HUR FUNGERAR TJÄNSTEN KÖP OCH SÄLJ TILLBAKA?

Ett europeiskt företag skickar en order till KRONUS för att producera förpackningar. KRONUS skickar den färdiga förpackningen till det europeiska företagets leverantör från sitt närmaste lager. Leverantören skickar varor som är förpackade med pallkragar till det europeiska företaget. KRONUS köper de använda förpackningarna från det europeiska företaget, vilket hjälper vår kund att spara upp till 32 %.

ANLEDNINGAR TILL ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN KÖP OCH SÄLJ TILLBAKA

Det finns flera fördelar som du får genom att använda den här tjänsten.

stock

Lagerhantering

Du behöver inte förvara tomma förpackningar, vilket sparar plats.

trust

Ingen avfallshantering krävs

Du behöver inte längre kasta använda förpackningar.

cost

Sparar resurser

Genom att returnera använda förpackningar kan du delvis få tillbaka dina kostnader.

LÖSNINGAR FÖR VARJE BRANSCH

Bland våra kunder finns företag av olika storlekar och inom olika verksamhetsområden. Vi har något att erbjuda varje kund oavsett vilken bransch de representerar.

Pallet Collars for Metalworking Industry Picture

Metallbearbetning

Pallet Collars for Machinery Industry Picture

Maskiner

Pallet Collars for Automotive Industry Picture

Fordon

Tractor Picture

Jordbruk

Light metalpackaging Picture

Förpackningar av lättmetall