CERTIFIERADE PRODUKTER

De erhållna certifikaten bekräftar att materialet, den färdiga produkten och själva produktionen uppfyller internationella standarder. Detta är en viktig punkt för att kunna exportera produkten över hela världen och skapa förpackningslösningar som passar alla. Det är viktigt för oss att vi kan erbjuda förpackningar av högsta kvalitet, vilket bekräftas av de certifikat vi har erhållit.

Zaļā-josta-apliecība Picture 3

Zaļā Josta-certifikat

Zaļā Josta-certifikatet som bekräftar att KRONUS SIA är ett miljövänligt företag som genomför insamling, sortering och återvinning av begagnade förpackningar i samarbete med Zaļā Josta SIA.

Hämta fil
KM_C250i23033011060

EPAL-licens

Licens för tillverkning av EPAL-pallar (storlek: 800 x 1 200 mm; 1000 x 1200 mm).

Hämta fil
LICENCE EPAL 2022_REPAIR Picture 5

EPAL-licens

Licens för reparation av EPAL-pallar (storlek: 800 x 1 200 mm).

Hämta fil
Plastics-Europe Picture 4

Plastics Europe-certifikat

KTC-certifikatet (Kokasptrādes tehnoloģijas centrs SIA) bekräftar att tekniken för värmebehandling av trämaterial och kvalitetskontrollen hos KRONUS SIA uppfyller kraven i LKF HT 01:2004, vilket innebär att materialet värmebehandlas inom 30 minuter vid 56 °C i enlighet med den internationella standarden för fytosanitära åtgärder nr 15 (ISPM 15).

Hämta fil
MSC Certificate

ISO 9001:2015-certifikat

Certifikatet för ledningssystemet bekräftar att processerna på KRONUS uppfyller ISO 9001:2015-standarden för kvalitetsledningssystem.

Hämta fil
MSC Certificate

ISO 50001:2018-certifikat

Certifikatet för ledningssystemet bekräftar att processerna på KRONUS uppfyller ISO 50001:2018-standarden för energiledningssystem.

Hämta fil
MSC Certificate

ISO 14001:2015-certifikat

Certifikatet för ledningssystemet bekräftar att processerna på KRONUS uppfyller ISO 14001:2015-standarden för miljöledningssystem.

Hämta fil
MSC Certificate

ISO 28000:2007-certifikat

Certifikatet för ledningssystemet bekräftar att processerna på KRONUS uppfyller ISO 28000:2007-standarden för säkerhetsledningssystem för leveranskedjan.

Hämta fil
KRONUS-FSC Picture 12

COC-certifikat för träförsörjningskedjan

Detta certifikat för en enda anläggning omfattar produktion och försäljning av industriförpackningar, lastpallar, pallkragar och lock för träpallar, trädgårdslådor, sågade material, väggbeklädnader, trädgårdsmöbler, trädgårdshus och sågspån med hjälp av krediteringssystemet.

Hämta fil
KRONUS-PEFC Picture 7

PEFC-certifikat

”Detta bekräftar att företaget SIA Kronus har granskats och befunnits uppfylla kraven i standarderna för försörjningskedja för skogs- och trädbaserade produkter – krav PEFC ST 2002:2020 och PEFC:s varumärkesregler – krav PEFC ST 2001:2020. KRONUS är det första PEFC-certifierade företaget i Lettland som klarat en omcertifieringsrevision i enlighet med den nya versionen av standarden.”

Hämta fil
HT

Certifikat för värmebehandlat material

Tekniken och kvalitetskontrollen av värmebehandling av träemballage uppfyller kraven i förordning nr 145 som fattats av Republiken Lettlands ministerråd (2012-02-28) ”Förordning om fytosanitära åtgärder för träemballage och genomförandeförfaranden av dessa åtgärder” och ändring nr 773 (2020-12-17), och säkerställer värmebehandling av trämaterialet i 30 minuter vid en temperatur på 56°C i enlighet med ISPM15 ”Reglering av träemballage i internationell handel”.

Hämta fil
TUV-Rheinland Picture 1

LRTDEA TÜV Rheinland-försäkran om överensstämmelse

”Ett certifikat från LRTDEA TÜV Rheinland som bekräftar att pallkragar (särskilda specifikationer) som tillverkas av KRONUS har testats och uppfyller kraven i standarden EN 13545:2002 ”Pallöverbyggnader – Pallkragar – Testmetoder och prestandakrav.” Försäkran om överensstämmelse är giltig under förutsättning att bestämmelserna i ovan angivna tekniska föreskrifter och relaterade lagar och förordningar inte ändras eller att villkoren för tillverkning eller kontroll av tillverkningsprocessen inte ändras väsentligt.”

Hämta fil

Anledningar till att välja KRONUS

quality

GARANTERAD KVALITET

Teamet och den moderna utrustningen garanterar högsta kvalitet.

customization

ANPASSADE LÖSNINGAR

Specialdesignade produkter av högsta kvalitet.

certificate

GLOBALA STANDARDER

De nödvändiga certifieringarna har erhållits för vår produktion.


3D-KVALITETSKONTROLL

KRONUS har ett högteknologiskt 3D-kvalitetskontrollsystem som använder skanning och laserdiagnostik för att upptäcka defekter och bedöma materialets kvalitet. Vi säkerställer en jämn kvalitet på träförpackningar genom att inspektera produkterna i varje steg av tillverkningen. Ett inköpsordernummer används för att identifiera varje inkommande beställning. Vid leverans undersöks allt material för att kontrollera att det uppfyller kvalitetskraven med hjälp av en rad olika standarder, inklusive mått, fuktnivå, toleranser osv. Materialet genomgår sedan ytterligare kvalitetskontroller.


Kronus Production Image

FÖRSTA STEGET

Pauls skanningslinje sorterar de inkommande råvarorna enligt interna sorteringskriterier och mäter de yttre måtten innan råvarorna når en automatiserad staplare.

Rolling picture

ANDRA STEGET

Materialet rullas automatiskt genom en linje. Här kontrolleras att materialet uppfyller kraven i fråga om t.ex. längd, bredd, skärvinkel, hyvlingskvalitet, tjocklek och gångjärnets kontaktvinkel. Vid detta tillfälle görs också en kvalitetskontroll av spikarna och IPPC-logotypen. Operatören gör en visuell inspektion för att upptäcka brister i gångjärnen i slutet av det andra steget.

Dimensions picture

TREDJE STEGET

Rullningskontrollen är slutförd, vilket innebär att man inspekterar placeringen av ett gångjärn samt brädstorleken, nitkvaliteten och svängbarheten. Dessutom undersöks vanliga mått som längd, bredd, brädtjocklek och skärvinkel. Det tredje steget är slutfört när slutprodukten har granskats.