26.07.2023

Koksnes tirgus prognoze 2023. gada 3. ceturksnim


Mēs vēlamies sniegt Jums īsu tirgus pārskatu par kokmateriālu, iepakojuma un dārzkopības nozari attiecināmu uz šī gada trešo kvartālu. Šajā pārskatā izceltas galvenās tendences, jaunās iespējas un tirgus dinamika, lai palīdzētu Jums pieņemt stratēģiskus lēmumus šajā augošajā nozarē.

Vispārējā tirgus situācija

 

Pašreizējā tirgus situācija joprojām ir sarežģīta. Augstās globālās procentu likmes ir atstājušas negatīvu ietekmi, jo īpaši uz būvniecības nozari, kas ir galvenā zāģmateriālu un koka izstrādājumu patērētāja visā pasaulē.


Arī patērētāji neskaidrību laikā rīkojas piesardzīgi. Patēriņa preču iegāde ir piesardzīgāka nekā agrāk. Šāda uzvedība, protams, ietekmē arī koka iepakojuma nozari. Princips ir vienkāršs: jo mazāk preču tiek patērēts un/vai saražots, jo mazāk nepieciešams iepakojums. Šī globālā tendence ir vērojama lielākajos starptautiskajos tirgos.

Zemā pieprasījuma loģisks iznākums ir konkurences palielināšanās tirgū. Koka iepakojuma un dārzkopības preču ražotāji tagad konkurē par mazāku pieprasījumu un cenšas samazināt cenas. Tomēr daudzi ražotāji, jo īpaši Austrumeiropā, izmanto negodīgas konkurences metodes, piemēram, nelegālu koka un koka izstrādājumu importu no Krievijas un Baltkrievijas caur Kazahstānu un Kirgizstānu. Sīkāka informācija un mūsu ieteikumi par šo jautājumu ir atrodami turpmāk.


Pozitīvi vērtējams tas, ka tirgū ir vērojamas dažas iepriecinošas pazīmes. Pēdējās nedēļās mēs esam saņēmuši aizvien vairāk atsauksmju no preču līnijas vagu un puķu dobju veidošanai un dārzkopība sektora, ka maijā un jūnijā pārdošanas rezultāti bija diezgan labi un dažādu preču krājumi ir ievērojami samazinājušies. Līdz ar to mazumtirgotāji jauno dārzkopības sezonu sāks ar zemākiem krājumu līmeņiem un, visticamāk, piedzīvos lielāku pieprasījumu salīdzinājumā ar 2023. gada sezonu. Šī pozitīvā prognoze atbalsojas visā Eiropā, jo šā gada maijā un jūnijā bija labvēlīgi laika apstākļi.


Papildus pozitīvākām prognozēm attiecībā uz 2024. gada dārzkopības sezonu ir novērotas arī sākotnējās cenu izmaiņas tirgū. Zviedrijas kokzāģētava Södra 29. maijā paziņoja par pirmo egļu un priežu apaļkoku cenu paaugstinājumu, kam dažas dienas vēlāk sekoja Zviedrijas lielākā kokzāģētava Vida. Cenu pieaugums bija aptuveni 10–15% līgumiem līdz 31. augustam. Vida Skog izpilddirektors Jērgens Henriksons (Jörgen Henriksson) pamatoja šo soli, atsaucoties uz pašreizējo lielo pieprasījumu pēc apaļkoksnes kokrūpniecībā. Södra Skog prezidents Pēters Kārlsons (Peter Karlsson) spēcīgo cenu paaugstinājumu pamatoja ar to, ka, neraugoties uz pašreizējo neparasti lielo nenoteiktību pasaules kokmateriālu tirgos, paredzams liels pieprasījums nozarē arī rudenī.


