06.10.2019

IEPAKOJUMS, KAS PIELĀGOJAS PRODUKTAM


Palešu apmaļu un papildpiederumu funkcionālie raksturlielumi ļauj šī veida iepakojumu pielāgot jūsu produkta prasībām.

Chameleon Picture

Lielkalibra preces

Paliktnim uzstādītās palešu apmales ļauj izveidot izturīgu koka konstrukciju jebkādā augstumā pēc nepieciešamības. Šim nolūkam apmales ir jāliek cita uz citas kā ķieģeļi, mūrējot mājas sienas. Turklāt sienas var izveidot gan pirms preču novietošanas kastē, gan arī pēc tam ap precēm. Palešu apmaļu konstrukcija uz paletes ļauj droši aizsargāt jebkura izmēra preces gan transportēšanas, gan glabāšanas laikā. 


Maza izmēra preču iepakojums

Palešu apmaļu koka starplikas ļauj kasti sadalīt 2–15 nodalījumos, lai varētu efektīvi izmantot katru paletes platības centimetru. Šādi uz viena paliktņa vienā paletes apmalē var sadalīt, glabāt un pārvietot mazas produkcijas partijas. Pateicoties šim risinājumam, var ne tikai ērti pārvadāt un glabāt preces, bet arī ietaupīt, atsakoties no papildu iepakojuma izmantošanas.


Ērtības glabājot

Glabāšana vairākās kārtās ir lielisks veids, kā taupīt vietu noliktavā. Lai nodrošinātu preču aizsardzību, kā arī ērtu un ātru piekļuvi produkcijas, izmantojiet palešu apmaļu speciālos leņķīšus, distancerus un durtiņas. Plastmasas leņķīši ļauj pasargāt produkciju un iepakojumu no bojājumiem, kā arī samazināt palešu apmaļu nobīdes un nokrišanas risku. Distanceri ļauj drošāk izvietot palešu apmaļu kastes vairākos stāvos, nodrošinot pieejamību produkcijai. Savukārt palešu apmales sienā iemontētās durtiņas ļauj viegli un ātri piekļūt paņemt preces no jebkādā augstumā novietotas kastes.