Kronus Production Picture

VÅRT UPPDRAG

Vi arbetar för att skapa värdefulla produkter och tjänster för kunder runt om i världen, förbättra företagets flexibilitet och effektivitet samtidigt som vi ökar nettovinsten. Det är viktigt för oss att erbjuda personalutveckling samt en säker och förtroendefull miljö.

Kronus Administration Picture 2

VÅR VISION

Vi vill fortsätta utvecklingen inom träförpackningar och logistik och samtidigt utveckla andra produkt- och tjänsteinriktningar. Vi vill även uppnå en snabbare och bättre behandling av förfrågningar. Inte mindre viktigt är det faktum att KRONUS går mot ett grönt initiativ inom alla verksamhetsområden.


KRONUS VÄRDERINGAR

KRONUS viktigaste värdering har alltid varit människor! För att ge kunderna bästa möjliga service och säkerställa ett effektivare arbete stöder vårt team kontinuerlig utveckling och förbättring.

employees

MEDARBETARE

Nyckeln till vår framgång är nöjda medarbetare! Vi är humana mot varandra, lyssnar och bryr oss om varje medarbetares välbefinnande och säkerhet. Vi värdesätter även våra medarbetares familjer!

customers

KUNDER

Kunderna är vår högsta prioritet! Vi strävar efter att hitta lösningar för varje partners kapacitet och behov, samt att producera högkvalitativa produkter och skapa mervärde för dem.

suppliers

LEVERANTÖRER

Vi bygger långsiktiga samarbeten! Vi letar efter sätt att utöka samarbetsmöjligheterna och hjälpa våra leverantörer att växa, vilket sparar tid och resurser för både oss och våra leverantörer.

team

TEAM

Vi står alla för ett rättvist och jämlikt tillvägagångssätt för KRONUS-anställda! Vår arbetsmiljö bygger på ömsesidig respekt och förtroende, öppen dialog och informationsutbyte är viktigt för oss.

quality

ANSVAR

Vi löser situationer snabbt, noggrant och exakt! Vi tar ansvar för hur vår dagliga verksamhet påverkar kollegor, andra avdelningar, företaget, våra partners, miljön och samhället.

owl

UTVECKLING

Vi är öppna för förändring! Vi tar initiativ för att förbättra processerna och strävar efter en modell för hållbarhetsutveckling. Vi främjar de anställdas professionella och personliga utveckling.

customer-service

RESULTAT

Vi sätter upp ambitiösa mål! Det är viktigt att uppskatta det du har gjort för att kunna uppnå ännu mer. Tillsammans är vi ansvariga för arbetets resultat – varje skede av företaget är viktigt för oss.