Papildus šiem paziņojumiem negaidīti pozitīvie mājokļu statistikas dati par maiju pamudināja skujkoku zāģmateriālu tirgotājus Amerikas Savienotajās Valstīs atteikties no iepriekšējo nedēļu piesardzīgās iepirkumu pieejas un veikt jaunus pasūtījumus tirgū. Vairāki Eiropas eksportētāji ziņoja par darījumiem, kas apjoma ziņā pārsniedza sākotnēji plānotos jūnija/jūlija darījumus. Turklāt līdz maija beigām ārkārtīgi lielie skujkoku zāģmateriālu krājumi ASV austrumu piekrastē bija ievērojami samazinājušies. Dažas Eiropas kokzāģētavas ir pārorientējušās uz zāģmateriālu ražošanu ASV tirgum.

timber

Pašlaik ir grūti prognozēt, vai Vida un Södra paziņotais cenu pieaugums, kam sekoja cenu pieaugums ASV tirgū, liecina par cenu tendences maiņas sākumu vai ir tikai pagaidu rezultāts.


Kokzāģētavām ir raksturīgi pastāvīgi censties panākt pievilcīgāku cenu līmeni. Tiek īstenoti dažādi pasākumi, piemēram, darba maiņu samazināšana, piedāvājuma ierobežošana un vasaras atvaļinājumu periodu pagarināšana.
Tāpēc ir iespējams, ka pēc vasaras atvaļinājuma perioda mēs redzēsim atšķirīgu cenu līmeni. Tas, protams, ir atkarīgs no tirgus pieprasījuma.


Ar zināmu pārliecību var apgalvot, ka zāģmateriālu cenas, visticamāk, vairs nesamazināsies, bet gan saglabāsies pašreizējā līmenī vai, iespējams, nedaudz paaugstināsies.


Raugoties nākotnē līdz 2024. gada 1. ceturksnim, mēs uzskatām, ka, pamatojoties uz iepriekš minētajām tirgus iezīmēm, visiespējamākais scenārijs ir zāģmateriālu cenu pieaugums. Tāpēc mūsu ieteikums klientiem, kuri veic īstermiņa vai vidēja termiņa pirkumus – iesakām turpināt savas ierastās darbības, vadoties pēc pašreizējām vajadzībām. Klientiem, kas plāno 2024. gada piegādes, mēs silti iesakām slēgt līgumu jūlijā/augustā. Šādi iegūtu vislabāko iespēju nodrošināt nepieciešamo produktu apjomu un saņemt iespējami labāko cenu 2024. gada sezonas piegādēm.


Nelegāls koksnes imports ES

 

Šis temats koksnes nozarē jau ilgu laiku ir bijis atklāts noslēpums. Kad ES muitā ieradās pirmais kravas transportlīdzeklis ar zāģmateriāliem un citiem koka izstrādājumiem, kuru izcelsme ir Kazahstānā vai Kirgizstānā, jau pašā sākumā radās aizdomas. Ne Kazahstānā, ne Kirgizstānā nav ievērojamu mežu, tāpēc tas rada šaubas. Tomēr dokumenti šķita sakārtoti, un muita atļāva materiāliem iebraukt ES.


Tikmēr šī notikumu attīstība ir kļuvusi par būtisku problēmu un ir veicinājusi ārkārtīgi zemās cenas koka iepakojuma un dārzkopības nozarē. Arī EPAL ir izteikusi vairākus brīdinājumus par tā dēvēto otrās šķiras EPAL palešu piedāvājumiem par zemām cenām. Ļoti iespējams, ka šīs paletes ir ražotas no nelegāli ievestiem zemas kvalitātes kokmateriāliem no Krievijas vai Baltkrievijas.


Importa statistikas dati var mulsināt, taču tie izskaidro iemeslus, kāpēc cenas dažkārt ir zemākas par ražošanas izmaksām. Patiešām satraucoši ir tas, ka 2022. gada vasarā ievērojami un jūtami palielinājās zāģmateriālu imports no Kazahstānas un Kirgizstānas, jo īpaši pēc importa aizlieguma no Baltkrievijas un Krievijas.

Picture1

Šokējoši ir redzēt milzīgos zāģmateriālu un citu koksnes izstrādājumu apjomus, kas nelegāli ievesti ES. Tas skaidri parāda, cik svarīgi ir, lai Jūsu pusē būtu pareizais koka izstrādājumu piegādātājs. Pretējā gadījumā pastāv risks netīši pārkāpt pret Baltkrieviju un Krieviju noteiktās Eiropas sankcijas.


