15.06.2023

Godīgas Tirdzniecības Veicināšana Starp Uzņēmumiem


Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, esam informēti, ka daži kokapstrādes nozares uzņēmumi pārkāpj normatīvos aktus un direktīvas, lai pārdotu produktus par pircējiem pievilcīgākām cenām, tādējādi būtiski ietekmējot godīgas konkurences un ētikas principus.

Mūsdienu savienotajā pasaulē komercija un tirdzniecība ir neatņemama mūsu globālās ekonomikas daļa. Tomēr, mazinoties tirdzniecības šķēršļiem un tirgiem kļūstot pieejamākiem, ir svarīgi nodrošināt godīgas tirdzniecības praksi. Godīga tirdzniecība ir ētisku uzņēmējdarbības attiecību sistēma, kurā ir uzsvērta caurredzamība, sociālā atbildība un taisnīgas partnerattiecības.

 

Godīga tirdzniecība ir tirdzniecības partnerība, kas pamatojas uz dialogu, caurredzamību un cieņu. Tās mērķis ir veicināt lielāku vienlīdzību starptautiskajā sadarbībā. Sākotnēji godīgā tirdzniecība bija saistīta ar lauksaimniecības produktiem, piemēram, kafiju un kakao, bet tagad tā ir paplašinājusies, aptverot dažādas nozares un preces. Tās mērķis ir nepieļaut varas dinamikas nelīdzsvarotību un izveidot globālāku tirdzniecības sistēmu.

 

Caurredzama tirdzniecība ir ļoti svarīga, jo īpaši tagad, kad Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. KRONUS ievēro visus normatīvos aktus, nodrošinot caurredzamu darbību, un izvērtē savus piegādātājus, lai nodrošinātu godīgu izejvielu ieguvi.

Kronus Administration people Picture

Kas ir godīga tirdzniecība?

1. Godīgas cenas: godīga tirdzniecība nodrošina, ka ražotāji par savām precēm saņem taisnīgu cenu, kas sedz ilgtspējīgas ražošanas izmaksas un nodrošina viņiem pienācīgu dzīves līmeni.

 

2. Normatīvo aktu izpilde: godīga tirdzniecība prasa ievērot normatīvos aktus un veikt pienācīgu izpēti pirms izejvielu iegādes, produkta pārdošanas vai jaunu partnerattiecību izveides.

 

3. Darba ņēmēju tiesības: godīga tirdzniecība atbalsta darba ņēmēju tiesības, tostarp drošus darba apstākļus, taisnīgu atalgojumu un bērnu darba vai piespiedu darba nepieļaušanu.

 

4. Vides ilgtspējība: godīgā tirdzniecība veicina videi draudzīgu praksi, sekmējot ilgtspējīgu lauksaimniecību, atbildīgu resursu apsaimniekošanu un oglekļa dioksīda emisijas mazināšanu.

 

5. Kopienas attīstība: godīgas tirdzniecības iniciatīvas investē ražotāju kopienu attīstībā, atbalstot izglītības, veselības aprūpes un infrastruktūras projektus, lai uzlabotu to labklājību.

Logistics-of-pallets Picture

Lai gan godīga tirdzniecība starp uzņēmumiem sniedz daudz priekšrocību, joprojām pastāv problēmas. Atbilstīgu tirdzniecības standartu ievērošanas nodrošināšana, caurredzamības veicināšana piegādes ķēdēs un varas nesamērības novēršana ir nepārtraukti veicami uzdevumi. Uzņēmumiem ir aktīvi jāveicina godīgas tirdzniecības principi, integrējot tos savās pamatvērtībās un darbībā. Uzņēmumu, valdību un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbība ir būtiska, lai panāktu pozitīvas pārmaiņas un godīga tirdzniecība kļūtu par normu, nevis izņēmumu.

 

Nesen kļuva zināms, ka Lietuvas iestādes ir saņēmušas ziņojumus, kuros ir norādīts, ka deviņi uzņēmumi, iespējams, nav ievērojuši Eiropas Savienības noteiktās sankcijas. Šie uzņēmumi, iespējams, nepareizi norādīja, ka saplāksnis, granulas un koksnes materiāli, kas ir ievesti no Krievijas un Baltkrievijas, ir ražojumi, kuru izcelsme ir Kirgizstānā un Kazahstānā. Šāda maldinoša prakse veicina naidīgumu un sekmē nevienlīdzīgu tirgu un negodīgas konkurences vidi. Piemēram, uzņēmums, kas no Krievijas iepērk aizliegtus un lētus materiālus, var pārdot savus produktus par ievērojami zemākām cenām nekā uzņēmums, kas veic godīgus un likumīgus iepirkumus.

 

Godīga tirdzniecība starp uzņēmumiem sniedz iespēju pārveidot mūsu uzņēmējdarbību, veicinot taisnīgāku un ilgtspējīgāku globālo ekonomiku. Ievērojot godīgas tirdzniecības principus, uzņēmumi var veicināt sociālo atbildību, dot iespēju atstumtajiem ražotājiem un apmierināt patērētāju pieprasījumu pēc ētiski iegūtiem koka iepakojumiem. Godīgas tirdzniecības ieviešana ir morāls pienākums un stratēģisks biznesa lēmums, kas var dot labumu visām ieinteresētajām pusēm. Ievērosim godīgas tirdzniecības principus un strādāsim, lai visiem nodrošinātu labāku nākotni!

Kronus Production People Picture