Personalization-picture

SIA “KRONUS” RĪCĪBAS KODEKSA POLITIKA

Apņemamies ieviest un uzturēt Rīcības kodeksa (CoC) pārvaldības sistēmu saskaņā ar standartu PEFC ST 2002:2020 un FSC-STD-40-004 V3-1 prasībām.

Mūsu politika ir pēc iespējas vairāk izmantot PEFC (PEFC/12-31-010) un FSC® (FSC-153405) sertificētas izejvielas. Sertificētas un kontrolētas produkcijas izstrādei un pārdošanai izmantosim tikai tādas sastāvdaļas, kuru izcelsme ir skaidri zināma un pierādīta.

Pallet Collar Customisation Picture

UZŅĒMUMA POLITIKA

Mūsu galvenā uzmanība tiek pievērsta klientiem, vides aizsardzībai, piegādes ķēdes drošībai, energoefektivitātei, darbinieku veselībai un darba drošībai. Mēs uzturam pastāvīgu kontaktu ar klientiem un ieinteresētajām pusēm, pārvaldām ar uzņēmuma darbību saistītos vides aspektus un pastāvīgi uzlabojam energoefektivitātes sistēmas darbību, nepārtraukti uzraugot un pārvaldot energoefektivitātes rādītājus. Uzņēmuma galvenā vērtība ir mūsu darbinieki. Katrs KRONUS darbinieks ir atbildīgs par uzņēmuma politikas ievērošanu!

Kronus Production People Picture

IEKĻAUJOŠS UN ATBILDĪGS DARBA DEVĒJS

Jūtamies atbildīgi par veselīgas, stabilas un drošas darba vides veidošanu. Regulāri rīkojam drošības apmācības, nodrošinām darbiniekus ar aizsardzības līdzekļiem, un ikvienam ir tiesības uz veselības apdrošināšanu. Turklāt, iestājoties pret jebkāda veida diskrimināciju, veidojam iekļaujošu darba vidi un dodam iespēju strādāt ikvienam.

spd Picture

LABDARĪBA UN ATBALSTS

SIA “KRONUS” aktīvi iesaistās labdarības akcijās un dažādos sabiedrībai nozīmīgos projektos. Esam aktīvi ziedotāji Latvijas Bērnu fondam, dzīvnieku patversmēm un SIA “KRONUS” arī atbalsta sabiedrisko dārzu izveidi Rīgā, kā arī ziedojam trūcīgajiem.


ILGTSPĒJĪGS RAŽOTĀJS

Mums ir svarīgi piedalīties un veidot savu uzņēmējdarbību tā, lai atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz dabu un cilvēkiem – ik gadu pilnveidojam uzņēmuma zaļās domāšanas virzienu.

save-the-planet

DABAI DRAUDZĪGS

SIA “KRONUS” ražo videi draudzīgu iepakojumu.

ecology

BEZATKRITUMU RAŽOŠANA

Maksimāli izmantojam mūsu ražošanas izejvielas.

energy

RESURSU TAUPĪŠANA

Ievērojam galvenos zaļās ražošanas principus.

recycling

PĀRSTRĀDES POLITIKA

Atkritumi tiek attiecīgi sašķiroti un iznīcināti.

coins

INVESTĪCIJAS NĀKOTNĒ

Regulāri ieguldām līdzekļus videi draudzīgo iniciatīvu attīstībā.


GODĪGAS TIRDZNIECĪBAS POLITIKA

Mēs esam godīgi partneri, klienti un darba devēji. Mums ir svarīgi nodrošināt precīzu un atbilstošu mūsu darbības ciklu, lai jebkurā laikā varētu apliecināt godīga ražotāja tēlu.

Kronus Administration people Picture

OFICIĀLI
LĪGUMI

Visām mūsu iesaistītajām pusēm ir oficiāli līgumi. Tiek maksāti visi ar darbiniekiem saistītie nodokļi, tiek ievēroti drošības standarti un nodrošināta labvēlīga darba vide.

LFS_5413

IZSEKOJAMI
DARĪJUMI

Mēs neslēpjam izmaksas un iztērētās summas. Veicam tikai oficiālus darījumus, un to pašu sagaidām arī no partneriem. Iestājamies par uzņēmējdarbības caurskatāmību.

Kronus Production People Picture

KVALITĀTES
KONTROLE

Mūsu kvalitātes nodaļa rūpējas par regulāru uzņēmuma revīziju, starptautisko standartu un politiku ievērošanu, kā arī produktu kvalitātes uzturēšanu.

Kronus Production People People

UZTICAMI
PIEGĀDĀTĀJI

Mēs iepērkam izejvielas tikai no oficiāliem partneriem, un Jums ir iespēja izsekot mūsu piegādes maršrutam un saņemtā produkta izcelsmei.