Saskaņā ar Eiropas tirdzniecības datiem lielākā daļa koksnes galvenokārt tika nosūtīta uz piecām Eiropas valstīm: Lietuvu, Poliju, Vāciju, Dāniju un Latviju. Lietuva (36,6%) un Polija (27,6%) bija atbildīgas par vairāk nekā 64% no kopējā nelikumīgā koksnes importa uz ES. Tas galvenokārt skaidrojams ar Polijas un Lietuvas iepriekšējo sadarbību ar Baltkrieviju, jo tām ir tiešas robežas.

Picture2

Šajā brīdī mēs vēlamies skaidri un nepārprotami paziņot, ka “Kronus” zāģmateriālus iegūst tikai no lieliem un uzticamiem piegādātājiem Baltijas valstīs un Skandināvijā. Mūsu augstie morālie un sociālie standarti neļauj mums iegūt pat vienu m3 kokmateriālu nelegālā ceļā no Krievijas vai Baltkrievijas.


Turklāt mēs aicinām visus mūsu klientus, koka iepakojuma lietotājus, preču līnijas vagu un puķu dobju veidošanai un dārzkopības ķēdes, kā arī tirgotājus rūpīgi pārbaudīt piegādātajos izstrādājumos izmantotās koksnes izcelsmi. Arī aicinām Jūs lūgt piegādātājam rakstveida apstiprinājumu, ka no šiem reģioniem tieši vai netieši netiek iegūta koksne.


“Kronus” esam gatavi jebkurā laikā sniegt Jums šādu rakstveida apstiprinājumu un apņemšanos. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, sazinieties ar atbildīgo pārdošanas vadītāju.


Eiropas atmežošanas regula

 

Šī ir tēma, kas ir saistīta ar nelikumīgu koksnes importu ES. Šis jaunais ES tiesību akts reglamentē tirgus dalībnieku atbildību, ņemot vērā vides, ekonomiskos un sociālos aspektus.

 

ES regula attiecībā uz neatmežojošām piegādes ķēdēm (ES Regula par atmežošanu EUDR, 2023/1115) stājās spēkā 2023. gada 29. jūnijā. EUDR ir jāpiemēro pēc 18 mēnešu pārejas perioda, kas sākas 2024. gada 30. decembrī. Mazajiem uzņēmumiem ir piešķirts nedaudz ilgāks pārejas periods – 24 mēneši.


ES kokmateriālu regula (EUTR, 995/2010) aizstās ES atmežošanas regulu (EUDR). EUTR attiecās tikai uz kokmateriālu importu un īpaši uz tā sauktajiem “sākotnējiem izplatītājiem” ES tirgū. Tomēr ar EUDR tiek ieviesti noteikumi par pienācīgas pārbaudes pienākumiem gan attiecībā uz kokmateriālu importu, gan dažādiem lauksaimniecības produktiem.


Saskaņā ar EUDR šīs izejvielas un produktus var laist tirgū, darīt pieejamus vai eksportēt tikai tad, ja tie nav saistīti ar atmežošanu un neveicina mežu degradāciju. Tas nozīmē, ka visiem tirgus dalībniekiem būs jāpilda savas saistības attiecībā uz pierādījumu sniegšanu par to, ka netiek veikta atmežošana.
Sankcijas EUDR neievērošanas gadījumā ir reglamentētas 25. pantā. Galīgās sankcijas nosaka dalībvalstis. Tomēr jau no regulas 25. panta ir skaidrs, ka sankcijas nav nenozīmīgas, bet gan tālejošas, tostarp attiecīgo produktu un tirgus dalībnieka ieņēmumu konfiskācija.


Izejmateriālu un koka iepakojuma indeksi

 

Cenu tendences Eiropā un ASV pašlaik attīstās dažādos virzienos. Kamēr Vācijas HPE indekss pat jūnijā turpina samazināties, ASV cenu indekss no maija vidus līdz šim brīdim ir palielinājies par vairāk nekā 100 ASV dolāriem par kubikpēdas divpadsmito daļu.

