DARBA METODIKA

Visām organizācijām ir dzīves cikls. Katrā jaunā attīstības posmā organizācijas saskaras ar īpašiem izaicinājumiem. Tas, cik labi vai slikti šie izaicinājumi tiek risināti un kādas nepieciešamās izmaiņas tiek veiktas, nosaka uzņēmuma veiksmi vai neveiksmi.

Adizes Picture

SADARBĪBA AR ADIZES INSTITŪTU

Kopš 2019. gada, cieši sadarbojoties ar Adizes institūtu Latvijā, KRONUS rūpējas par uzņēmuma pārveidi, analizējot uzņēmuma procesus, ieviešot izmaiņas un strādājot pie potenciālajiem uzlabojumu punktiem dažādās darba grupās, savstarpējas uzticības un cieņas gaisotnē. Pārveides process tika uzsākts ar uzņēmuma diagnostiku, un KRONUS struktūra ir pārveidota. KRONUS saņēma balvu “Gada uzņēmums” par nozīmīgiem uzņēmējdarbības sasniegumiem Adizes metodikas ieviešanā.


LFS_5809

DARBINIEKU IESAISTE

Regulāri mēram darbinieku iesaistes indeksu un redzam, ka apmācība, profesionālā izaugsme ir tas, kas motivē cilvēkus palikt KRONUS, smagi strādāt un piedalīties uzņēmuma izaugsmē. Jo augstāka darbinieku kvalifikācija – jo veiksmīgāk uzņēmums var pārvarēt dažādus izaicinājumus gan tirgū, gan uzņēmumā. Augsta līmeņa speciālisti ir tie, kas spēj reaģēt pat neskaidrajās situācijās, ar kurām saskaramies ik dienu.

Kronus Office Picture 2

PERSONĪGĀ IZAUGSME

KRONUS katram darbiniekam ir iespēja augt. Regulāri paaugstinām amatā darbiniekus – tos, kuri ir uzrādījuši teicamus profesionālos rezultātus, sasnieguši un pat pārsnieguši izvirzītos mērķus, attīstījuši savas saziņas un vadības prasmes. Atbalstām gan vertikālo, gan horizontālo karjeras izaugsmi gan ražošanā, gan administrācijā.

LFS_5244

KRONUS BIBLIOTĒKA

KRONUS ir uzņēmums, kas vienmēr mācās! To pierāda vadītāju piemērs, kuri vienmēr mudina kolēģus lasīt jaunas grāmatas par cilvēkiem, procesiem, pārmaiņu vadību, dažādām teorijām un attīstību kā vadītājiem. Regulāri papildinām KRONUS bibliotēku ar jaunāko uzņēmējdarbības literatūru, ko ir iespēja izlasīt ikvienam darbiniekam. Mācāmies ne tikai no grāmatām, kuru KRONUS bibliotēkā jau ir ap 160, bet arī no situācijām, notikumiem un pieredzes.