Personalization-picture

KRONUS SIA sine Wood Supply Chain retningslinjer

Organisasjonen forplikter seg til å implementere og vedlikeholde Wood Supply Chain (CoC) systemet i samsvar med kravene i standarden PEFC ST 2002: 2020 og FSC-STD-40-004 V3-1.

Selskapets policy er å bruke PEFC (PEFC/12-31-010) og FSC® (FSC-153405) sertifiserte råvarer så mye som mulig. Selskapet vil ved utvikling og salg av sertifiserte og kontrollerte produkter, bare bruke produkter med tilfredsstillende egenskaper, hvis opprinnelse er tydelig kjent og bevist.

Pallet Collar Customisation Picture

BEDRIFTS-POLICY

Vårt primære fokus er våre kunder, miljøvern, forsyningskjedesikkerhet, energieffektivitet, ansattes helse og arbeidssikkerhet. Vi opprettholder konstant kontakt med kunder og interessenter, håndterer miljøaspekter knyttet til selskapets drift, og forbedrer kontinuerlig ytelsen til energieffektiviseringssystemet ved å kontinuerlig overvåke og administrere energiytelsesindikatorer. Hovedverdien til selskapet er våre ansatte. Hver ansatt i KRONUS er ansvarlig for etterlevelse av selskapets policy!

kronus razosana ar cilvekiem daugulu iela print-361

ETISKE RETNINGSLINJER

Hos KRONUS er vi forpliktet til å drive vår virksomhet med de høyeste standarder for etikk, integritet og ansvar. Våre etiske retningslinjer fungerer som et veiledende kompass, og beskriver prinsippene og verdiene som definerer vår bedriftskultur og måten vi samhandler med våre interessenter på. De gjenspeiler vår urokkelige forpliktelse til etisk atferd, overholdelse av lover og forskrifter, respekt for menneskerettigheter, miljøansvar og trivsel for våre ansatte, kunder og lokalsamfunn. Sammen bygger vi en bærekraftig og etisk fremtid!

Kronus Production People Picture

INKLUDERENDE OG ANSVARLIG ARBEIDSGIVER

Vi føler et ansvar for å skape et sunt, stabilt og sikkert arbeidsmiljø. Vi gjennomfører jevnlig sikkerhetsopplæring, sørger for verneutstyr til ansatte, og alle er berettiget til helseforsikring. Vi tar avstand fra enhver form for diskriminering, vi skaper et inkluderende arbeidsmiljø, og gir alle lik mulighet til å jobbe.

spd Picture

VELDEDIGHET OG STØTTE

KRONUS er aktivt involvert i veldedighetsarrangementer og ulike prosjekter av betydning for samfunnet. Vi er aktive givere til «Latvian Children`s Support» fondet, flere dyremottak, samt at KRONUS også støtter opprettelse av offentlige hager i Riga og donerer til de som trenger det.


SUSTAINABLE MANUFACTURER

It is important for us to participate and build our business in such a way that it leaves as little impact on nature and people as possible – every year we add something to our company’s green thinking.

save-the-planet

NATURE
FRIENDLY

KRONUS produces environmentally friendly packaging.

ecology

ZERO
WASTE

Using our production raw materials to the maximum.

energy

RESOURCE
SAVING

We observe the main principles of green production.

recycling

RECYCLING
POLICY

Remains are sorted and disposed of accordingly.

coins

INVESTMENTS
IN FUTURE

We regularly invest in the development of green initiatives.


RETNINGSLINJE FOR RETTFERDIG HANDEL

Vi er ærlige samarbeidspartnere, kunder og arbeidsgivere. Det er viktig for oss å sikre en nøyaktig og hensiktsmessig syklus for aktivitetene våre, slik at vi når som helst kan vise bildet av en ærlig produsent.

Kronus Administration people Picture

OFFISIELLE
KONTRAKTER

Alle våre involverte sider har offisielle kontrakter. Alle skatter knyttet til ansatte betales, sikkerhetsstandarder følges og et positivt arbeidsmiljø sørges for.

LFS_5413

SPORBARE
TRANSAKSJONER

Vi skjuler ikke kostnader og beløp brukt. Vi utfører kun offisielle transaksjoner, og vi forventer det samme av våre partnere. Vi står for åpenhet i virksomheten.

Kronus Production People People

PÅLITELIGE
LEVERANDØRER

Vi kjøper råmaterialet vårt kun fra offisielle partnere, og du har muligheten til å spore leveringen vår og opprinnelsen til det mottatte produktet.

Kronus Production People Picture

KVALITETSKONTROLL

Vår avdeling for kvalitet er ansvarlig for regelmessige revisjon for bedrift, overholdelse av internasjonale standarder og retningslinjer, og opprettholdelse av produktkvalitet.