den andre fasen.

Dimensions picture

TREDJE FASE

Samlebånd-kontrollen fullføres, noe som innebærer inspeksjon av fester på hengsel, samt plankestørrelse, naglekvalitet og svingtilpasning. I tillegg undersøkes vanlige måleparametre som lengde, bredde, planketykkelse og skjærevinkel. Den tredje fasen er fullført når sluttproduktet undersøkes.