Personalization-picture

KRONUS SIA medienos tiekimo grandinės politika

Organizacija įsipareigoja diegti ir prižiūrėti Medienos tiekimo grandinės (CoC) valdymo sistemą pagal standartų PEFC ST 2002:2020 ir FSC–STD-40-004 V3-1 reikalavimus.

Bendrovės politikoje numatyta naudoti kuo daugiau PEFC (PEFC/12-31-010) ir FSC® (FSC-153405) sertifikuotų žaliavų. Bendrovė sertifikuotų ir kontroliuojamų gaminių kūrimui ir prekybai naudos tik tokias savybes, kurių kilmė bus aiškiai žinoma ir įrodyta.

Pallet Collar Customisation Picture

ĮMONĖS POLITIKA

Mūsų pagrindinis dėmesys skiriamas klientams, aplinkos apsaugai, tiekimo grandinės saugumui, energijos vartojimo efektyvumui, darbuotojų sveikatai ir darbo saugai. Palaikome nuolatinį ryšį su klientais ir suinteresuotomis šalimis, tvarkome su įmonės veikla susijusius aplinkosaugos aspektus, nuolat tobuliname energijos vartojimo efektyvumo sistemos veikimą, nuolat stebėdami ir valdydami energinio naudingumo rodiklius. Pagrindinė įmonės vertybė – mūsų darbuotojai. Kiekvienas KRONUS darbuotojas yra atsakingas už įmonės politikos laikymąsi!

kronus razosana ar cilvekiem daugulu iela print-361

ELGESIO KODEKSAS

Mes, KRONUS, esame įsipareigoję vykdyti savo verslą laikydamiesi aukščiausių etikos, sąžiningumo ir atsakomybės standartų. Mūsų Elgesio kodeksas mums kaip vedantis kompasas, nurodantis principus ir vertybes, kurios apibrėžia mūsų verslo kultūrą ir būdą, kaip mes bendraujame su suinteresuotomis šalimis. Jis atspindi mūsų nepajudinamą pasiryžimą laikytis etikos, įstatymų ir kitų teisės aktų, pagarbos žmogaus teisėms, atsakomybės už aplinkosaugą, taip pat mūsų darbuotojų, klientų ir bendruomenių gerovės. Kartu mes statome tvarią ir etišką ateitį!

Kronus Production People Picture

ĮTRAUKUS IR ATSAKINGAS DARBDAVYS

Jaučiamės atsakingi už sveikos, stabilios ir saugios darbo aplinkos kūrimą. Reguliariai vedame saugos mokymus, aprūpiname darbuotojus apsaugos priemonėmis, visi turi teisę į sveikatos draudimą. Be to, kovodami su bet kokia diskriminacija sukuriame įtraukią darbo aplinką ir suteikiame galimybę dirbti kiekvienam.

spd Picture

LABDARA IR PARAMA

KRONUS aktyviai dalyvauja labdaros akcijose ir įvairiuose visuomenei svarbiuose projektuose. Aktyviai aukojame Latvijos vaikų paramos fondui, gyvūnų prieglaudoms, taip pat KRONUS remia viešųjų sodų kūrimą Rygoje ir aukoja tiems, kuriems to reikia.


SUSTAINABLE MANUFACTURER

It is important for us to participate and build our business in such a way that it leaves as little impact on nature and people as possible – every year we add something to our company’s green thinking.

save-the-planet

NATURE
FRIENDLY

KRONUS produces environmentally friendly packaging.

ecology

ZERO
WASTE

Using our production raw materials to the maximum.

energy

RESOURCE
SAVING

We observe the main principles of green production.

recycling

RECYCLING
POLICY

Remains are sorted and disposed of accordingly.

coins

INVESTMENTS
IN FUTURE

We regularly invest in the development of green initiatives.


SĄŽININGOS PREKYBOS POLITIKA

Esame sąžiningi partneriai, klientai ir darbdaviai. Mums svarbu užtikrinti tikslų ir tinkamą mūsų veiklos ciklą, kad bet kada galėtume parodyti sąžiningo gamintojo įvaizdį.

Kronus Administration people Picture

OFICIALIOS
SUTARTYS

Su visomis dalyvaujančiomis šalimis sudarytos oficialios sutartys. Mokami visi su darbuotojais susiję mokesčiai, laikomasi saugos standartų ir užtikrinama palanki darbo aplinka.

LFS_5413

ATSEKAMI
SANDORIAI

Neslepiame išlaidų ir išleistų sumų. Atliekame tik oficialius sandorius ir to paties tikimės iš savo partnerių. Pasisakome už verslo skaidrumą.

Kronus Production People Picture

KOKYBĖS
KONTROLĖ

Mūsų kokybės skyrius rūpinasi reguliariais įmonės auditais, tarptautinių standartų ir politikos laikymusi bei gaminių kokybės palaikymu.

Kronus Production People People

PATIKIMI
PARDAVĖJAI

Žaliavas perkame tik iš oficialių partnerių, todėl turite galimybę stebėti mūsų pristatymo maršrutą ir gauto gaminio kilmę.