23.05.2019

BESPARINGAR PÅ LAGRET – 7 PRAKTISKA TIPS!


Det finns ett par fakta som det är svårt att säga emot angående besparingar på lagret. Forskning och erfarenhet har lärt lagerchefer att det bästa sättet att spara pengar är att optimera arbetsflöden på lagret.

Optimering är nyckeln till att dra ner på de sammantagna kostnaderna och att öka produktivitet på lagret. Här är 7 praktiska tips som kan hjälpa dig att dra ner på kostnaderna och förbättra de arbetsflöden som finns rakt under din näsa men som du kanske aldrig lagt märke till.


Warehouse Management Picture

1. GRANSKA DITT LAGER

Hur ofta granskar du ditt lager? Gör det du varje månad? Du borde! Optimering handlar om att kunna se när du misslyckas. Att granska lageraktiviteterna en gång i månaden är ett måste. Att schemalägga granskningsmöten med viktiga anställda kan hjälpa att få fram nya idéer för att reducera risker, öka produktivitet och för att göra nödvändiga justeringar.

2. PAKETERING, LAGRING OCH FRAKT

Att dra ner på kostnaderna och att optimera är i princip samma aktivitet och de båda förlitar sig på att ha rätt verktyg för paketering, lagring och frakt. Faktum är att en del experter hävdar att dessa tre saker är lika viktiga som att ha pålitliga anställda på lagret.

Verktyg för paketering, lagring och frakt är viktiga tack vare att de förbättrar (eller förstör) alla andra aktiviteter på lagret. Betänk att rätt verktyg kan:

  • Reducera skaderisken på lagret
  • Reducera svinn på lagret och under frakt
  • Dra ner på paketeringskostnader

Om du vill spara pengar på ditt lager måste du ha rätt slags paketering. Rätt paketering är paketering som är hållbar, återanvändbar, återvinningsbar och som kan förbättra arbetsflödet.

Lastpallar är ett bra alternativ som möter alla ovanstående krav. Kolla in och läs mer för att dra ner på dina sammantagna kostnader.


3. ENHETLIGHET FUNGERAR

Alla lager har samma mål, och det är att göra det så enkelt att vem som helst kan komma in och arbeta. Enhetlighet har gång på gång visat sig fungera. Välj din paketering och håll dig till den. Att välja paketering och ett lagersystem som är intuitivt så att du inte behöver spendera flera timmar med att träna nya anställda.

Enkla lösningar för enhetlighet är de bästa lösningarna. Tid är pengar och om du spenderar för mycket tid med att träna nya anställda och inte tillräckligt med tid på arbete så kan det vara så att du slösar pengar. Enhetlig frakt, lagring och paketering kan också spara tid och pengar upp och ner i leveranskedjan. Att vara överens med leverantörer vad gäller en slags lagring, frakt och paketering kan innebära betydligt mindre förseningar, enklare frakt och en väldigt effektiv leveranskedja.


4. AUTOMATISERA

Automatisering är framtiden och om du vill dra ner på arbetskraftskostnader och ha ett effektivare lager gäller det att ha så mycket automatisering som möjligt. Ett lättanvänt automatiserat system drar kraftigt ner på mänskliga fel och reducerar den tid det tar för ett föremål att komma till lagret och sen tillbaka ut igen. Automatisering kan hjälpa till när det kommer till att reducera risker genom att ge enkla spårningsrapporter.


5. INTUITIVA ORDERSTRATEGIER

Märkligt nog är ett av de största misstagen på lager att INTE använda intuitiva orderstrategier. Att förvara de saker som fraktas oftast nära leveransplatsen är en logisk strategi. Det sparar hur många steg de anställda behöver ta, vilket sparar tid, och tid är pengar så det sparar pengar.

Ta en titt runt ditt lager och se vad som kan göras för att åstadkomma förbättringar. Det bästa med lager är att saker alltid kan förändras. Om det du gör inte verkar fungera optimalt, förändra det. Lagra varor som ofta fraktas tillsammans nära varandra eller till och med låt dem ligga på samma hylla. Små förändringar som detta gör det enklare att samla olika delar och kan spela en stor roll när du optimerar.


6. ÅTERANVÄND ISTÄLLET FÖR ATT BORTSKAFFA

Ett av de snabbaste sätten som du kan reducera kostnader på i ditt lager är att sluta använda dig av disponibel paketering, vilket är ett totalt slöseri av pengar. Kartonger, krympplast och annan disponibel paketering innebär slöseri av pengar.

Träpallar och pallkragar kan enkelt ersätta dem båda och är snällare mot miljön. Du kan snabbt dra ner på avfallshantering genom att dra ner på avfallet och hanteringen av onödiga varor. Dessutom får du den medföljande bonusen att ditt rykte som ett företag som bryr sig om miljön ökar. Det är en enkel fix som har gjort att många företag har sett sina inkomster öka och sina arbetskraftskostnader och sammantagna kostnader minska. Flexibla, återanvändningsbara lösningar är nyckeln mot att optimera ditt lager.


7. VAR INTE RÄTT FÖR FÖRÄNDRINGAR

Ett av de största felen en lagerchef kan göra är att vänja sig vid hur saker och ting är på lagret och sluta göra positiva förändringar. Det finns alltid utrymme för förbättringar. Även om du känner att det går bra för lagret är det alltid en god idé att vara på utkik för bättre metoder. Att styra över ett lager är något som hela tiden utvecklas och det finns alltid nya lösningar som kan hjälpa dig att optimera ditt lager. Att hålla sig till hur saker alltid har varit kan vara väldigt riskabelt. Var inte rädd för att undersöka ny teknologi, teknik och praktik som har potentialen att göra dina lageraktiviteter mer effektiva.


DET VIKTIGASTE

Det viktigaste när det kommer till att dra ner på kostnader på lagret är att vara mottaglig för nya idéer och för innovativa lösningar som har potentialen att förändra arbetsflöden med syfte att göra lagret mer produktivt och mindre riskabelt. Oftast är det de små förändringarna som har störst påverkan på arbetsflöden, men det viktiga är att vara öppen mot sådana förändringar. Försök nå en balans mellan den senaste teknologin tillsammans med beprövade lösningar så kommer du kunna skapa ett optimerat lager, dra ner på kostnader och få till bättre arbetsflöden!