Personalization-picture

KRONUS SIN COC POLICY

Organisasjonen forplikter seg til å implementere og vedlikeholde COC-systemet i samsvar med kravene i standarden PEFC ST 2002: 2020 og FSC-STD-40-004 V3-1.

Selskapets policy er å bruke PEFC (PEFC/12-31-010) og FSC (FSC-153405®) sertifiserte råvarer så mye som mulig. Selskapet vil ved utvikling og salg av sertifiserte og kontrollerte produkter, bare bruke produkter med tilfredsstillende egenskaper, hvis opprinnelse er tydelig kjent og bevist.

Pallet Collar Customisation Picture

BEDRIFTS-POLICY

Vårt primære fokus er våre kunder, miljøvern, forsyningskjedesikkerhet, energieffektivitet, ansattes helse og arbeidssikkerhet. Vi opprettholder konstant kontakt med kunder og interessenter, håndterer miljøaspekter knyttet til selskapets drift, og forbedrer kontinuerlig ytelsen til energieffektiviseringssystemet ved å kontinuerlig overvåke og administrere energiytelsesindikatorer. Hovedverdien til selskapet er våre ansatte. Hver ansatt i KRONUS er ansvarlig for etterlevelse av selskapets policy!

Kronus Production People Picture

INKLUDERENDE OG ANSVARLIG ARBEIDSGIVER

Vi føler et ansvar for å skape et sunt, stabilt og sikkert arbeidsmiljø. Vi gjennomfører jevnlig sikkerhetsopplæring, sørger for verneutstyr til ansatte, og alle er berettiget til helseforsikring. Vi tar avstand fra enhver form for diskriminering, vi skaper et inkluderende arbeidsmiljø, og gir alle lik mulighet til å jobbe.

spd Picture

VELDEDIGHET OG STØTTE

KRONUS er aktivt involvert i veldedighetsarrangementer og ulike prosjekter av betydning for samfunnet. Vi er aktive givere til «Latvian Children`s Support» fondet, flere dyremottak, samt at KRONUS også støtter opprettelse av offentlige hager i Riga og donerer til de som trenger det.


BÆREKRAFTIG PRODUSENT

Det er viktig for oss å ta del i og bygge vår virksomhet slik at det gir så liten påvirkning på natur og mennesker som mulig. Hvert år legger vi til noe nytt i forhold til selskapets grønne tenkning.

save-the-planet

NATURVENNLIG

KRONUS produserer miljøvennlig emballasje.

ecology

NULL AVFALL

Utnytter våre produksjons-råvarer maksimalt.

energy

RESSURSBESPARENDE

Vi overvåker hovedprinsippene for grønn produksjon.

recycling

RETNINGSLINJER FOR RESIRKULERING

Rester blir sortert og deretter kastet.

coins

INVESTERINGER I FREMTIDEN

Vi investerer jevnlig i utvikling av grønne tiltak.


RETNINGSLINJE FOR RETTFERDIG HANDEL

Vi er ærlige samarbeidspartnere, kunder og arbeidsgivere. Det er viktig for oss å sikre en nøyaktig og hensiktsmessig syklus for aktivitetene våre, slik at vi når som helst kan vise bildet av en ærlig produsent.

Kronus Administration people Picture

OFFISIELLEKONTRAKTER

Alle våre involverte sider har offisielle kontrakter. Alle skatter knyttet til ansatte betales, sikkerhetsstandarder følges og et positivt arbeidsmiljø sørges for.

LFS_5413

SPORBARE TRANSAKSJONER

Vi skjuler ikke kostnader og beløp brukt. Vi utfører kun offisielle transaksjoner, og vi forventer det samme av våre partnere. Vi står for åpenhet i virksomheten.

Kronus Production People Picture

KVALITETSKONTROLL

Vår avdeling for kvalitet er ansvarlig for regelmessige revisjon for bedrift, overholdelse av internasjonale standarder og retningslinjer, og opprettholdelse av produktkvalitet.

Kronus Production People People

PÅLITELIGELEVERANDØRER

Vi kjøper råmaterialet vårt kun fra offisielle partnere, og du har muligheten til å spore leveringen vår og opprinnelsen til det mottatte produktet.