Tips att följa när du väljer rätt paketeringslösning för ditt företag

Att välja rätt paketeringslösning handlar inte bara om dina produkter. Du vill välja en paketeringslösning som är rätt för din produkt, men som också är rätt för ditt företag. Din paketering måste tjäna ett par olika syften. Det är en balansakt i den mån att den måste skydda dina produkter och samtidigt representera ditt företag.

De flesta företagen spenderar mycket tid på att tänka på saker som logotyp och produktkvalitet, men spenderar inte tillräckligt med tid på att tänka på sin paketering, vilket är lite konstigt med tanke på att paketeringen är det första som kunder och andra företag lägger märke till när det kommer till ditt företag.

Det är viktigt att välja perfekt paketering som representerar ditt företag och din produkt. Vi har skrivit ihop några tips som kan hjälpa dig att navigera bland paketeringsalternativen och välja ett som passar dig, ditt företag och din produktlinje på bästa möjliga sätt.

Målet är att alltid välja paketering som reducerar risken för att din produkt ska skadas, och på så sätt se till så att din produkt levereras i perfekt skick och utan att någon annan ska kunna komma åt dina varor. Korrekt paketering spelar en viktig roll i ditt företags framgångar och det är något som man behöver se över noga.

Se över vad för meddelande som du vill skicka om ditt företag när du överväger dina paketeringsalternativ. Vill du ses som en organisation som tar sitt miljöansvar på allvar? Då bör du överväga återanvändbar paketering som tas fram från hållbara material.

De flesta företagen håller med om att de vill visa upp en bild av att de tar sin produkt på allvar och att deras produkter behöver rätt slags paketering. Att lägga lite tanke bakom din paketering kommer resultera i:

  • Enkel transport
  • Enkel lagring
  • Enkel regelefterlevnad
  • Kostnadseffektivitet
  • Minskandet av avfall

Produktpaketering kan hjälpa dig att se till så att dina produkter är enkla att transportera, att de enkelt kan förvaras på lagret och att de följer alla regler. Viktigast av allt är så klart att de är ett kostnadseffektivt alternativ.

Tumregel

Det första som du behöver veta om paketering är att bortslösat utrymme är lika med bortslösade pengar. Om du slösar bort utrymme i dina paketeringsalternativ så slösar du bort dina pengar. En bra passform är ett måste. Idealpaketeringen är paketering som kan justeras när du behöver det.

Det finns inte en storlek som passar alla paketeringsalternativ, eftersom du aldrig kan veta hur mycket eller hur lite av något som du kommer behöva ha till hands, vilket gör justerbara alternativ till de vettigaste alternativen.

Regleringar

Innan vi börjar prata om tipsen behöver vi prata om en annan paketerings-”regel”, vilket är att se till så att du följer de reglering som gäller inte bara för ursprungslandet men också för det land som ska ta emot varorna.

Att inte följa regleringar kan göra att du hamnar i en väldigt dålig situation. Se till så att frakt- och paketeringsavdelningarna är medvetna om regelefterlevnad. Att förbise regler kan resultera i kostsamma förseningar och utgifter för ompaketering.

Produktöverväganden

Du behöver ha produktens behov i åtanke när du överväger paketeringsalternativ. Att lagra, frakta och leverera produkterna säkert med minsta möjliga risk måste vara högst upp på listan över beslutsfattande när det kommer till paketering.

Se över hur varorna transporteras

pallkragarVarje slags transport har olika problem som måste hanteras. Krympplast och andra liknande alternativ räcker eventuellt inte.

Överväg träpallar med anpassade kragar som ett alternativ för att undvika ”paketeringsöverraskningar” under transporten.

I vissa fall, där paketeringen måste överleva ett besök hos tullen, är antagligen mindre stabil paketering inte det bästa alternativet.

Att veta i förväg om det är troligt att produkten kommer bli inspekterad kan hjälpa dig att välja rätt alternativ.

Lägre profil är bäst

Att välja ett alternativ som håller en låg profil är alltid det bättre alternativet. Pallar och pallkragar erbjuder en anpassningsbar profil som kan vara hjälpsamt både vid lagring och i fraktsyfte.

Att reducera paketeringsprofilen kan vara ett billigare sätt att frakta. I händelse av tungt gods kostar det efter hur tungt det är. I händelse av lättare gods kostar det efter transportbehållarens storlek. Paketering som håller en låg profil kan resultera i signifikanta fraktbesparingar för lättare föremål.

Oavsett om dina produkter är tunga eller lätta kan ett alternativ med låg profil (anpassningsbara pallkragar och pallar är bäst) hjälpa dig att säkerställa att du använder din paketering på sådant sätt så att du får ut så mycket som möjligt av det. Dessutom är de lättare att stapla, lagra och frakta.

Återanvändbar paketering

Med en engagerad partner i leveranskedjan kan du välja återanvändbara alternativ, vilka kan hjälpa dig att spara pengar och dessutom bidra till en positiv påverkan inom paketering.

Allmänhetens uppfattning är anledning nog att överväga återanvändbara paketeringsalternativ, men det finns många andra klara fördelar med att välja detta alternativ. Återanvändbar paketering möter de flesta regelkraven och är också vänligare mot miljön.

Känn till vilka dina EPR-ansvar är 

EPR (extended producer responsibility), eller utökat producentansvar på svenska, kan variera men du kan vara ansvarig för hela din produkts och dess paketerings livscykel i vissa länder. Förstå vilka det är som du gör affärer med innan du tar beslut om paketering. Det kommer hjälpa dig att spara pengar på kostsamma förseningar och ompaketering.

Få expertråd

Slutligen: om du kämpar med alternativen och vill ta ett informerat beslut så kan det vara en bra idé att kontakta en expert som kan ge dig ett par råd på vägen. Paketering och logistik är båda väldigt viktiga delar av ditt företags framgångar och att ha rätt lösning kan verkligen förbättra hur ditt företag fungerar.

Om du tvivlar på din nuvarande paketering eller behöver hjälp med att välja ny paketering, fråga en expert om hjälp. Det kommer definitivt hjälpa ditt företag. Att få expertråd kan hjälpa dig att göra rätt val. Att ta ett informerat beslut är enkelt när du får alla alternativ presenterade av en expert.

05.05.2016

You might find this interesting:

Kontaktperson

Kundtjänst
Behöver du hjälp, eller vill du bli kund hos oss?
Allt är omöjligt om du inte vill, och det blir möjligt när du eftersträvar det!
Kronus kontaktperson

Read in our blog

Pallkragar tar sig in i logistikens värld
Read the article