TÖÖMETOODIKA

Igal organisatsioonil on oma elutsükkel. Igal uuel arenguetapil seisavad organisatsioonid silmitsi konkreetsete väljakutsetega. Ettevõtte edu või ebaedu sõltub sellest, kui hästi või halvasti neid probleeme lahendatakse ja milliseid muudatusi tehakse.

Adizes Picture

KOOSTÖÖ ADIZESI INSTITUUDIGA

Alates 2019. aastast tegeleb KRONUS tihedas koostöös Läti Adizesi Instituudiga ettevõtte ümberkujundamisega, analüüsides ettevõtte protsesse, juurutades muudatusi ja töötades mitmesugustes töörühmades vastastikuse usalduse ja lugupidamise õhkkonnas potentsiaalsete parandusvõimalustega. Ümberkujundamisprotsess algas ettevõttele diagnoosi panemisega ja KRONUSE ülesehitus kujundati ümber. KRONUS pälvis auhinna „Aasta ettevõte“ oluliste ärisaavutuste eest Adizesi meetodite juurutamisel.


LFS_5809

TÖÖTAJATE KAASAMINE

Mõõdame korrapäraselt töötajate kaasamise indeksit ja näeme, et õppimine ja professionaalina arenemine on see, mis motiveerib inimesi KRONUSESSE jääma, pingutama ja osalema ettevõtte arengus. Mida kõrgem on töötajate kvalifikatsioon, seda edukamalt suudab ettevõte toime tulla eri olukordades nii turul kui ka ettevõttes. Tippspetsialistid on need, kes suudavad reageerida ka ebakindlates olukordades, millega iga päev kokku puutume.

Kronus Office Picture 2

ISIKLIK ARENG

KRONUSES on igal töötajal võimalus areneda. Edutame korrapäraselt töötajaid ettevõttesiseselt – neid, kes on näidanud suurepäraseid ametialaseid tulemusi, saavutanud ja isegi ületanud seatud eesmärgid, arendanud oma suhtlemis- ja juhtimisoskusi. Toetame nii vertikaalset kui ka horisontaalset karjääriarengut nii tootmises kui ka halduses.

LFS_5244

KRONUSE RAAMATUKOGU

KRONUS on ettevõte, kus pidevalt õpitakse! Seda tõestavad meie juhid, kes innustavad oma kolleege alati lugema uusi raamatuid inimestest, protsessidest, muutuste juhtimisest, eri teooriatest ja juhtide arengust. Täiendame korrapäraselt KRONUSE raamatukogu uusima ärikirjandusega, mida on igal töötajal võimalik lugeda. Õpime mitte ainult raamatutest, mida KRONUSE raamatukogus on juba ligi 160, vaid ka olukordadest, sündmustest ja iseenda kogemustest.