 

a. Vācijas cenu indekss HPE

 

Jaunākais HPE indekss no 22.06.2023. liecina par 2,6% samazinājumu, kas atbilst pēdējo četru mēnešu kopējai tendencei.

Picture3
Picture4

Saplākšņa un OSB cenas turpina samazināties, galvenokārt būvniecības nozares zemā pieprasījuma dēļ.

Picture5
Picture6
b. ASV kokmateriāli

 

Kā minēts iepriekš, koksnes cenas ASV tirgū pēdējos divos mēnešos ir strauji pieaugušas, ko veicināja negaidīti pozitīvā mājokļu statistika 2023. gada maijā. Tirgotāji ir sākuši biežāk veikt pasūtījumus.


Pēc gandrīz 10% kāpuma jūnijā, kas cenas pacēla līdz augstākajam līmenim pēdējo piecu mēnešu laikā, bija vērojama pauze. Tirgotāji pauda bažas, ka galveno pasaules centrālo banku notiekošā politikas pastiprināšana potenciāli varētu ietekmēt mājokļu pieprasījumu. Turklāt piegādes traucējumi, ko izraisīja meža ugunsgrēki Kanādā, iepriekšējās ražošanas samazināšanās Britu Kolumbijā zemo zāģmateriālu cenu periodā un Eiropas koksnes pārvadājumu uz ASV palēnināšanās var veicināt cenu saglabāšanos pašreizējā vai pat augstākā līmenī.

Picture7
c. Koka paletes

 

Palešu cenas joprojām ir zem spiediena zemā tirgus pieprasījuma dēļ. Tomēr mēs aicinām visus tirgus dalībniekus rīkoties piesardzīgāk, jo īpaši tad, kad tiek saņemti pārsteidzoši zemi piedāvājumi par paletēm. Tā kā ārkārtīgi zemu cenu līmeni varētu izraisīt nelegāli importēta materiāla izmantošana.

Picture8

Secinājumi

 

Kā jau ierasts, ir ārkārtīgi grūti prognozēt koksnes cenu turpmāko attīstību. Pašlaik Eiropas un ASV tirgos vērojamas atšķirīgas tendences. Dažās nozarēs, piemēram, preču līnijas vagu un puķu dobju veidošanai un dārzkopībā, prognozes ir piesardzīgi optimistiskas, bet citās, piemēram, būvniecībā, ir problēmas ar augstām procentu likmēm. Tomēr pozitīvi tirgus dati var ātri izraisīt cenu kāpumu, kā nesen novērots ASV tirgū.
Pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem, pašreizējais vidējais cenu līmenis ir gandrīz 24 mēnešu zemākajā līmenī. Tāpēc ir maz ticams, ka mēs pieredzēsim turpmāku būtisku izejvielu cenu kritumu. Visticamāk, 3. ceturksnī cenas stabilizēsies pašreizējā līmenī ar nelielām svārstībām nelielā diapazonā.


Tāpēc mūsu ieteikums īstermiņa vai vidēja termiņa pirkumiem ir turpināt savas ierastās darbības, vadoties pēc pašreizējām vajadzībām. Klientiem, kas plāno 2024. gada piegādes, mēs silti iesakām slēgt līgumu jūlijā/augustā.


Tomēr tirgus pašlaik ir ļoti svārstīgs, un jebkuras pieprasījuma, klientu uzvedības, procentu likmju vai citu tirgus datu izmaiņas var potenciāli mainīt cenu tendenci vienā vai otrā virzienā. Tāpēc mums rūpīgi jāseko līdzi tirgus rādītājiem un turpmāk jābūt elastīgiem un gataviem pielāgot savu pieeju iespējamām tirgus pārmaiņām.
“Kronus” esam labi sagatavojušies gaidāmajiem izaicinājumiem un rūpīgi uzraugām tirgu. Mēs turpināsim Jūs informēt par turpmākajām tirgus norisēm.