Kronus Production Picture

MEIE MISSIOON

Töötame selle nimel, et luua väärtuslikke tooteid ja teenuseid klientidele üle maailma, parandades ettevõtte paindlikkust ja tõhusust, samal ajal puhaskasumit suurendades. Meie jaoks on oluline tagada töötajate areng ning turvaline ja usalduslik keskkond.

Kronus Administration Picture 2

MEIE VISIOON

Tahame jätkata arengut puitpakendite ja logistika valdkonnas, arendades samal ajal teisi toote- ja teenustesuundi. Samuti soovime parandada tellimuste täitmise kiirust ja tõhusust. Vähem oluline ei ole ka asjaolu, et KRONUS liigub kõigis tegevusvaldkondades rohelise algatuse suunas.


KRONUSE VÄÄRTUSED

KRONUSE peamine väärtus on alati olnud inimesed! Selleks et pakkuda klientidele parimaid võimalikke teenuseid ja tagada tõhusam töö, toetab meie meeskond pidevat arengut ja täiustamist.

employees

TÖÖTAJAD

Meie edu võti on õnnelikud töötajad! Oleme üksteisega inimlikud, kuulame üksteist ning hoolitseme iga töötaja heaolu ja turvalisuse eest. Väärtustame ka oma töötajate perekondi!

customers

KLIENDID

Kliendid on meie jaoks esmatähtsad! Püüame leida lahendusi vastavalt iga partneri võimalustele ja vajadustele, samuti toota kvaliteetseid tooteid ja luua neile lisaväärtust.

suppliers

TARNIJAD

Meie eesmärk on pikaajaline koostöö! Otsime võimalusi, kuidas laiendada koostöövõimalusi ja aidata ka oma tarnijatel areneda, säästes nii meie kui ka meie tarnijate aega ja ressursse.

team

MEESKOND

Me kõik oleme KRONUSE töötajate õiglase ja võrdse lähenemise poolt! Meie töökeskkond põhineb vastastikusel austusel ja usaldusel, meile on olulised avatud dialoog ja teabevahetus.

quality

VASTUTUS

Lahendame olukorrad kiiresti, hoolikalt ja täpselt! Võtame vastutuse oma igapäevaste tegevuste mõju eest kolleegidele, teistele osakondadele, ettevõttele, oma partneritele, keskkonnale ja ühiskonnale

owl

ARENG

Oleme muutustele avatud! Käivitame algatusi protsesside parandamiseks ja püüdleme kestliku arengu mudeli poole. Innustame töötajate ametialast ja isiklikku arengut.

customer-service

TULEMUS

Seame endile ambitsioonikad eesmärgid! Tähtis on hinnata seda, mida oled teinud, et veel rohkem saavutada. Koos vastutame töö tulemuste eest – meie jaoks on ettevõtte iga etapp oluline.