Arbeta på kontoret

Det administrativa arbetet regleras för närvarande enligt ADIZES-metodiken, som främjar en öppen arbetsmiljö, gemensam problemlösning och kontinuerlig utveckling. Teamen leds av professionella chefer som överför kunskap till sina medarbetare. Vi stöder öppen och ärlig kommunikation inom organisationen.

Packaging

Modernt kontor

Medarbetarna är ett av våra kärnvärden. För att kunna erbjuda en modern och bekväm arbetsmiljö öppnade vi därför i april 2022 ett nytt modernt kontor i köpcentret SĀGA. Kontoret är ergonomiskt anpassat och har ett rymligt kök och uppehållsrum – dessutom används naturmaterial i inredningen, vilket ger en mysig känsla. Kontoret är också utrustat med modern teknik som gör vardagen för de anställda enkel och rolig.

Packaging

Lärande och utveckling

Vi tror att förbättring och ömsesidig respekt är grunden för framgångsrika affärer. Vi lär oss själva och hjälper även vår personal att växa. Medarbetarna erbjuds regelbunden utbildning, som de själva väljer eller som rekommenderas av cheferna. KRONUS-biblioteket med böcker som främjar självutveckling är också tillgängligt för alla.

Fördelar och förmåner

När anställda börjar på KRONUS får de ett bra förmånspaket. Det är viktigt att säkerställa arbetstagarnas välbefinnande och uppmuntra viljan att nå målen.

icon

Sjukförsäkring

Du får sjukförsäkring från första arbetsdagen!

icon

Arbeta hemifrån

Om dina arbetsuppgifter tillåter det kan vi erbjuda en hybridmodell för hemarbete.

icon

Evenemang för medarbetare

Teambuilding och företagsevenemang anordnas flera gånger om året.

icon

Tillväxtpotential

Du har möjlighet att växa tillsammans med företaget.

icon

Teknisk support

Vi förser dig med nödvändig utrustning för arbetet.

Arbeta inom produktionen

Lagarbete är mycket viktigt i fabriken, eftersom ett arbetsskede är beroende av ett annat. Vi använder LEAN-principerna för arbetet i produktionsanläggningen, som syftar till att utnyttja resurserna optimalt, ge kunden mervärde och öka konkurrenskraften. Produktionsprocesserna förbättras kontinuerligt och ansträngningar görs för att minska slöseri och onödiga steg som fördröjer arbetsflödet eller sänker produktkvaliteten.

Packaging

Arbetsmiljö

Medarbetarna kan alltid vända sig till sin närmaste chef för att få råd eller hjälp, tala öppet och föreslå nödvändiga förbättringar. Även inom produktionen kännetecknas den interna arbetsmiljön av en respektfull attityd gentemot varje arbetstagare. Kollegorna är som en familj som uppnår sina mål tillsammans!

Packaging

Personalförmåner

Produktionsarbetare får sjukförsäkring efter tre månaders arbete och har möjlighet att använda företagets kostnadsfria transport till och från arbetet. Alla har tillgång till nödvändig skyddsutrustning för arbetet och mysiga rum där de anställda kan vila och förbereda sig för arbetet.

Från enkelhet till excellens!

Titta på videon och ta reda på mer om hur det är att arbeta på KRONUS!