Personalization-picture

KRONUSE JÄRELEVALVEAHELA POLIITIKA

Organisatsioon kohustub juurutama ja hooldama järelevalveahela haldamise süsteemi vastavalt standardite PEFC ST 2002:2020 ja FSC-STD-40-004 V3-1 nõuetele.

Ettevõtte poliitika on kasutada nii palju kui võimalik standardite PEFC (PEFC/12-31-010) ja FSC® (FSC-153405) alusel sertifitseeritud toormaterjali. Ettevõte kasutab sertifitseeritud ja kontrollitud toodete väljatöötamiseks ja müügiks ainult sellist materjali, mille päritolu on täpselt teada ja tõendatud.

Pallet Collar Customisation Picture

FIRMA POLIITIKA

Meie põhirõhk on meie klientidel, keskkonnakaitsel, tarneahela turvalisusel, energiatõhususel, töötajate tervisel ja tööohutusel. Hoiame pidevat kontakti klientide ja huvirühmadega, juhime ettevõtte tegevusega seotud keskkonnaaspekte ning täiustame pidevalt energiatõhususe süsteemi toimimist, jälgides ja juhtides pidevalt energiatõhususe näitajaid. Ettevõtte põhiväärtuseks on meie töötajad. Iga KRONUSe töötaja vastutab ettevõtte poliitika järgimise eest!

Kronus Production People Picture

KAASAV JA VASTUTUSTUNDLIK TÖÖANDJA

Tunnetame oma vastutust tervisliku, stabiilse ja ohutu töökeskkonna loomise eest. Korraldame korrapäraselt ohutusalaseid koolitusi, tagame töötajatele kaitsevarustuse ning kõigil on õigus ravikindlustusele. Lisaks sellele, olles kindlalt igasuguse diskrimineerimise vastu, loome kaasava töökeskkonna ja anname kõigile võimaluse töötada.

spd Picture

HEATEGEVUS JA TOETUS

KRONUS osaleb aktiivselt heategevuses ja mitmesugustes ühiskonnale olulistes projektides. Oleme Läti Laste Toetusfondi ja loomade varjupaikade aktiivsed toetajad, samuti toetab KRONUS avalike aedade loomist Riias ja annetab abivajajatele.


KESTLIK TOOTJA

Meie jaoks on oluline osaleda turul ja ehitada oma äritegevus üles nii, et sellel oleks võimalikult väike mõju loodusele ja inimestele – igal aastal lisame midagi oma ettevõtte rohelisse mõtteviisi.

save-the-planet

LOODUS
SÕBRALIK

KRONUS toodab keskkonnasõbralikke pakendeid.

ecology

JÄÄTMEVABA
TEGEVUS

Tagame tooraine maksimaalse kasutamise oma tootmises.

energy

RESSURSI-
SÄÄSTLIK

Järgime rohelise tootmise peamisi põhimõtteid.

recycling

RINGLUSSEVÕTU-
POLIITIKA

Jäätmed sorditakse ja kõrvaldatakse asjakohaselt.

coins

INVESTEERINGUD
TULEVIKKU

Investeerime korrapäraselt roheliste algatuste arendamisse.


AUSA KAUBANDUSE PÕHIMÕTE

Oleme ausad partnerid, kliendid ja tööandjad. Meie jaoks on oluline tagada oma tegevuste jaoks täpne ja asjakohane tsükkel, et peegeldaksime alati ausa tootja kuvandit.

Kronus Administration people Picture

AMETLIKUD
LEPINGUD

Kõigi meiega seotud osapooltega on sõlmitud ametlikud lepingud. Tasume kõik töötajatega seotud maksud, järgime ohutusstandardeid ja tagame positiivse töökeskkonna.

LFS_5413

JÄLGITAVAD
TEHINGUD

Me ei varja kulusid ega kulutatud summasid. Teeme ainult ametlikke tehinguid ja ootame sama ka oma partneritelt. Seisame ettevõtluse läbipaistvuse eest.

Kronus Production People Picture

KVALITEEDI
KONTROLL

Meie kvaliteediosakond hoolitseb ettevõtte korrapäraste auditite, rahvusvaheliste standardite ja poliitikate järgimise ning tootekvaliteedi säilitamise eest.

Kronus Production People People

USALDUSVÄÄRSED
TARNIJAD

Ostame toorainet ainult ametlikelt partneritelt ning te saate jälgida meie tarneteed ja saadud toote päritolu.