Personalization-picture

„KRONUS“ KILMĖS GRANDINĖS POLITIKA

Organizacija įsipareigoja diegti ir prižiūrėti kilmės grandinės valdymo sistemą pagal standartų PEFC ST 2002:2020 ir FSC–STD-40-004 V3-1 reikalavimus.

Bendrovės politikoje numatyta naudoti kuo daugiau PEFC (PEFC/12-31-010) ir FSC® (FSC-153405) sertifikuotų žaliavų. Bendrovė sertifikuotų ir kontroliuojamų gaminių kūrimui ir prekybai naudos tik tokias savybes, kurių kilmė bus aiškiai žinoma ir įrodyta.

Pallet Collar Customisation Picture

ĮMONĖS POLITIKA

Mūsų pagrindinis dėmesys skiriamas klientams, aplinkos apsaugai, tiekimo grandinės saugumui, energijos vartojimo efektyvumui, darbuotojų sveikatai ir darbo saugai. Palaikome nuolatinį ryšį su klientais ir suinteresuotomis šalimis, tvarkome su įmonės veikla susijusius aplinkosaugos aspektus, nuolat tobuliname energijos vartojimo efektyvumo sistemos veikimą, nuolat stebėdami ir valdydami energinio naudingumo rodiklius. Pagrindinė įmonės vertybė – mūsų darbuotojai. Kiekvienas KRONUS darbuotojas yra atsakingas už įmonės politikos laikymąsi!

Kronus Production People Picture

ĮTRAUKUS IR ATSAKINGAS DARBDAVYS

Jaučiamės atsakingi už sveikos, stabilios ir saugios darbo aplinkos kūrimą. Reguliariai vedame saugos mokymus, aprūpiname darbuotojus apsaugos priemonėmis, visi turi teisę į sveikatos draudimą. Be to, kovodami su bet kokia diskriminacija sukuriame įtraukią darbo aplinką ir suteikiame galimybę dirbti kiekvienam.

spd Picture

LABDARA IR PARAMA

KRONUS aktyviai dalyvauja labdaros akcijose ir įvairiuose visuomenei svarbiuose projektuose. Aktyviai aukojame Latvijos vaikų paramos fondui, gyvūnų prieglaudoms, taip pat KRONUS remia viešųjų sodų kūrimą Rygoje ir aukoja tiems, kuriems to reikia.


TVARUS GAMINTOJAS

Mums svarbu dalyvauti ir kurti savo verslą taip, kad jis darytų kuo mažiau įtakos gamtai ir žmonėms – kiekvienais metais mes kažkuo papildome savo bendrovės ekologišką mąstyseną.

save-the-planet

DRAUGIŠKI GAMTAI

KRONUS gamina aplinkai nekenksmingas pakuotes.

ecology

JOKIŲ ATLIEKŲ

Maksimaliai išnaudojame mūsų gamybos žaliavas.

energy

IŠTEKLIŲ TAUPYMAS

Laikomės pagrindinių žaliosios gamybos principų.

recycling

PERDIRBIMO POLITIKA

Likučiai rūšiuojami ir atitinkamai utilizuojami.

coins

INVESTICIJOS Į ATEITĮ

Reguliariai investuojame į žaliųjų iniciatyvų plėtrą.


SĄŽININGOS PREKYBOS POLITIKA

Esame sąžiningi partneriai, klientai ir darbdaviai. Mums svarbu užtikrinti tikslų ir tinkamą mūsų veiklos ciklą, kad bet kada galėtume parodyti sąžiningo gamintojo įvaizdį.

Kronus Administration people Picture

OFICIALIOSSUTARTYS

Su visomis dalyvaujančiomis šalimis sudarytos oficialios sutartys. Mokami visi su darbuotojais susiję mokesčiai, laikomasi saugos standartų ir užtikrinama palanki darbo aplinka.

LFS_5413

ATSEKAMI SANDORIAI

Neslepiame išlaidų ir išleistų sumų. Atliekame tik oficialius sandorius ir to paties tikimės iš savo partnerių. Pasisakome už verslo skaidrumą.

Kronus Production People Picture

KOKYBĖSKONTROLĖ

Mūsų kokybės skyrius rūpinasi reguliariais įmonės auditais, tarptautinių standartų ir politikos laikymusi bei gaminių kokybės palaikymu.

Kronus Production People People

PATIKIMIPARDAVĖJAI

Žaliavas perkame tik iš oficialių partnerių, todėl turite galimybę stebėti mūsų pristatymo maršrutą ir gauto gaminio kilmę.